Peter Petrežél TIDA

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201320122011