OTP Faktoring Slovensko s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 344 331319 561809 45316 344 66119 981 400
Bankové úvery 489 61722 392 22222 452 62335 467 84635 824 528
Bežná likvidita III. stupeň 2,380,14041,410,16228,02
Bežné bankové úvery 489 6171 942 010502 41133 967 8462 461 316
Časové rozlíšenie aktív 4 6332 2285 3351 711 7371 367 858
Časové rozlíšenie pasív 0,000010 6379 924947,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5061-0,00270,0077-0,00540,0024
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -48,30-0,63544,43-1,821,50
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,2511-1,01-1,04-1,85-2,25
Celkové tržby 101 561152 22412 129 903220 233180 037
Celkový dlh 470 53922 491 02522 529 26535 583 11235 911 610
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -581 07022 269 90622 269 71635 453 26035 705 357
Čistá marža, Zisková marža, ROS 14,98-1,45-0,2053-15,03-17,77
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 070 687122 316182 90714 586119 171
Čistý cash flow 948 371-60 591168 321-104 58537 659
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 558 788-170 165-2 234 715-2 807 956-2 608 558
Čistý zisk 1 520 893-220 831-2 490 338-3 309 188-3 199 442
Čistý zisk v minulom roku -220 831-2 490 338-3 309 191-3 199 442-3 909 693
Cudzie zdroje -1 873 79222 182 10121 729 73619 239 39815 930 210
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00961,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00961,00
Dlhodobé bankové úvery 0,000020 450 21221 950 2121 500 00033 363 212
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000010 788 5180,0000
Dlhodobý dlh 0,000020 450 21221 950 2121 500 00033 363 212
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00009 8604 52232 60497 022
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00004 3404 15130 99296 285
Doba obratu aktív 0,000019 3406 247140 444105 038
Doba obratu pohľadávok 0,00009 8604 522125 30797 022
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00005 771293,52495,06132,30
EBIT v minulom roku -170 165-2 234 715-2 807 959-2 608 558-3 024 631
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 558 788-170 165-2 234 715-2 807 956-2 608 558
EBITDA 1 591 086-257 453-2 395 993-3 231 655-2 771 028
EBITDA marža 15,67-1,69-0,1975-14,67-15,39
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 591 086-257 453-2 395 993-3 231 655-2 771 028
Finančná páka 1,25-0,0144-0,0373-0,8495-1,25
Finančné účty 1 070 687122 316182 90714 586119 171
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,799369,4126,841,180,7973
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,7993-69,41-26,84-1,18-0,7973
Hrubá marža -1,30-1,21-0,0127-0,6476-0,6413
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 587 674-149 127-2 214 279-2 786 591-2 588 562
Krátkodobé pohľadávky 44 316162 920585 9783 794 43618 456 416
Krátkodobé záväzky -19 63795 35738 03457 61425 168
Krytie dlhovej služby 41,99-5,08-9,41-6,46-4,70
Nákladové úroky 37 89550 666254 663500 272589 923
Nákladové úroky v minulom roku 50 666254 663500 272589 923884 582
Náklady na predaný tovar 131 569190 079201 731185 096184 895
Neobežný majetok 1 224 69532 09735 23335 38437 955
Obežný majetok 1 115 003285 236768 88514 597 54018 575 587
Obrat neobežného majetku 0,00000,18791,341,201,83
Odpisy 28 80421 02420 43021 37819 968
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 40210 51210 21510 6899 984
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 40210 51210 21510 6899 984
Osobné náklady 122 004201 656241 906278 452235 451
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 98712 48511 71911 2218 922
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 459120 811193 433456 285191 388
Ostatné záväzky z obchodného styku -25 70919 76612 87212 4604 586
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 549 697-199 807-2 469 908-3 287 810-3 179 474
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6435-1,05-3,44-0,2039-0,1608
Podiel EBIT k aktívam 0,6649-0,5325-2,76-0,1718-0,1305
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,6649-0,5508-2,80-0,1718-0,1305
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6594-0,7968-2,93-0,1724-0,1307
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,9273-1,10-1,57-1,95-2,04
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 9,34-0,39800,0139-0,47490,2092
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,08-0,9127-0,6384-0,5122-0,4904
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,8724-0,8265-0,5887-0,4757-0,4520
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-10,053,56-2,460,5424
Pohľadávky z obchodného styku 0,000071 718537 9163 606 78318 316 342
Pohotová likvidita II. stupeň 2,380,14041,410,16228,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,98-366,10129,10-183,96423,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 25,03-1,200,6610-0,20910,0638
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,208970,0727,742,171,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,200770,3827,832,181,80
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,2511-1,01-1,04-1,85-2,25
Pridaná hodnota -131 569-184 048-154 434-142 618-115 461
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,95370,04090,00890,0003
Rentabilita aktív, ROA 0,6488-0,6910-3,08-0,2025-0,1601
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,81170,01000,11460,17200,2008
Rýchla likvidita I. stupeň 2,280,05970,33230,00040,0479
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,2957-87,36-9,40-11,01-12,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,2957-87,36-9,40-11,01-12,96
Služby 126 489184 482197 354181 659178 279
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 344 331319 561809 45316 344 66119 981 400
Spotreba materiálu… 5 0805 5974 3773 4376 616
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 489 61722 392 22222 452 62335 467 84635 824 528
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 58,006 03147 29742 47869 434
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 58,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00006 03147 29742 47869 434
Účtovný cash flow 948 371-60 591168 321-104 58537 659
Úročený dlh 489 61722 392 22222 452 62335 467 84635 824 528
Úrokové krytie 41,13-3,36-8,78-5,61-4,42
Vlastné imanie 1 873 792-22 182 101-21 729 736-19 239 398-15 930 210
Všetky záväzky 470 53922 491 02522 529 26535 583 11235 911 610
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,64350,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 562 340-278 477-2 416 423-3 253 033-2 790 996
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 562 340-278 477-2 416 423-3 253 033-2 790 996
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 520 893-220 831-2 490 338-3 309 188-3 199 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -220 831-2 490 338-3 309 191-3 199 442-3 909 693
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 520 893-220 831-2 489 378-3 308 228-3 198 481
Záväzky 470 53922 491 02522 529 26535 583 11235 911 610
Záväzky z obchodného styku -22 85968 40021 98332 1064 586
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 85048 6349 11119 6460,0000
Zisk pred zdanením 1 520 893-220 831-2 489 378-3 308 228-3 198 481
Zmena EBIT -9,160,07610,79591,080,8624