WATERM - VALUŠIAK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 707 623720 534614 667456 081282 308
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000010 465
Bežná likvidita III. stupeň 1,051,081,091,681,20
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000010 465
Časové rozlíšenie aktív 50,0050,0050,0050,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4246-2,305,19-0,1289-2,44
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,3616,7614,703,157,52
Celkové tržby 97 31666 766354 640154 7060,0000
Celkový dlh 669 076679 974575 522346 219249 171
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -135 892-152 260-324 126-22 978-70 234
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 135 892152 260324 12622 97880 699
Čistý cash flow -16 36893 256-203 35514 15680 699
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 6414 1992 7842 856-2 313
Čistý zisk 2 1874 1992 7842 856-3 224
Čistý zisk v minulom roku 4 199-1,00000,0000-140 780-5 175
Cudzie zdroje -38 547-40 560-39 145-109 862-33 137
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 3583 418987,361 1311 477
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2 2983 389982,691 1161 688
Doba obratu aktív 2 6543 939632,621 0761 612
Doba obratu pohľadávok 2 3583 418987,361 1311 477
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 320
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 4943 619573,81615,831 245
EBIT v minulom roku 4 199-1,00000,0000-140 324-1 812
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 6414 1992 7842 856-2 313
EBITDA 3 0144 2702 7842 8563 625
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 0144 2702 7842 8563 625
Finančná páka 18,3617,7615,704,158,52
Finančné účty 135 892152 260324 12622 97880 699
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 6414 1992 7842 8563 019
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93960,91870,90700,57230,7724
Krátkodobé pohľadávky 628 618625 161959 335479 325258 546
Krátkodobé záväzky 664 877661 974557 522261 022218 063
Krytie dlhovej služby 6,640,00000,00000,00003,98
Materiál 61 68461 684-63 33461 68461 684
Nákladové úroky 454,000,00000,00000,0000911,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000456,003 363
Náklady na predaný tovar 86 08346 266329 439146 03160 281
Neobežný majetok 7 2107 2107 21017 8757 210
Obežný majetok 700 363713 274607 407438 156275 098
Obrat aktív 0,13750,09270,57700,33920,2264
Obrat neobežného majetku 13,509,2649,198,658,86
Obrat obežného majetku 0,13900,09360,58390,35310,2323
Odpisy 0,00000,00000,00000,00005 332
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00005 332
Osobné náklady 7 97716 23022 4175 8190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 373,0071,000,00000,0000618,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000012,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 622 076617 396524 297240 7620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 1874 1992 7842 8562 108
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,19200,21130,52730,05040,2859
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71010,79170,88950,67080,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,16821,40-0,57340,09150,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,411,261,121,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,411,261,121,490,6799
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,16821,40-0,57340,09151,26
Pohľadávky z obchodného styku 612 802619 827954 796473 126295 600
Pohotová likvidita II. stupeň 1,151,172,301,921,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,36-0,43490,1925-7,76-0,4106
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -36,050,00000,00000,000088,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94550,94370,93630,75910,8826
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,3616,7614,703,157,52
Pridaná hodnota 11 23320 50025 2018 6753 625
Primárna platobná neschopnosť 1,020,99610,54910,50890,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,20440,23000,58140,08800,3531
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 221,99159,24206,72121,2368,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 221,99159,24206,72121,2368,74
Služby 40 43312 28289 40881 54113 652
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 707 623720 534614 667456 081282 308
Spotreba materiálu… 45 65033 984240 03164 49046 629
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000010 465
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 97 31666 766354 640154 70663 906
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00002 0550,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 97 31666 766352 585154 70663 906
Účtovný cash flow -16 36893 256-203 35514 15680 699
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000010 465
Úrokové krytie 5,820,00000,00000,0000-2,54
Vlastné imanie 38 54740 56039 145109 86233 137
Všetky záväzky 669 076679 974575 522346 219249 171
Výsledok hospodárenia 3 0144 2702 7842 856-1 707
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 0144 2702 7842 856-1 707
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 1874 1992 7842 856-3 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 199-1,00000,0000-140 780-5 175
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 1874 1992 7842 856-3 224
Zásoby -64 147-64 147-676 054-64 147-64 147
Záväzky 669 076679 974575 522346 219249 171
Záväzky z obchodného styku 622 076617 396524 297240 7620,0000
Zisk pred zdanením 2 1874 1992 7842 856-3 224
Zmena EBIT 0,6290-4 1990,0000-0,02041,28