B.K.J. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 56 703117 260111 44196 82760 210
Bežná likvidita III. stupeň 3,029,168,616,693,01
Časové rozlíšenie aktív 0,0000242,00865,00316,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,43-0,14720,0211-0,4397-0,6275
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,621,39-0,21082,872,36
Celkové tržby 135 199115 284122 461120 1930,0000
Celkový dlh 17 13611 35910 23612 97612 672
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 479-90 941-75 352-77 484-29 832
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 47990 94175 35277 48429 832
Čistý cash flow -56 46215 589-2 13236 87229 832
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -63 0826 09322 40231 04921 450
Čistý zisk -66 3344 69517 35423 98821 450
Čistý zisk v minulom roku 4 69517 35423 98812 32522 197
Cudzie zdroje -39 567-105 901-101 205-83 851-47 538
Daň z príjmov 3 2521 3985 0487 0610,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 3985 0487 0613 8360,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2521 3985 0487 0610,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,0836,9732,2624,7428,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,0826,1426,2524,7428,17
Doba obratu aktív 153,08371,26332,15294,04208,35
Doba obratu pohľadávok 34,0836,9732,2624,7428,17
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000158,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,1135,5730,1439,0343,69
EBIT v minulom roku 6 09322 40231 04916 16122 197
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -63 0826 09322 40231 04921 450
EBITDA -52 65127 71334 68343 42429 043
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -52 65127 71334 68343 42429 043
Finančná páka 1,431,111,101,151,27
Finančné účty 34 47990 94175 35277 48429 832
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6978-0,9031-0,9081-0,8660-0,7895
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69780,90310,90810,86600,7895
Hrubá marža 0,68330,72480,75380,70930,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -53 48226 09433 75442 40128 506
Krátkodobé pohľadávky 12 62411 67710 8228 1478 142
Krátkodobé záväzky 15 59711 23510 11212 85212 625
Náklady na predaný tovar 42 82031 72530 15034 94229 153
Neobežný majetok 9 60014 40024 40210 88022 236
Obežný majetok 47 103102 61886 17485 63137 974
Obrat aktív 2,380,98311,101,241,75
Obrat neobežného majetku 14,088,015,0211,054,74
Obrat obežného majetku 2,871,121,421,402,78
Odpisy 9 60020 00411 35611 356474,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 80010 0025 6785 678474,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 80010 0025 6785 6780,0000
Osobné náklady 70 96064 97962 76546 3660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 831,001 619929,001 023537,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 1596 3155 6175 5210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -56 73424 69928 71035 34421 924
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,680,04430,17150,28610,4512
Podiel EBIT k aktívam -1,110,05200,20100,32070,3563
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,110,05200,20100,32070,3563
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,530,05750,22110,36970,4508
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60810,77560,67620,80020,4955
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76810,77760,67990,54390,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,62
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,291,471,840,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,150,98321,251,48161,03
Pohľadávky z obchodného styku 12 6248 2558 8088 1478 142
Pohotová likvidita II. stupeň 3,029,168,616,693,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,7008-6,7947,47-2,27-1,59
Pridaná hodnota 92 37983 55992 31185 25176 329
Primárna platobná neschopnosť 0,64630,76500,63770,67770,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,170,04000,15570,24770,3563
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,680,04430,17150,28610,4512
Rýchla likvidita I. stupeň 2,218,097,456,032,36
Služby 38 14426 03020 71825 37822 414
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56 703117 260111 44196 82760 210
Spotreba materiálu… 4 6765 6959 4329 5646 739
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 135 199115 284122 461120 193105 482
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 135 199115 284122 461120 193105 482
Účtovný cash flow -56 46215 589-2 13236 87229 832
Vlastné imanie 39 567105 901101 20583 85147 538
Všetky záväzky 17 13611 35910 23612 97612 672
Výsledok hospodárenia -62 2517 70923 32732 06828 569
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -62 2517 70923 32732 06828 569
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -66 3344 69517 35423 98821 450
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 69517 35423 98812 32522 197
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -63 0826 09322 40231 04928 038
Záväzky 17 13611 35910 23612 97612 672
Záväzky z obchodného styku 8 1596 3155 6175 5210,0000
Zisk pred zdanením -63 0826 09322 40231 04928 038
Zmena EBIT -10,350,27200,72151,920,9663