M.I.T.O., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 44 49674 79140 360-23 77145 510
Bankové úvery 0,00000,00004,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,21120,45870,4075-7,3037,07
Bežné bankové úvery 0,00000,00004,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000203,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02730,52320,04050,3938-0,5637
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01950,24050,01763,2726,58
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,39-2,18-2,30-0,12050,0212
Celkové tržby 1 05874 11318 57711 3610,0000
Celkový dlh 157 198138 40471 3093 256946,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 073-33 284-1 250-10 644-25 122
Čistá marža, Zisková marža, ROS -46,40-0,4407-1,50-2,110,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 07333 2841 25410 64425 122
Čistý cash flow 3 07333 2841 25410 64425 122
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -49 074-32 663-26 872-23 016-10 084
Čistý zisk -49 088-32 663-27 832-23 976-10 084
Čistý zisk v minulom roku -32 663-27 832-14 015-9 690-5 236
Cudzie zdroje 112 70263 61330 94927 027-44 564
Daň z príjmov 14,000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14,000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10 392148,77558,7581,0352,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9 535131,69519,9980,480,0000
Doba obratu aktív 15 351368,34811,02-763,703 240
Doba obratu pohľadávok 10 392148,77558,7581,0352,47
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000-13 1531 939
Doba splácania záväzkov 270 64822 83852 3671 15919,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54 232681,631 433104,6167,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14 0221 1901 682542,340,0000
EBIT v minulom roku -32 663-26 872-13 055-8 730-5 236
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -49 074-32 663-26 872-23 016-10 084
EBITDA -48 923-31 521-26 056-23 218-9 878
EBITDA marža -46,24-0,4253-1,40-2,040,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -48 923-31 521-26 056-23 218-9 878
Finančná páka -0,3948-1,18-1,300,87951,02
Finančné účty 3 07333 2841 25410 64425 122
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,530,85050,7668-1,14-0,9792
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,53-0,8505-0,76681,140,9792
Hrubá marža -39,99-0,3698-1,07-1,720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -49 074-32 663-26 872-23 016-10 065
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,531,851,77-0,13700,0208
Krátkodobé pohľadávky 30 12330 20727 8062 522737,00
Krátkodobé záväzky 157 198138 40471 3053 256945,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 1447 2142 2901 5230,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00008 966
Náklady na predaný tovar 43 368101 52237 99530 90017 807
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 212,002 212497,001 0251 688
Neobežný majetok 11 30011 30011 3000,000010 482
Obežný majetok 33 19663 49129 060-23 77134 825
Obrat aktív 0,02380,99090,4501-0,47790,1127
Obrat neobežného majetku 0,09366,561,610,00000,4891
Obrat obežného majetku 0,03191,170,6251-0,47790,1472
Osobné náklady 5 4793 5475 3683 4840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 574,001 243877,00178,00187,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 423,00101,0061,00380,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -49 088-32 663-27 832-23 976-10 084
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,43560,51350,89940,8871-0,2263
Podiel EBIT k aktívam -1,10-0,4367-0,66580,9682-0,2216
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,10-0,4367-0,66580,9682-0,2216
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,43540,51350,86840,8516-0,2263
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06910,44500,0311-0,44780,5520
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,900,44910,06750,93690,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -199,58-12,39-39,90-19,06-0,7121
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -7,72-7,73-3,69-5,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -7,72-7,73-3,69-5,610,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,900,44910,06900,93694,90
Pohľadávky z obchodného styku 27 63926 73925 8772 5050,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,21120,45870,40754,0427,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 36,671,9124,682,54-1,77
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,531,851,77-0,13700,0208
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,39-2,18-2,30-0,12050,0212
Pridaná hodnota -42 310-27 409-19 831-19 539-12 680
Primárna platobná neschopnosť 0,29470,26980,08850,60800,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,10-0,4367-0,68961,01-0,2216
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,43560,51350,89930,8871-0,2263
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01950,24050,01763,2726,58
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,21-4,39-2,74-0,1402-0,0958
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,21-4,39-2,74-0,1402-0,0958
Služby 4 9398 4201 7874 1491 704
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 49674 79140 360-23 77145 510
Spotreba materiálu… 38 21790 89035 71125 72614 415
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00004,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 05874 11318 16411 3615 127
Tržby z predaja tovaru 5 7543 3688 618995,00585,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -4 69670 7459 54610 3664 542
Účtovný cash flow 3 07333 2841 25410 64425 122
Úročený dlh 0,00000,00004,000,00000,0000
Vlastné imanie -112 702-63 613-30 949-27 02744 564
Všetky záväzky 157 198138 40471 3093 256946,00
Výsledok hospodárenia -48 923-31 521-26 056-23 218-9 878
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -48 923-31 521-26 056-23 218-9 878
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -49 088-32 663-27 832-23 976-10 084
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -32 663-27 832-14 015-9 690-5 236
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -49 074-32 663-26 872-23 016-10 084
Zásoby 0,00000,00000,0000-36 9378 966
Záväzky 157 198138 40471 3093 256946,00
Záväzky z obchodného styku 8 1447 2142 2901 5230,0000
Zisk pred zdanením -49 074-32 663-26 872-23 016-10 084
Zmena EBIT 1,501,222,062,641,93