RNDr. Roland Pálffy, PhD.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201320122011