QUO VADIS PS, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 945,0041 4300,000029 66427 410
Bežná likvidita III. stupeň 1,856,850,000020,7724,14
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2171-1,670,0000-0,9372-0,8765
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18365,820,000019,4522,42
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,180,97410,00001,041,19
Celkové tržby 46 50152 3470,000022 00030 376
Celkový dlh 512,0020 4430,000015 11614 904
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -94,00-35 0560,0000-13 635-10 961
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 94,0035 0560,000013 63510 961
Čistý cash flow 94,0035 0560,000013 63510 961
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 433,001 5830,00002 6182 224
Čistý zisk 433,001 5830,00002 0421 735
Čistý zisk v minulom roku 1 5834 8560,00001 7351 717
Cudzie zdroje -433,00-20 9870,0000-14 548-12 506
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000576,00489,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 2870,0000489,00484,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000576,00489,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000011 49611 496
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,6843,680,000015,3310,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,4935,500,000015,3310,14
Doba obratu aktív 7,42288,880,0000492,15329,36
Doba obratu pohľadávok 6,6843,680,0000206,06148,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,0242,030,000011,635,88
EBIT v minulom roku 1 5836 1430,00002 2242 201
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 433,001 5830,00002 6182 224
EBITDA 544,001 5990,00003 1183 724
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 544,001 5990,00003 1183 724
Finančná páka 2,181,970,00002,042,19
Finančné účty 94,0035 0560,000013 63510 961
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4582-0,50660,0000-0,4904-0,4563
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45820,50660,00000,49040,4563
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 433,001 5830,00003 1183 724
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54180,14550,00000,02360,0178
Krátkodobé pohľadávky 851,006 2650,0000924,00844,00
Krátkodobé záväzky 512,006 0280,0000701,00489,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000-511,000,0000125,000,0000
Náklady na predaný tovar 45 95750 6070,000018 72726 479
Neobežný majetok 0,0000109,000,00003 6094 109
Obežný majetok 945,0041 3210,000026 05523 301
Obrat aktív 49,211,260,00000,74161,11
Obrat neobežného majetku 0,0000480,250,00006,107,39
Obrat obežného majetku 49,211,270,00000,84441,30
Odpisy 0,00000,00000,0000500,001 500
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000500,001 500
Ostatné náklady na finančnú činnosť 111,0016,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 433,001 5830,00002 5423 235
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,00000,07540,00000,14040,1387
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,00000,04470,00000,09040,0826
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,09950,84620,00000,45960,3999
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00200,66970,00000,61980,3608
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00006,552,60
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00200,66970,00000,61980,3608
Pohľadávky z obchodného styku 317,005 0910,0000924,00844,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,856,850,000020,7724,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,61-0,59870,0000-1,07-1,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54180,49340,00000,50960,5437
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,180,97410,00001,041,19
Pridaná hodnota 544,001 7400,00003 2733 897
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,00000,07540,00000,14040,1387
Rýchla likvidita I. stupeň 0,18365,820,000019,4522,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,941212,780,00004,854,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,941212,780,00004,854,00
Služby 44 03946 8000,000016 27523 806
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 945,0041 4300,000029 66427 410
Spotreba materiálu… 1 9183 8070,00002 4522 673
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 50152 3470,000022 00030 376
Tržby z predaja tovaru -1 9772 7000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 47849 6470,000022 00030 376
Účtovný cash flow 94,0035 0560,000013 63510 961
Vlastné imanie 433,0020 9870,000014 54812 506
Všetky záväzky 512,0020 4430,000015 11614 904
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,00000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 544,001 5990,00002 6182 224
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 544,001 5990,00002 6182 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 433,001 5830,00002 0421 735
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 5834 8560,00001 7351 717
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 433,001 5830,00002 6182 224
Záväzky 512,0020 4430,000015 11614 904
Záväzky z obchodného styku 0,0000-511,000,0000125,000,0000
Zisk pred zdanením 433,001 5830,00002 6182 224
Zmena EBIT 0,27350,25770,00001,181,01