OKTE, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 107 776 895109 255 669101 224 62894 068 186109 852 191
Bankové úvery 0,0000843 3091 650 7462 063 4264 080 830
Bežná likvidita III. stupeň 1,011,031,031,010,9990
Bežné bankové úvery 0,0000843 309412 680412 6802 017 404
Časové rozlíšenie aktív 97 12890 1681 617 572733 80128 839
Časové rozlíšenie pasív 3 469 5242 490 5082 585 0212 337 9692 382 890
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,480,1856-0,07231,68-0,7580
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,2712,5712,6712,6015,90
Celkové tržby 1 101 937 6471 386 653 3211 273 746 520979 046 6861 043 038 620
Celkový dlh 96 448 31998 897 54991 421 98584 985 908101 108 659
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 596 769-57 140 854-57 793 642-56 859 209-66 189 258
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 596 76957 984 16359 444 38858 922 63570 270 088
Čistý cash flow 11 612 606-1 460 225521 753-11 347 4534 821 167
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 200 5301 022 792787 129687 289517 410
Čistý zisk 118 948757 950567 287457 153275 915
Čistý zisk v minulom roku 757 950567 287457 153275 91537 696
Cudzie zdroje -7 859 052-7 867 612-7 217 622-6 744 309-6 360 642
Daň z príjmov 72 610239 074182 880167 776139 563
Daň z príjmov v minulom roku 239 074182 880167 776139 56382 939
Daň z príjmov z bežnej činnosti 72 610239 074182 880167 776139 563
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00001 238 0661 650 7462 063 426
Dlhodobé pohľadávky 116 713116 13199 30779 79071 053
Dlhodobý dlh 0,00000,00001 238 0661 650 7462 063 426
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,0712,209,819,7910,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,3012,207,379,7910,78
Doba obratu aktív 35,7028,7629,0135,0738,44
Doba obratu pohľadávok 10,1112,239,849,8210,80
Doba splácania záväzkov 121,1968,5278,48137,35125,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,8325,7325,6530,8333,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 120,9165,9378,23133,36124,60
EBIT v minulom roku 1 022 792787 129687 289517 410234 235
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 200 5301 022 792787 129687 289517 410
EBITDA 4 660 4438 485 8709 277 5258 071 3567 816 627
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 660 4438 485 8709 277 5258 071 3567 816 627
Finančná páka 13,7113,8914,0213,9517,27
Finančné účty 69 596 76957 984 16359 444 38858 922 63570 270 088
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 654 4258 479 3369 271 6868 065 4167 808 591
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,89150,89450,88440,87910,8811
Krátkodobé pohľadávky 30 405 08346 339 89234 248 30626 271 03630 793 011
Krátkodobé záväzky 96 087 49697 730 57189 525 41282 694 91996 795 801
Krytie dlhovej služby 1,343,373,543,363,15
Nákladové úroky 8 97225 76836 96262 360101 932
Nákladové úroky v minulom roku 25 76836 96262 360101 932113 600
Náklady na predaný tovar 1 097 358 4441 379 891 4101 266 842 843972 865 5821 037 142 636
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 289 397 154520 637 201416 370 377219 760 699281 940 307
Neobežný majetok 7 561 2024 725 3155 815 0558 060 9248 689 200
Obežný majetok 100 118 565104 440 18693 792 00185 273 461101 134 152
Obrat aktív 10,2212,6912,5810,419,49
Obrat neobežného majetku 145,74293,45219,04121,46120,04
Obrat obežného majetku 11,0113,2813,5811,4810,31
Odpisy 4 453 8627 456 4808 484 6367 379 9067 294 660
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 226 9313 728 2404 242 3183 689 9533 647 330
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 226 9313 728 2404 242 3183 689 9533 647 330
Osobné náklady 2 065 1061 932 1361 795 4301 700 6301 650 164
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 0186 5345 8395 9428 358
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000022,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 58 205 05959 910 98257 289 39146 369 49453 895 869
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 572 8108 214 4309 051 9237 837 0597 570 575
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64570,53070,58730,62640,6397
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,223,503,843,633,57
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,70240,72010,67150,68060,6577
Pohľadávky z obchodného styku 28 070 47846 338 70125 709 01326 270 15930 791 904
Pohotová likvidita II. stupeň 1,011,031,031,010,9990
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,67685,39-13,830,5943-1,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 294-56,6714,12-181,9747,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89490,90520,90320,90350,9204
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,2712,5712,6712,6015,90
Pridaná hodnota 4 578 7606 761 0216 903 2726 180 3265 883 088
Primárna platobná neschopnosť 3,422,033,473,063,13
Rýchla likvidita I. stupeň 0,69910,57370,64250,68960,6944
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,7011,659,8510,5312,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,7011,659,8510,5312,94
Služby 807 921 754859 195 136850 432 006753 078 210755 176 571
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 107 776 895109 255 669101 224 62894 068 186109 852 191
Spotreba materiálu… 39 53659 07340 46026 67325 758
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000843 3091 650 7462 063 4264 080 830
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 101 937 2041 386 652 4311 273 746 115979 045 9091 043 025 874
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001,0000150,00
Tržby z predaja tovaru 289 397 154520 637 201416 370 377219 760 699281 940 307
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 812 540 050866 015 230857 375 738759 285 209761 085 417
Účtovný cash flow 11 612 606-1 460 225521 753-11 347 4534 821 167
Úročený dlh 0,0000843 3091 650 7462 063 4264 080 830
Úrokové krytie 22,3539,6921,3011,025,08
Vlastné imanie 7 859 0527 867 6127 217 6226 744 3096 360 642
Všetky záväzky 96 448 31998 897 54991 421 98584 985 908101 108 659
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 668 513581 411599 780573 954565 833
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 801 0111 909 0971 985 2411 764 0151 817 057
Výsledok hospodárenia 206 5811 029 390792 889691 451522 117
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 206 5811 029 390792 889691 451522 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 118 948757 950567 287457 153275 915
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 757 950567 287457 153275 91537 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 191 558997 024750 167624 929415 478
Záväzky 96 448 31998 897 54991 421 98584 985 908101 108 659
Záväzky z obchodného styku 95 865 91094 043 84989 242 42280 293 77096 243 082
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 37 660 85134 132 86731 953 03133 924 27642 347 213
Zisk pred zdanením 191 558997 024750 167624 929415 478
Zmena EBIT 0,19611,301,151,332,21
Účtovné závierky