Peter Sedláček

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201420132011