JUDent, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 194 393223 480133 334133 213126 451
Bežná likvidita III. stupeň 7,943,943,534,502,39
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6438-0,7044-0,4962-0,8063-0,6782
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,602,9011,394,311,64
Celkové tržby 271 481262 320195 241226 044157 414
Celkový dlh 20 26244 01926 51627 56137 751
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -112 105-126 421-33 798-79 682-60 156
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 112 105126 42152 99885 18260 156
Čistý cash flow 112 105126 42152 99885 18260 156
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 122 45392 13124 68823 53323 132
Čistý zisk 96 48872 64319 98717 95118 187
Čistý zisk v minulom roku 72 64319 98717 95118 18750 370
Cudzie zdroje -174 131-179 461-106 818-105 652-88 700
Daň z príjmov 25 96519 4884 7015 5824 945
Daň z príjmov v minulom roku 19 4884 7015 5824 9455 371
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 96519 4884 7015 5824 945
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,6260,0756,6154,1360,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,5157,9254,4453,4554,38
Doba obratu aktív 261,36313,17257,17266,39293,22
Doba obratu pohľadávok 60,6260,0756,6154,1360,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,9261,008,9739,5684,84
EBIT v minulom roku 92 13124 68823 53323 13255 741
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 122 45392 13124 68823 53323 132
EBITDA 139 249110 14134 82627 51728 627
EBITDA marža 0,51290,41990,17840,12170,1819
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 139 249110 14134 82627 51728 627
Finančná páka 1,121,251,251,261,43
Finančné účty 112 105126 42152 99885 18260 156
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8958-0,8030-0,8011-0,7931-0,7015
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89580,80300,80110,79310,7015
Hrubá marža 0,62950,52020,33420,24830,3487
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 139 205110 09134 778117 31328 461
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000019 2005 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 45 08542 86529 35027 07026 053
Krátkodobé záväzky 20 02443 5314 65119 78436 586
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 34625 196846,0014 15323 405
Náklady na predaný tovar 100 586123 996123 982126 404102 510
Neobežný majetok 35 42752 17949 14219 49738 909
Obežný majetok 158 966171 30184 192113 71687 542
Obrat aktív 1,401,171,421,371,24
Obrat neobežného majetku 7,664,993,859,364,05
Obrat obežného majetku 1,711,522,251,611,80
Odpisy 16 75217 93610 0996 7515 332
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 75217 93610 0996 7515 332
Osobné náklady 27 84926 03222 51127 94325 622
Ostatné náklady na finančnú činnosť 44,0050,0048,00106,00166,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00002 8680,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 113 24090 57930 08624 70223 519
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,55410,40480,15860,16150,2050
Podiel EBIT k aktívam 0,62990,41230,18520,17670,1829
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,62990,41230,18520,17670,1829
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,70230,51200,19190,20750,2574
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57670,56570,39750,63940,4757
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,145,242,902,012,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,833,102,001,621,77
Pohľadávky z obchodného styku 43 52241 33128 22426 73023 450
Pohotová likvidita II. stupeň 7,853,893,454,442,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,55-1,42-2,02-1,24-1,47
Pridaná hodnota 170 895136 47165 25956 12354 898
Primárna platobná neschopnosť 0,14580,60960,03000,52950,9981
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,55410,40480,18710,16990,2050
Rýchla likvidita I. stupeň 5,602,902,223,371,64
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,14550,39970,76141,001,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,14550,39970,76141,001,32
Služby 64 52988 01892 23387 34671 920
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 194 393223 480133 334133 213126 451
Spotreba materiálu… 36 05735 97831 74939 05830 590
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000019 2005 5000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 271 481260 467189 241226 044157 408
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000043 5170,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 271 481260 467189 241182 527157 408
Účtovný cash flow 112 105126 42152 99885 18260 156
Úročený dlh 0,00000,000019 2005 5000,0000
Vlastné imanie 174 131179 461106 818105 65288 700
Všetky záväzky 20 26244 01926 51627 56137 751
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,55410,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 122 49792 20524 72720 76623 295
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 122 49792 20524 72720 76623 295
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 96 48872 64319 98717 95118 187
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 72 64319 98717 95118 18750 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 122 45392 13124 68823 53323 132
Zásoby 1 7762 0151 8441 4641 333
Záväzky 20 26244 01926 51627 56137 751
Záväzky z obchodného styku 6 34625 196846,0014 15323 405
Zisk pred zdanením 122 45392 13124 68823 53323 132
Zmena EBIT 1,333,731,051,020,4150
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000043 5170,0000