B. R. M., s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 69 75067 63032 57714 49711 208
Aktivácia 2 4390,00000,00000,0000494,00
Bankové úvery 3 0144 0650,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,261,931,470,65700,2893
Bežné bankové úvery 3 0144 0650,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000057,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,52-1,77-3,290,59060,1112
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,011,891,110,17910,0767
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,99871,233,42-3,30-1,48
Celkové tržby 269 868282 855236 941205 3970,0000
Celkový dlh 34 85237 28525 20720 80434 631
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -49 985-49 560-24 219-3 725-2 605
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 99953 62524 2193 7252 605
Čistý cash flow 52 99953 62524 2193 7252 605
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 86128 54014 88217 095-7 117
Čistý zisk 4 55322 97513 67714 829-7 117
Čistý zisk v minulom roku 22 97513 67714 8292 287-5 239
Cudzie zdroje -34 898-30 345-7 3706 30723 423
Daň z príjmov 1 5674 7601 2052 2660,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 7601 2052 266960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 5674 7601 2052 2660,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,3711,3712,0317,6748,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,229,6010,0515,8547,76
Doba obratu aktív 95,2587,3350,2025,7695,22
Doba obratu pohľadávok 18,3711,3712,0317,6748,50
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000327,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,0236,6133,6036,97288,61
EBIT v minulom roku 28 54014 88217 0953 247-5 239
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 86128 54014 88217 095-7 117
EBITDA 9 86831 48716 03117 579-6 727
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 86831 48716 03117 579-6 727
Finančná páka 2,002,234,42-2,30-0,4785
Finančné účty 52 99953 62524 2193 7252 605
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5003-0,4487-0,22620,43512,09
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50030,44870,2262-0,4351-2,09
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 75730 30215 15817 371-6 841
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37820,41930,66921,443,03
Krátkodobé pohľadávky 13 4508 8087 8059 9435 709
Krátkodobé záväzky 26 37928 35421 80220 80433 970
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 3833 6412 4621 9240,0000
Krytie dlhovej služby 13,3239,110,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 455
Nákladové úroky 741,00805,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 805,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 164 060180 671162 977150 50537 312
Neobežný majetok 3 3015 197553,00829,001 382
Obežný majetok 66 44962 43332 02413 6689 769
Obrat aktív 3,834,187,2714,173,83
Obrat neobežného majetku 80,9754,39428,33247,7631,09
Obrat obežného majetku 4,024,537,4015,034,40
Odpisy 1 8961 762276,00276,00276,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 8961 762276,00276,00276,00
Osobné náklady 91 50467 83955 44537 0480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1111 185873,00208,00114,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 44924 73713 95315 105-6 841
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12010,66771,86-2,350,3038
Podiel EBIT k aktívam 0,09840,42200,45681,18-0,6350
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,09840,42200,45681,18-0,6350
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15820,72671,38-2,710,3127
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,75980,79290,74340,25700,2324
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88630,66510,75040,67490,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,501,331,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,471,331,4720,47
Pohľadávky z obchodného styku 8 9467 4326 5258 9215 622
Pohotová likvidita II. stupeň 2,261,931,470,65700,2464
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6585-0,5659-0,30431,698,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 71,5266,610,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49970,55130,77381,443,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,99871,233,42-3,30-1,48
Pridaná hodnota 103 237102 00373 88754 8925 650
Rentabilita aktív, ROA 0,06530,33970,41981,02-0,6350
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13050,75711,86-2,350,3038
Rýchla likvidita I. stupeň 1,801,651,110,17910,0767
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,531,181,571,18-5,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,531,181,571,18-5,15
Služby 70 23975 52775 04565 61811 260
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 69 75067 63032 57714 49711 208
Spotreba materiálu… 96 260105 14487 93284 88726 546
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 0144 0650,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 267 297282 674236 864205 39742 962
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 267 297282 674236 864205 39742 962
Účtovný cash flow 52 99953 62524 2193 7252 605
Úročený dlh 3 0144 0650,00000,00000,0000
Úrokové krytie 9,2635,450,00000,00000,0000
Vlastné imanie 34 89830 3457 370-6 307-23 423
Všetky záväzky 34 85237 28525 20720 80434 631
Výsledok hospodárenia 7 97229 72515 75517 303-7 003
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 97229 72515 75517 303-7 003
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 55322 97513 67714 829-7 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 97513 67714 8292 287-5 239
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 12027 73514 88217 095-7 117
Zásoby 0,00000,00000,00000,00001 455
Záväzky 34 85237 28525 20720 80434 631
Záväzky z obchodného styku 1 3833 6412 4621 9240,0000
Zisk pred zdanením 6 12027 73514 88217 095-7 117
Zmena EBIT 0,24041,920,87055,261,36