Sport Marketing Company, s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 240 2451 264 0231 085 625528 3750,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,081,021,021,030,0000
Časové rozlíšenie aktív 417,00263,0065,001 1800,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,40542,04-6,36-1,810,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,9615,5515,4021,950,0000
Celkové tržby 1 879 7011 724 6551 972 3680,00000,0000
Celkový dlh 1 127 0381 187 6631 019 409505 3500,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -348 209-302 311-458 347-41 6970,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 348 209302 311458 34741 6970,0000
Čistý cash flow 45 898-156 036421 31941 6970,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 74 98952 25443 63819 4810,0000
Čistý zisk 60 80640 14424 72119 4810,0000
Čistý zisk v minulom roku 40 14424 72152 97013 3800,0000
Cudzie zdroje -113 207-76 360-66 216-23 0250,0000
Daň z príjmov 13 80611 74418 6420,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 74318 64415 4650,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 80611 74418 6420,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 169,21192,87107,69191,810,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 167,90190,93107,69191,810,0000
Doba obratu aktív 242,39267,94200,90229,180,0000
Doba obratu pohľadávok 169,21192,87107,69191,810,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000140 185195 299217,010,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 220,15251,73188,63204,840,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000133 208191 5220,00000,0000
EBIT v minulom roku 52 25443 63868 55913 3800,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 74 98952 25443 63819 4810,0000
EBITDA 129 708101 50852 32136 7720,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 129 708101 50852 32136 7720,0000
Finančná páka 10,9616,5516,4022,950,0000
Finančné účty 348 209302 311458 34741 6970,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 126 56597 52843 62934 6860,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90830,93950,93890,89380,0000
Krátkodobé pohľadávky 865 832909 874581 935442 2230,0000
Krátkodobé záväzky 1 126 4711 187 5401 019 298472 2690,0000
Krytie dlhovej služby 344,05277,34190,260,00000,0000
Nákladové úroky 377,00366,00275,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 367,00273,00124,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 724 5851 611 0181 900 534794 3380,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 0921 9051 5490,0000
Neobežný majetok 25 78751 57545 27843 2750,0000
Obežný majetok 1 214 0411 212 1851 040 282483 9200,0000
Obrat aktív 1,511,361,821,590,0000
Obrat neobežného majetku 72,4333,3943,5619,450,0000
Obrat obežného majetku 1,541,421,901,740,0000
Odpisy 51 5760,00000,000015 2060,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 7880,00000,000015 2060,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 7880,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 21 5126 9119 4920,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1433 9808 6922 0860,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 021 0371 128 434999 5860,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 112 38240 14424 72134 6870,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,53710,52570,37330,84610,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,65910,68320,65790,34720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000035,8737,710,05940,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,6516,057,570,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,9616,057,573,100,0000
Pohľadávky z obchodného styku 859 110900 732581 935442 2230,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,081,021,021,030,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,470,4894-0,1572-0,55220,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 121,75-426,331 5320,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90870,93960,93900,95640,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,9615,5515,4021,950,0000
Pridaná hodnota 143 056110 90871 83447 1730,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,191,251,720,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,53710,52570,37330,84610,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,6911,7019,4813,740,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,6911,7019,4813,740,0000
Služby 1 714 4211 597 3771 882 403781 0730,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 240 2451 264 0231 085 625528 3750,0000
Spotreba materiálu… 10 16410 54916 22611 7160,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 867 6411 721 9261 972 368841 5110,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 9886 9770,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 867 6411 721 9261 970 380834 5340,0000
Účtovný cash flow 45 898-156 036421 31941 6970,0000
Úrokové krytie 198,91142,77158,680,00000,0000
Vlastné imanie 113 20776 36066 21623 0250,0000
Všetky záväzky 1 127 0381 187 6631 019 409505 3500,0000
Výsledok hospodárenia 78 13256 23052 32121 5660,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 78 13256 23052 32121 5660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 60 80640 14424 72119 4810,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 14424 72152 97013 3800,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 74 61251 88843 36319 4810,0000
Záväzky 1 127 0381 187 6631 019 409505 3500,0000
Záväzky z obchodného styku 1 021 0371 128 434999 5860,00000,0000
Zisk pred zdanením 74 61251 88843 36319 4810,0000
Zmena EBIT 1,441,200,63651,460,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000045 2780,00000,00000,0000