OKTE, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 109 255 669101 224 62894 068 186109 852 191108 513 503
Bankové úvery 843 3091 650 7462 063 4264 080 8301 240 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,031,031,010,99901,10
Bežné bankové úvery 843 309412 680412 6802 017 4041 240 000
Časové rozlíšenie aktív 90 1681 617 572733 80128 8394 061
Časové rozlíšenie pasív 2 490 5082 585 0212 337 9692 382 8901 537 661
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1856-0,07231,68-0,7580-14,24
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01490,0058-0,13720,04980,9972
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,5712,6712,6015,9016,42
Celkové tržby 1 386 653 3211 273 746 520979 046 6861 043 038 6200,0000
Celkový dlh 98 897 54991 421 98584 985 908101 108 659100 836 073
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 140 854-57 793 642-56 859 209-66 189 258-86 196 631
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 984 16359 444 38858 922 63570 270 08887 436 631
Čistý cash flow -1 460 225521 753-11 347 4534 821 16787 436 631
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 022 792787 129687 289517 410366 487
Čistý zisk 757 950567 287457 153275 915366 487
Čistý zisk v minulom roku 567 287457 153275 91537 696403 178
Cudzie zdroje -7 867 612-7 217 622-6 744 309-6 360 642-6 139 769
Daň z príjmov 239 074182 880167 776139 5630,0000
Daň z príjmov v minulom roku 182 880167 776139 56382 9390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 239 074182 880167 776139 5630,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00001 238 0661 650 7462 063 4260,0000
Dlhodobé pohľadávky 116 13199 30779 79071 05317 850
Dlhodobý dlh 0,00001 238 0661 650 7462 063 4260,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,209,819,7910,7816,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,207,379,7910,7816,62
Doba obratu aktív 28,7629,0135,0738,44164,10
Doba obratu pohľadávok 12,239,849,8210,8016,65
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00002,91
Doba splácania záväzkov 68,5278,48137,35125,31134,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,7325,6530,8333,87132,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 65,9378,23133,36124,600,0000
EBIT v minulom roku 787 129687 289517 410234 235404 134
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 022 792787 129687 289517 410366 487
EBITDA 8 485 8709 277 5258 071 3567 816 6272 182 673
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 485 8709 277 5258 071 3567 816 6272 182 673
Finančná páka 13,8914,0213,9517,2717,67
Finančné účty 57 984 16359 444 38858 922 63570 270 08887 436 631
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 479 3369 271 6868 065 4167 808 5912 172 338
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,89450,88440,87910,88110,8081
Krátkodobé pohľadávky 46 339 89234 248 30626 271 03630 793 01110 992 805
Krátkodobé záväzky 97 730 57189 525 41282 694 91996 795 80187 685 752
Krytie dlhovej služby 3,373,543,363,151,42
Nákladové úroky 25 76836 96262 360101 9320,0000
Nákladové úroky v minulom roku 36 96262 360101 932113 600956,00
Náklady na predaný tovar 1 379 891 4101 266 842 843972 865 5821 037 142 636237 680 109
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 520 637 201416 370 377219 760 699281 940 307152 686 781
Neobežný majetok 4 725 3155 815 0558 060 9248 689 2008 842 943
Obežný majetok 104 440 18693 792 00185 273 461101 134 15299 666 499
Obrat aktív 12,6912,5810,419,492,22
Obrat neobežného majetku 293,45219,04121,46120,0427,29
Obrat obežného majetku 13,2813,5811,4810,312,42
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,0000125,23
Odpisy 7 456 4808 484 6367 379 9067 294 6601 604 343
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 728 2404 242 3183 689 9533 647 3301 604 343
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 728 2404 242 3183 689 9533 647 3300,0000
Osobné náklady 1 932 1361 795 4301 700 6301 650 1640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 5345 8395 9428 35810 369
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000022,0034,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 59 910 98257 289 39146 369 49453 895 8690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 214 4309 051 9237 837 0597 570 5751 970 830
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53070,58730,62640,63970,8058
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,503,843,633,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72010,67150,68060,65772,29
Pohľadávky z obchodného styku 46 338 70125 709 01326 270 15930 791 90410 992 076
Pohotová likvidita II. stupeň 1,031,031,010,99901,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,39-13,830,5943-1,32-0,0702
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -56,6714,12-181,9747,300,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90520,90320,90350,92040,9292
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,5712,6712,6015,9016,42
Pridaná hodnota 6 761 0216 903 2726 180 3265 883 0883 678 429
Primárna platobná neschopnosť 2,033,473,063,130,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57370,64250,68960,69440,9665
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,659,8510,5312,9446,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,659,8510,5312,9446,20
Služby 859 195 136850 432 006753 078 210755 176 57184 970 087
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 109 255 669101 224 62894 068 186109 852 191108 513 503
Spotreba materiálu… 59 07340 46026 67325 75823 241
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 843 3091 650 7462 063 4264 080 8301 240 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 386 652 4311 273 746 115979 045 9091 043 025 874241 358 538
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001,0000150,000,0000
Tržby z predaja tovaru 520 637 201416 370 377219 760 699281 940 307152 686 781
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 866 015 230857 375 738759 285 209761 085 41788 671 757
Účtovný cash flow -1 460 225521 753-11 347 4534 821 16787 436 631
Úročený dlh 843 3091 650 7462 063 4264 080 8301 240 000
Úrokové krytie 39,6921,3011,025,080,0000
Vlastné imanie 7 867 6127 217 6226 744 3096 360 6426 139 769
Všetky záväzky 98 897 54991 421 98584 985 908101 108 659100 836 073
Výnosy budúcich období dlhodobé 581 411599 780573 954565 8339 471
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 909 0971 985 2411 764 0151 817 0571 528 190
Výsledok hospodárenia 1 029 390792 889691 451522 117578 330
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 029 390792 889691 451522 117578 330
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 757 950567 287457 153275 915366 487
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 567 287457 153275 91537 696403 178
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 997 024750 167624 929415 478569 392
Zásoby 0,00000,00000,00000,00001 219 213
Záväzky 98 897 54991 421 98584 985 908101 108 659100 836 073
Záväzky z obchodného styku 94 043 84989 242 42280 293 77096 243 0820,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 34 132 86731 953 03133 924 27642 347 2130,0000
Zisk pred zdanením 997 024750 167624 929415 478569 392
Zmena EBIT 1,301,151,332,210,9068
Účtovné závierky