B. R. M., s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 33 19169 75067 63032 57714 497
Aktivácia 2 1272 4390,00000,00000,0000
Bankové úvery 31 3033 0144 0650,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,52302,261,931,470,6570
Bežné bankové úvery 6 6553 0144 0650,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0055-1,52-1,77-3,290,5906
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00622,011,891,110,1791
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,960,99871,233,42-3,30
Celkové tržby 223 745269 868282 855236 941205 397
Celkový dlh 67 73834 85237 28525 20720 804
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 31 112-49 985-49 560-24 219-3 725
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 191,0052 99953 62524 2193 725
Čistý cash flow 191,0052 99953 62524 2193 725
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -68 7006 86128 54014 88217 095
Čistý zisk -69 4454 55322 97513 67714 829
Čistý zisk v minulom roku 4 55322 97513 67714 8292 287
Cudzie zdroje 34 547-34 898-30 345-7 3706 307
Daň z príjmov 0,00001 5674 7601 2052 266
Daň z príjmov v minulom roku 1 5674 7601 2052 266960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 5674 7601 2052 266
Dlhodobé bankové úvery 24 6480,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 24 6480,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,0318,3711,3712,0317,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,0612,229,6010,0515,85
Doba obratu aktív 54,8795,2587,3350,2025,76
Doba obratu pohľadávok 32,0318,3711,3712,0317,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,8536,0236,6133,6036,97
EBIT v minulom roku 6 86128 54014 88217 0953 247
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -68 7006 86128 54014 88217 095
EBITDA -66 0239 86831 48716 03117 579
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -66 0239 86831 48716 03117 579
Finančná páka -0,96072,002,234,42-2,30
Finančné účty 191,0052 99953 62524 2193 725
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,04-0,5003-0,4487-0,22620,4351
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,040,50030,44870,2262-0,4351
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -67 0228 75730 30215 15817 371
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,92680,37820,41930,66921,44
Krátkodobé pohľadávky 19 37613 4508 8087 8059 943
Krátkodobé záväzky 30 76026 37928 35421 80220 804
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 0061 3833 6412 4621 924
Krytie dlhovej služby -88,6213,3239,110,00000,0000
Nákladové úroky 745,00741,00805,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 741,00805,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 143 426164 060180 671162 977150 505
Neobežný majetok 13 6243 3015 197553,00829,00
Obežný majetok 19 56766 44962 43332 02413 668
Obrat aktív 6,653,834,187,2714,17
Obrat neobežného majetku 16,2180,9754,39428,33247,76
Obrat obežného majetku 11,284,024,537,4015,03
Odpisy 1 6781 8961 762276,00276,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 6781 8961 762276,00276,00
Osobné náklady 142 05391 50467 83955 44537 048
Ostatné náklady na finančnú činnosť 999,001 1111 185873,00208,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -67 7676 44924 73713 95315 105
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 21,410,12010,66771,86-2,35
Podiel EBIT k aktívam -2,070,09840,42200,45681,18
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,070,09840,42200,45681,18
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -28,260,15820,72671,38-2,71
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00580,75980,79290,74340,2570
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,840,88630,66510,75040,6749
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,54471,131,501,331,48
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,53841,111,471,331,47
Pohľadávky z obchodného styku 16 9768 9467 4326 5258 921
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52302,261,931,470,6570
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 180,87-0,6585-0,5659-0,30431,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,256471,5266,610,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,94310,04320,06010,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,040,49970,55130,77381,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,960,99871,233,42-3,30
Pridaná hodnota 77 381103 237102 00373 88754 892
Rentabilita aktív, ROA -2,090,06530,33970,41981,02
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,010,13050,75711,86-2,35
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00511,801,651,110,1791
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,033,531,181,571,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,033,531,181,571,18
Služby 66 33570 23975 52775 04565 618
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 19169 75067 63032 57714 497
Spotreba materiálu… 79 21896 260105 14487 93284 887
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 3033 0144 0650,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 1270,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 220 807267 297282 674236 864205 397
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 220 807267 297282 674236 864205 397
Účtovný cash flow 191,0052 99953 62524 2193 725
Úročený dlh 31 3033 0144 0650,00000,0000
Úrokové krytie -92,219,2635,450,00000,0000
Vlastné imanie -34 54734 89830 3457 370-6 307
Všetky záväzky 67 73834 85237 28525 20720 804
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 21,410,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -67 7017 97229 72515 75517 303
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -67 7017 97229 72515 75517 303
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -69 4454 55322 97513 67714 829
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 55322 97513 67714 8292 287
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -69 4456 12027 73514 88217 095
Záväzky 67 73834 85237 28525 20720 804
Záväzky z obchodného styku 5 0061 3833 6412 4621 924
Zisk pred zdanením -69 4456 12027 73514 88217 095
Zmena EBIT -10,010,24041,920,87055,26