GOLD GLASS s. r. o

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 16 00434 42173 97726 46013 734
Bežná likvidita III. stupeň 0,000010,703,854,51152,45
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,97462,29-4,914,04-0,5621
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-2,641,50-4,614,53
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,86953,260,87730,1241
Celkové tržby 21 700156 071299 0141 065 3900,0000
Celkový dlh 0,000016 00956 62812 3651 516
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 518-52 115-94 320-9 174-6 868
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 51852 11594 3209 1746 868
Čistý cash flow -15 597-42 20585 146-56 9996 868
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 4092 0234 2144 2735 074
Čistý zisk -2 4091 0633 2541 3935 074
Čistý zisk v minulom roku 1 0633 2541 393484,00553,00
Cudzie zdroje -16 004-18 412-17 349-14 095-12 218
Daň z príjmov 0,0000960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,002 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky -295 661-136 816-144 147-29 257-217 377
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,908316,232,902,3513,48
Doba obratu aktív 269,1980,5090,309,0737,93
Doba obratu pohľadávok -4 972-303,74-173,06-7,67-586,87
Doba obratu zásob 4 850275,42153,7513,77646,49
Doba splácania záväzkov 0,000039,3071,704,294,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000037,4469,124,244,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000036,9570,483,290,0000
EBIT v minulom roku 2 0234 2144 2733 364553,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 4092 0234 2144 2735 074
EBITDA -1 4632 0504 2884 3096 914
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 4632 0504 2884 3096 914
Efektívna daňová sadzba 0,00000,47450,22780,67400,0000
Finančná páka 1,00001,874,261,881,12
Finančné účty 36 51852 11594 3209 1746 868
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,5349-0,2345-0,5327-0,8896
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,53490,23450,53270,8896
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 5601 9534 1984 2386 832
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,46510,76550,46730,1104
Krátkodobé pohľadávky 54,006 9412 3726 8634 881
Krátkodobé záväzky 0,000016 00956 62812 3651 516
Náklady na predaný tovar 23 163154 021294 7021 061 081125 246
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 702148 670288 2841 051 596123 849
Obežný majetok 16 00434 42173 97726 46013 734
Obrat aktív 1,364,534,0440,269,62
Obrat obežného majetku 1,364,534,0440,269,62
Obrat zásob 0,07531,332,3726,500,5646
Ostatné náklady na finančnú činnosť 97,0097,0090,0071,0082,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000015 04955 6689 4850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 4091 0633 2541 3935 074
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 2,281,511,270,34670,5001
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,7188-0,27040,2848-0,05350,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,7188-0,27040,2848-0,05350,0520
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00003,691,711,307,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,030,4363-0,20380,2473-1,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,46510,76550,46730,1104
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,86953,260,87730,1241
Pridaná hodnota -1 4632 0494 3124 3096 914
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00003,261,670,74194,53
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00007,8113,212,870,2193
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00007,8113,212,870,2193
Služby 2 2452 4396 4187 955850,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 00434 42173 97726 46013 734
Spotreba materiálu… 216,002 9120,00001 530547,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 700156 070299 0141 065 390132 160
Tržby z predaja tovaru 21 700156 070299 0141 065 390132 160
Účtovný cash flow -15 597-42 20585 146-56 9996 868
Vlastné imanie 16 00418 41217 34914 09512 218
Všetky záväzky 0,000016 00956 62812 3651 516
Výsledok hospodárenia -1 4632 0504 2884 3096 914
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 4632 0504 2884 3096 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 4091 0633 2541 3935 074
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 0633 2541 393484,00553,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 4092 0234 2144 2736 590
Zásoby 275 093112 181121 43239 680219 362
Záväzky 0,000016 00956 62812 3651 516
Záväzky z obchodného styku 0,000015 04955 6689 4850,0000
Zisk pred zdanením -2 4092 0234 2144 2736 590
Zmena EBIT -1,190,48010,98621,279,18