MIRER s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201520142013
Aktíva 54 6855 0000,0000
Bankové úvery 7 3150,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,450,00000,0000
Bežné bankové úvery 7 3150,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,41-1,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,96840,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,590,00000,0000
Celkové tržby 206 7320,00000,0000
Celkový dlh 47 4780,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 232-5 0000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 5475 0000,0000
Čistý cash flow 24 5475 0000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 4650,00000,0000
Čistý zisk 2 2070,00000,0000
Cudzie zdroje -7 207-5 0000,0000
Daň z príjmov 690,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 690,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,320,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,000,00000,0000
Doba obratu aktív 96,550,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 40,320,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,750,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 4650,00000,0000
EBITDA 5 0380,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 0380,00000,0000
Finančná páka 7,591,00000,0000
Finančné účty 24 5475 0000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1318-1,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,13181,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 9250,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 22 8380,00000,0000
Krátkodobé záväzky 25 3470,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 8920,00000,0000
Krytie dlhovej služby 8,870,00000,0000
Nákladové úroky 568,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 140 9760,00000,0000
Neobežný majetok 7 3000,00000,0000
Obežný majetok 47 3855 0000,0000
Obrat aktív 3,780,00000,0000
Obrat neobežného majetku 28,320,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,360,00000,0000
Odpisy 1 4600,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 4600,00000,0000
Osobné náklady 60 3380,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 113,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 6670,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,44891,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91760,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,090,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,060,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 22 6570,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,450,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2936-1,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 43,220,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86820,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,590,00000,0000
Pridaná hodnota 65 7560,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,75150,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,420,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,420,00000,0000
Služby 128 0260,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 6855 0000,0000
Spotreba materiálu… 12 9500,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 3150,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 206 7320,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 206 7320,00000,0000
Účtovný cash flow 24 5475 0000,0000
Úročený dlh 7 3150,00000,0000
Úrokové krytie 6,100,00000,0000
Vlastné imanie 7 2075 0000,0000
Všetky záväzky 47 4780,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 5780,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 5780,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 2070,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 8970,00000,0000
Záväzky 47 4780,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 8 8920,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 8970,00000,0000