DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 364 438-3 644 058-1 879 088-928 6000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 364 4383 644 0581 879 088928 6000,0000
Čistý cash flow -279 6201 764 970950 488-491 5170,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 088 268668 036-593 396-403 1230,0000
Čistý zisk 1 088 219667 996-593 432-403 1330,0000
Čistý zisk v minulom roku 667 996-593 432-403 133-156 5290,0000
Daň z príjmov 49,0039,9736,709,660,0000
Daň z príjmov v minulom roku 39,9736,709,6662,440,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 49,0039,9736,709,660,0000
EBIT v minulom roku 668 036-593 396-403 123-156 4660,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 088 268668 036-593 396-403 1230,0000
EBITDA 8 302 37210 330 0669 088 3923 925 5810,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 302 37210 330 0669 088 3923 925 5810,0000
Finančné účty 3 364 4383 644 0581 879 088928 6000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 302 37210 330 0669 088 3923 925 5810,0000
Odpisy 7 214 1539 662 0709 681 8244 328 7140,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 214 1539 662 0709 681 8244 328 7140,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 302 37210 330 0669 088 3923 925 5810,0000
Pohľadávky z obchodného styku 921,051 944363,10744,350,0000
Účtovný cash flow -279 6201 764 970950 488-491 5170,0000
Výsledok hospodárenia 1 088 219667 996-593 432-403 1330,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 088 219667 996-593 432-403 1330,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 667 996-593 432-403 133-156 5290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 088 219667 996-593 432-403 1330,0000
Zisk pred zdanením 1 088 268668 036-593 396-403 1230,0000
Zmena EBIT 1,63-1,131,472,580,0000