AMIENS s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 07910 21120 27227 67025 068
Bežná likvidita III. stupeň 0,00009,947,892,735,16
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000726,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,09-0,9476-1,27-0,7202
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00009,346,312,162,94
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,15880,18480,60420,2633
Celkové tržby 0,00009 68320 86935 0050,0000
Celkový dlh 0,00001 3993 16210 4225 224
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 079-9 595-16 214-21 908-14 291
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-0,8569-0,0067-0,00490,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 0799 59516 21421 90814 291
Čistý cash flow 8 0799 59516 21421 90814 291
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -734,00-7 337821,00787,007 723
Čistý zisk -734,00-8 297-139,00-173,007 723
Čistý zisk v minulom roku -8 297-139,00-173,004 914-4 267
Cudzie zdroje -8 079-8 812-17 110-17 248-19 844
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 4450,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000024,0271,7260,0898,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000019,4270,3660,0898,14
Doba obratu aktív 0,0000398,10358,27288,53244,77
Doba obratu pohľadávok 0,000024,0271,7260,0898,14
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000128,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000040,0445,42105,5547,47
EBIT v minulom roku -7 337821,00787,006 359-4 267
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -734,00-7 337821,00787,007 723
EBITDA -678,00-7 254862,00827,0018 188
EBITDA marža 0,0000-0,74910,04130,02360,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -678,00-7 254862,00827,0018 188
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,13081,171,220,0000
Finančná páka 1,00001,161,181,601,26
Finančné účty 8 0799 59516 21421 90814 291
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8630-0,8440-0,6233-0,7916
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,86300,84400,62330,7916
Hrubá marža 0,00000,01570,43060,62030,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -734,00-7 337820,00785,0018 135
Krátkodobé pohľadávky 0,0000616,004 0585 76210 051
Krátkodobé záväzky 0,00001 0272 57010 1224 862
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000-77,00198,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 678,009 21011 66613 29213 794
Obežný majetok 8 07910 21120 27227 67024 342
Obrat aktív 0,00000,91691,021,271,49
Obrat obežného majetku 0,00000,91691,021,271,54
Osobné náklady 0,00007 5838 19520 7470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 56,0083,0042,0042,0053,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -734,00-8 297-139,00-173,007 723
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0909-0,9416-0,0081-0,01000,3892
Podiel EBIT k aktívam -0,0909-0,71850,04050,02840,3081
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0909-0,71850,04050,02840,3081
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0909-0,79890,04640,04480,3822
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,93970,79980,79180,5701
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,000049,890,91190,95560,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,99090,77690,62590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,71
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,02001,101,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,02001,101,050,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,020,78510,62590,3823
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000498,003 9815 76210 051
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00009,947,892,735,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,9184-1,06-0,7873-1,39
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,15880,18480,60420,2633
Pridaná hodnota -678,00152,008 98721 71223 587
Rentabilita aktív, ROA -0,0909-0,8126-0,0069-0,00630,3081
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0909-0,9416-0,0081-0,01000,3892
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00009,346,312,162,94
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,19293,6712,600,2872
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,19293,6712,600,2872
Služby 678,005 7198 6949 67713 016
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 07910 21120 27227 67025 068
Spotreba materiálu… 0,00003 4912 9723 615778,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00009 36220 65335 00437 381
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00009 36220 65335 00437 381
Účtovný cash flow 8 0799 59516 21421 90814 291
Vlastné imanie 8 0798 81217 11017 24819 844
Všetky záväzky 0,00001 3993 16210 4225 224
Výsledok hospodárenia -678,00-7 254862,00827,008 808
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -678,00-7 254862,00827,008 808
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -734,00-8 297-139,00-173,007 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 297-139,00-173,004 914-4 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -734,00-7 337821,00787,008 756
Záväzky 0,00001 3993 16210 4225 224
Záväzky z obchodného styku 0,0000-77,00198,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -734,00-7 337821,00787,008 756
Zmena EBIT 0,1000-8,941,040,1238-1,81
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00009 380