ASFALTER, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 667 358558 089370 193282 488262 927
Bankové úvery 0,0000116 9980,000095 4880,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,34750,53613,641,010,3323
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000095 4880,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000434,00229,001 324
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000500,00500,00196,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0095-0,0993-0,1339-0,6031-0,8613
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01160,39531,301,780,2766
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,82180,58380,10541,033,61
Celkové tržby 544 419611 775338 542311 6120,0000
Celkový dlh 301 048205 70735 239143 041205 789
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 09582 201-119 153-15 272-49 046
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 48534 980119 696110 98049 046
Čistý cash flow 3 48534 98044 77483 80249 046
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 33127 9428 06112 27527 833
Čistý zisk 13 92817 9273 8173 54426 033
Čistý zisk v minulom roku 17 9270,00007 8401 21623 488
Cudzie zdroje -366 310-352 382-334 454-138 947-56 942
Daň z príjmov 5 0665 4312 4801 2730,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 4312 4802 2421 1180,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 0665 4312 4801 2730,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000116 9980,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,0000116 9980,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 80,959,0210,7254,348,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 73,682,2510,0154,348,32
Doba obratu aktív 534,23400,48417,63458,04497,70
Doba obratu pohľadávok 80,959,0210,7254,348,70
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000090,79
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000808,97586,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 240,6663,5138,9776,38335,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000681,640,0000
EBIT v minulom roku 27 9424 24417 6405 21223 488
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 33127 9428 06112 27527 833
EBITDA 125 63146 654137 83470 47964 586
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 125 63146 654137 83470 47964 586
Finančná páka 1,821,581,112,034,62
Finančné účty 3 48534 980119 696110 98049 046
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5489-0,6314-0,9035-0,4919-0,2166
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54890,63140,90350,49190,2166
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 268 202243 157163 581107 83761 896
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45050,15860,09330,16670,6743
Krátkodobé finančné výpomoci 390,00183,00543,00220,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 101 12212 5659 49833 5134 594
Krátkodobé záväzky 300 63388 50134 54047 104177 302
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 35 62880 6910,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 53,7610,1860,888,8635,88
Materiál 0,00000,00000,00000,0000174,00
Nákladové úroky 2 3374 5841 7647 4581 800
Nákladové úroky v minulom roku 4 5841 7647 5582 8780,0000
Náklady na predaný tovar 311 756441 923241 476248 530110 382
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000021 25316 137
Neobežný majetok 562 751510 544240 565137 766203 949
Obežný majetok 104 60747 545129 194144 49357 654
Obrat aktív 0,68320,91140,87400,79690,7334
Obrat neobežného majetku 0,81020,99631,341,630,9454
Obrat obežného majetku 4,3610,702,501,563,34
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00004,02
Odpisy 91 69094 595135 02276 56826 249
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 91 69094 59567 51138 28426 249
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000067 51138 2840,0000
Osobné náklady 21 11918 40110 15410 3720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 4293 4974 253642,002 690
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000030 10439 6900,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 105 618112 522138 83980 11252 282
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,100,7469
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,833,638,08-2,260,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,280,59050,5653-0,26943,14
Pohľadávky z obchodného styku 92 0423 1428 87333 5134 396
Pohotová likvidita II. stupeň 0,34750,53613,641,010,3097
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -105,11-10,07-7,47-1,66-1,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,497,6325,3811,2427,25
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45110,36860,09520,50640,7827
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,82180,58380,10541,033,61
Pridaná hodnota 144 20366 72782 066-23 42482 440
Primárna platobná neschopnosť 0,387125,683,391,180,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01160,39443,360,77440,2763
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,404,410,25572,033,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,404,410,25572,033,19
Služby 104 307184 50152 43174 78726 227
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 667 358558 089370 193282 488262 927
Spotreba materiálu… 207 449257 422189 045152 49068 018
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 390,00117 181543,0095 7080,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 530 959608 650338 542244 106192 822
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 75 000100 00015 00019 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000219,00330,0016 55819 775
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 455 959508 431323 212208 548173 047
Účtovný cash flow 3 48534 98044 77483 80249 046
Úročený dlh 390,00117 181543,0095 7080,0000
Úrokové krytie 9,136,104,571,6515,46
Vlastné imanie 366 310352 382334 454138 94756 942
Všetky záväzky 301 048205 70735 239143 041205 789
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,0000500,00500,000,0000
Výsledok hospodárenia 28 76031 44412 31412 91138 337
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 76031 44412 31412 91138 337
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 92817 9273 8173 54426 033
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 9270,00007 8401 21623 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 99423 3586 2974 81733 835
Zásoby 0,00000,00000,00000,00004 014
Záväzky 301 048205 70735 239143 041205 789
Záväzky z obchodného styku 35 62880 69130 10439 6900,0000
Zisk pred zdanením 18 99423 3586 2974 81733 835
Zmena EBIT 0,76346,580,45702,361,18
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 80 18120 6155 4980,00000,0000