OTP Faktoring Slovensko s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 319 561809 45316 344 66119 981 40025 212 224
Bankové úvery 22 392 22222 452 62335 467 84635 824 528896 864
Bežná likvidita III. stupeň 0,14041,410,16228,0226,76
Bežné bankové úvery 1 942 010502 41133 967 8462 461 316896 864
Časové rozlíšenie aktív 2 2285 3351 711 7371 367 858896 672
Časové rozlíšenie pasív 10 6379 924947,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,63544,43-1,821,500,4711
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,01-1,04-1,85-2,25-3,86
Celkové tržby 152 22412 129 903220 233180 0370,0000
Celkový dlh 22 491 02522 529 26535 583 11235 911 61034 033 298
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 22 269 90622 269 71635 453 26035 705 357876 362
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,45-0,2053-15,03-17,770,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 122 316182 90714 586119 17120 502
Čistý cash flow -60 591168 321-104 58537 65920 502
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -170 165-2 234 715-2 807 956-2 608 558-1 715 954
Čistý zisk -220 831-2 490 338-3 309 188-3 199 442-2 724 719
Čistý zisk v minulom roku -2 490 338-3 309 191-3 199 442-3 909 693-3 782 630
Cudzie zdroje 22 182 10121 729 73619 239 39815 930 2108 821 074
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00961,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 20 450 21221 950 2121 500 00033 363 2120,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000010 788 5180,00000,0000
Dlhodobý dlh 20 450 21221 950 2121 500 00033 363 2120,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9 8604 52232 60497 022230 327
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4 3404 15130 99296 285229 862
Doba obratu aktív 19 3406 247140 444105 038239 473
Doba obratu pohľadávok 9 8604 522125 30797 022230 327
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000088,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 771293,52495,06132,30413,34
EBIT v minulom roku -2 234 715-2 807 959-2 608 558-3 024 631-2 559 138
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -170 165-2 234 715-2 807 956-2 608 558-1 715 954
EBITDA -257 453-2 395 993-3 231 655-2 771 028-2 205 345
EBITDA marža -1,69-0,1975-14,67-15,390,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -257 453-2 395 993-3 231 655-2 771 028-2 205 345
Finančná páka -0,0144-0,0373-0,8495-1,25-2,86
Finančné účty 122 316182 90714 586119 17120 502
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 69,4126,841,180,79730,3499
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -69,41-26,84-1,18-0,7973-0,3499
Hrubá marža -1,21-0,0127-0,6476-0,64130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -149 127-2 214 279-2 786 591-2 588 562-1 701 851
Krátkodobé pohľadávky 162 920585 9783 794 43618 456 41624 249 303
Krátkodobé záväzky 95 35738 03457 61425 16843 517
Krytie dlhovej služby -5,08-9,41-6,46-4,70-2,19
Nákladové úroky 50 666254 663500 272589 9231 008 765
Nákladové úroky v minulom roku 254 663500 272589 923884 5821 223 492
Náklady na predaný tovar 190 079201 731185 096184 895179 165
Neobežný majetok 32 09735 23335 38437 95545 747
Obežný majetok 285 236768 88514 597 54018 575 58724 269 805
Obrat neobežného majetku 0,18791,341,201,830,8400
Odpisy 21 02420 43021 37819 96814 097
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 51210 21510 6899 98414 097
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 51210 21510 6899 9840,0000
Osobné náklady 201 656241 906278 452235 4510,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 48511 71911 2218 9226 732
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 120 811193 433456 285191 388510 226
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 76612 87212 4604 5860,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -199 807-2 469 908-3 287 810-3 179 474-2 710 622
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,05-3,44-0,2039-0,16080,3438
Podiel EBIT k aktívam -0,5325-2,76-0,1718-0,1305-0,0681
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5508-2,80-0,1718-0,1305-0,0681
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,7968-2,93-0,1724-0,1307-0,0682
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,10-1,57-1,95-2,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,7855
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,9127-0,6384-0,5122-0,49040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,8265-0,5887-0,4757-0,4520-9,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -10,053,56-2,460,54240,5335
Pohľadávky z obchodného styku 71 718537 9163 606 78318 316 34224 200 346
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14041,410,16228,0226,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -366,10129,10-183,96423,01430,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,200,6610-0,20910,06380,0203
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 70,0727,742,171,790,0356
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 70,3827,832,181,801,35
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,01-1,04-1,85-2,25-3,86
Pridaná hodnota -184 048-154 434-142 618-115 461-140 737
Primárna platobná neschopnosť 0,95370,04090,00890,00030,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,6910-3,08-0,2025-0,1601-0,1081
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -87,36-9,40-11,01-12,96-15,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -87,36-9,40-11,01-12,96-15,43
Služby 184 482197 354181 659178 279173 693
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 319 561809 45316 344 66119 981 40025 212 224
Spotreba materiálu… 5 5974 3773 4376 6165 472
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 22 392 22222 452 62335 467 84635 824 528896 864
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 03147 29742 47869 43438 428
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 03147 29742 47869 43438 428
Účtovný cash flow -60 591168 321-104 58537 65920 502
Úročený dlh 22 392 22222 452 62335 467 84635 824 528896 864
Úrokové krytie -3,36-8,78-5,61-4,42-1,70
Vlastné imanie -22 182 101-21 729 736-19 239 398-15 930 210-8 821 074
Všetky záväzky 22 491 02522 529 26535 583 11235 911 61034 033 298
Výsledok hospodárenia -278 477-2 416 423-3 253 033-2 790 996-2 219 442
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -278 477-2 416 423-3 253 033-2 790 996-2 219 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -220 831-2 490 338-3 309 188-3 199 442-2 724 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 490 338-3 309 191-3 199 442-3 909 693-3 782 630
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -220 831-2 489 378-3 308 228-3 198 481-2 724 668
Záväzky 22 491 02522 529 26535 583 11235 911 61034 033 298
Záväzky z obchodného styku 68 40021 98332 1064 5860,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 48 6349 11119 6460,00000,0000
Zisk pred zdanením -220 831-2 489 378-3 308 228-3 198 481-2 724 668
Zmena EBIT 0,07610,79591,080,86240,6705