Auctioneer s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 184 594178 633213 528244 936171 925
Bankové úvery 0,0000387 081198 340221 074261 709
Bežná likvidita III. stupeň 6,120,40920,62240,64060,4702
Bežné bankové úvery 0,0000387 081198 340221 074261 709
Časové rozlíšenie aktív 0,00002 2482 4823 8002 967
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,080,00710,0015-0,00200,0040
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,530,03730,0013-0,00180,0079
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,1989-1,69-2,65-2,76-1,90
Celkové tržby 28 140100 928226 378278 211112 026
Celkový dlh 30 626436 832343 211384 035363 864
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -170 942382 938196 039218 965259 315
Čistá marža, Zisková marža, ROS -5,08-1,240,03440,1899-0,4680
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 170 9424 1432 3012 1092 394
Čistý cash flow 166 7991 842192,00-285,00777,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -134 506-118 66212 45559 554-46 395
Čistý zisk -142 833-125 1927 79352 840-52 426
Čistý zisk v minulom roku -125 1927 79354 462-52 426-61 278
Cudzie zdroje -153 968258 199129 683139 099191 939
Daň z príjmov 0,00000,00000,00001 6220,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00001 6220,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -93,00359,75222,21234,22436,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -66,52183,06111,0882,68127,13
Doba obratu aktív -1 258474,66350,36340,17684,80
Doba obratu pohľadávok -93,00359,75222,21234,22436,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -205,50131,31237,18221,58389,55
EBIT v minulom roku -118 66212 45559 554-46 395-55 468
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -134 506-118 66212 45559 554-46 395
EBITDA -133 598-116 76216 48464 832-40 513
EBITDA marža -4,75-1,160,07280,2330-0,3616
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -133 598-116 76216 48464 832-40 513
Finančná páka 1,20-0,6918-1,65-1,76-0,8957
Finančné účty 170 9424 1432 3012 1092 394
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,83411,450,60730,56791,12
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,8341-1,45-0,6073-0,5679-1,12
Hrubá marža -2,94-0,23280,38020,49130,2185
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -134 449-118 48214 42563 136-41 523
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16340,27670,67700,65140,5688
Krátkodobé pohľadávky 13 652135 390135 426168 650109 696
Krátkodobé záväzky 30 16649 419144 553159 55097 799
Krytie dlhovej služby -16,04-17,883,5412,73-6,72
Nákladové úroky 8 3276 5304 6625 0926 031
Nákladové úroky v minulom roku 6 5304 6625 0926 0314 850
Náklady na predaný tovar 29 215160 857136 391126 13167 157
Neobežný majetok 0,000016,00106,001 0912 881
Obežný majetok 184 594176 369210 940240 045166 077
Obrat aktív -0,29030,76901,041,070,5330
Obrat neobežného majetku 0,00008 5852 099240,9031,81
Obrat obežného majetku -0,29030,77891,051,090,5518
Odpisy 32,00180,001 9703 5824 872
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16,0090,00985,001 7912 436
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16,0090,00985,001 7912 436
Osobné náklady 82 64590 21867 09669 63063 867
Ostatné náklady na finančnú činnosť 901,001 7202 0591 6961 010
Ostatné záväzky z obchodného styku 28 22640 619124 891147 52988 606
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -142 801-125 0129 76356 422-47 554
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,9277-0,97140,11350,6446-0,7514
Podiel EBIT k aktívam -0,7287-0,66430,05830,2431-0,2699
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,7287-0,66430,05830,2431-0,2699
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,8710-0,91830,18060,6975-0,6259
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,92600,02320,01080,00860,0139
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,9982-3,840,77960,50942,61
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 5,930,01830,0008-0,00100,0069
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,00-0,26041,281,960,3833
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,00-0,25991,251,870,3561
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -3,110,01340,0009-0,00110,0085
Pohľadávky z obchodného styku 9 76468 89367 69959 53731 917
Pohotová likvidita II. stupeň 6,120,32480,40890,45860,3200
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9231140,17675,43-488,07247,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 20,030,28210,0412-0,05600,1288
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00002,170,92890,90261,52
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16592,451,611,572,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,1989-1,69-2,65-2,76-1,90
Pridaná hodnota -82 794-23 49286 060136 68724 479
Primárna platobná neschopnosť 2,890,58961,842,482,78
Rentabilita aktív, ROA -0,7738-0,70080,03650,2157-0,3049
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,92770,4849-0,0601-0,37990,2731
Rýchla likvidita I. stupeň 5,670,00950,00670,00550,0067
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,2292-3,7420,825,92-8,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,2292-3,7420,825,92-8,98
Služby 22 080123 330139 215139 07386 528
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 184 594178 633213 528244 936171 925
Spotreba materiálu… 222,001 0901 1032 3571 019
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000387 081198 340221 074261 709
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -53 554137 365222 451262 81891 636
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 25,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00001 2850,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -53 579136 080222 451262 81891 636
Účtovný cash flow 166 7991 842192,00-285,00777,00
Úročený dlh 0,0000387 081198 340221 074261 709
Úrokové krytie -16,15-18,172,6711,70-7,69
Vlastné imanie 153 968-258 199-129 683-139 099-191 939
Všetky záväzky 30 626436 832343 211384 035363 864
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,92770,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -133 605-116 94214 51461 250-45 385
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -133 605-116 94214 51461 250-45 385
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -142 833-125 1927 79352 840-52 426
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -125 1927 79354 462-52 426-61 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -142 833-125 1927 79354 462-52 426
Zásoby 0,000036 83673 21369 28653 987
Záväzky 30 626436 832343 211384 035363 864
Záväzky z obchodného styku 28 22640 619124 891147 52988 606
Zisk pred zdanením -142 833-125 1927 79354 462-52 426
Zmena EBIT 1,13-9,530,2091-1,280,8364
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -6 913-36 4373 92715 29920 390
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -6 913-36 4373 92715 29920 390