MG & Partners, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -8 793749,002 4616 8596 646
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00300,00740,01120,74790,1908
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,6403-1,04-1,19-1,80-1,31
Celkové tržby 70 515223 21850 12158 19041 515
Celkový dlh 15 65118 20115 31415 47827 864
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -74,004 3714 356-6 446-4 049
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74,00129,00144,006 4464 049
Čistý cash flow 74,00129,00144,006 4464 049
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 992-4 598797,003 111-7 568
Čistý zisk -6 992-4 598-163,004 071-8 528
Čistý zisk v minulom roku -4 598-163,000,0000-8 528-5 652
Cudzie zdroje 24 44417 45212 8538 61921 218
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00-960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00-960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,451,0216,972,5922,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,450,986215,394,4722,80
Doba obratu aktív -45,521,2318,0343,0258,43
Doba obratu pohľadávok 8,451,0216,972,5922,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 81,0322,5279,2397,09244,98
EBIT v minulom roku -4 598797,000,0000-7 568-5 649
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 992-4 598797,003 111-7 568
EBITDA -7 624-4 5731 6153 118-7 557
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 624-4 5731 6153 118-7 557
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00001,20-0,3086-0,1269
Finančná páka 0,3597-0,0429-0,1915-0,7958-0,3132
Finančné účty 74,00129,00144,006 4464 049
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -2,7823,305,221,263,19
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 2,78-23,30-5,22-1,26-3,19
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 992-4 598797,003 111-7 568
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -1,7818,294,392,264,19
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00004 5004 5000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 633620,002 317413,002 597
Krátkodobé záväzky 15 65113 70110 81415 47827 864
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 88610 5478 6874 3464 668
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00003,00
Náklady na predaný tovar 65 721218 46244 53648 39635 830
Neobežný majetok -10 5000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 707749,002 4616 8596 646
Obrat aktív -8,02296,4820,248,486,25
Obrat neobežného majetku -6,710,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 41,30296,4820,248,486,25
Osobné náklady 12 3777 9533 0782 6622 085
Ostatné náklady na finančnú činnosť 30,0025,00818,007,0011,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 662,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 992-4 598-163,004 071-8 528
Podiel EBIT k aktívam 0,7952-6,140,32390,4536-1,14
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,7952-6,140,32390,4536-1,14
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,00840,17220,05850,93980,6092
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,592,210,58240,27180,3668
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,38600,45331,723,682,73
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,38600,45331,723,682,73
Pohľadávky z obchodného styku 1 633600,002 100712,002 593
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 330,32135,2989,261,345,24
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00006,011,830,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -1,7824,306,222,264,19
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,6403-1,04-1,19-1,80-1,31
Pridaná hodnota 4 7783 6055 2859 7945 685
Primárna platobná neschopnosť 6,0517,584,146,101,80
Rentabilita aktív, ROA 0,7952-6,14-0,06620,5935-1,28
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,05-3,989,484,96-3,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,05-3,989,484,96-3,69
Služby 63 818217 02543 41247 88832 540
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -8 793749,002 4616 8596 646
Spotreba materiálu… 1 9031 4371 124508,003 290
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00004 5004 5000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 70 499222 06749 82158 19041 515
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00007 094
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 70 499222 06749 82158 19034 421
Účtovný cash flow 74,00129,00144,006 4464 049
Úročený dlh 0,00004 5004 5000,00000,0000
Vlastné imanie -24 444-17 452-12 853-8 619-21 218
Všetky záväzky 15 65118 20115 31415 47827 864
Výsledok hospodárenia -7 624-4 5731 6153 118-7 557
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 624-4 5731 6153 118-7 557
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 992-4 598-163,004 071-8 528
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 598-163,000,0000-8 528-5 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 992-4 598797,003 111-7 568
Záväzky 15 65118 20115 31415 47827 864
Záväzky z obchodného styku 9 88610 5478 6874 3464 668
Zisk pred zdanením -6 992-4 598797,003 111-7 568
Zmena EBIT 1,52-5,770,0000-0,41111,34