Albatros Media Slovakia s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 775 5242 318 2421 736 9861 047 792680 987
Aktivácia 24 76426 54114 3500,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,96211,021,351,781,61
Časové rozlíšenie aktív 47 29234 77939 05921 3300,0000
Časové rozlíšenie pasív 9 6634 1692 9120,00001 085
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0738-0,05830,5554-1,051,43
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03940,0391-0,46590,8451-0,8159
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,091,621,441,361,96
Celkové tržby 5 670 8894 687 3704 315 5443 692 7082 628 018
Celkový dlh 1 870 0931 429 8671 023 249604 700450 559
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -153 637-219 701-168 110-562 888-97 696
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 153 637219 701168 110562 88897 696
Čistý cash flow -66 06451 591-394 778465 192-327 416
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 221281 460342 421280 651134 860
Čistý zisk 11 562173 381230 626213 748107 248
Čistý zisk v minulom roku 173 381230 626213 748107 248154 612
Cudzie zdroje -895 768-884 206-710 825-443 092-229 343
Daň z príjmov 658,0096 037111 79566 90327 612
Daň z príjmov v minulom roku 96 037111 79566 90327 61243 620
Daň z príjmov z bežnej činnosti 658,0096 037111 79566 90327 612
Dlhodobé pohľadávky 89 91598 98296 04816 38312 130
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,3636,7938,4438,8376,52
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,3636,7635,9028,9242,90
Doba obratu aktív 190,18189,15149,29103,7294,64
Doba obratu pohľadávok 39,5244,8646,7040,4578,21
Doba obratu zásob 183,22135,0192,750,61190,0000
Doba splácania záväzkov 328,94274,19158,1284,4386,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 114,76107,5472,8354,4955,77
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 175,05100,3788,6965,5977,24
EBIT v minulom roku 281 460342 421280 651134 860198 232
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 221281 460342 421280 651134 860
EBITDA 1 247 410770 074495 717293 210139 285
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 247 410770 074495 717293 210139 285
Finančná páka 3,102,622,442,362,97
Finančné účty 153 637219 701168 110562 88897 696
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 240 564764 046499 987290 723136 851
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60350,56850,48780,52540,5893
Krátkodobé pohľadávky 486 847450 893447 253392 295550 622
Krátkodobé záväzky 1 674 9231 317 988847 377550 480401 299
Krytie dlhovej služby 55,4154,820,00000,00000,0000
Materiál 426,001,00000,00003 9900,0000
Nákladové úroky 15 00112 0420,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 12 0420,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 506 3503 081 0433 081 0782 937 4742 091 643
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 858 5251 754 4731 956 0052 379 8831 685 694
Neobežný majetok 1 064 901864 910489 48650 90620 539
Obežný majetok 1 663 3311 418 5531 208 441975 556660 448
Obrat aktív 1,921,932,443,523,86
Obrat neobežného majetku 5,005,178,6872,44127,87
Obrat obežného majetku 3,203,153,513,783,98
Obrat zásob 1,992,703,94596,460,0000
Odpisy 1 206 052481 420148 50514 6545 208
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 618 371240 71077 9367 3272 604
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 587 681240 71070 5697 3272 604
Osobné náklady 1 135 939879 635703 338427 431396 371
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 6966 4366 2882 4872 434
Ostatné záväzky z obchodného styku 270 593233 034199 84924 55042 818
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 217 614654 801379 131228 402112 456
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02500,28260,38620,56430,4841
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,05540,09480,09680,53720,1435
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62370,63180,60430,57000,7412
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,98000,79360,59500,31510,3172
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,601,581,651,751,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,77771,021,371,701,33
Pohľadávky z obchodného styku 428 526450 562417 706292 162308 674
Pohotová likvidita II. stupeň 0,40830,53350,76961,771,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,56-17,141,80-0,95250,7005
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,404,280,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67380,61680,58910,57710,6616
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,091,621,441,361,96
Pridaná hodnota 1 821 2621 392 3081 163 853749 909534 747
Primárna platobná neschopnosť 2,081,071,141,461,16
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09120,16620,19771,020,2428
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,501,862,062,063,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,501,862,062,063,23
Služby 1 799 5671 359 6241 048 197432 342330 019
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 775 5242 318 2421 736 9861 047 792680 987
Spotreba materiálu… 183 853149 885136 201129 24075 930
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 24 7640,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 327 3994 473 7404 252 0753 687 3832 626 390
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 425,00204,005 2790,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 784 9522 640 6702 988 6813 669 8432 620 152
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 542 0221 832 8661 258 11517 5406 238
Účtovný cash flow -66 06451 591-394 778465 192-327 416
Úrokové krytie 1,8123,370,00000,00000,0000
Vlastné imanie 895 768884 206710 825443 092229 343
Všetky záväzky 1 870 0931 429 8671 023 249604 700450 559
Výnosy budúcich období krátkodobé 7 5102 0050,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 41 781288 857352 491278 556134 077
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 41 781288 857352 491278 556134 077
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 562173 381230 626213 748107 248
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 173 381230 626213 748107 248154 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 220269 418342 421280 651134 860
Zásoby 932 932648 977497 0303 9900,0000
Záväzky 1 870 0931 429 8671 023 249604 700450 559
Záväzky z obchodného styku 891 313482 434475 297427 632356 737
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 620 720249 400275 448403 082313 919
Zisk pred zdanením 12 220269 418342 421280 651134 860
Zmena EBIT 0,09670,82201,222,080,6803
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 310 831156 39844 9753 9910,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 310 831156 39844 9753 9910,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2,001,00000,00000,00000,0000