Ivan Hudec st.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014