PORTEEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 104 964632 48676 58351 88578 027
Bankové úvery 0,00000,000017,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,011,010,95590,95051,05
Bežné bankové úvery 0,00000,000017,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,76-1,11-0,28700,3560-6,57
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 174,0981,56-22,68-20,2018,52
Celkové tržby 1 460 353711 20721 4260,00000,0000
Celkový dlh 2 092 942624 82580 11654 58774 030
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 145-23 318-14 804-15 835-26 257
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 14523 31814 82115 83526 257
Čistý cash flow -21 1738 497-1 014962,0026 257
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 27314 074129,00-106,003 835
Čistý zisk 1 48111 194-831,00-1 0663 835
Čistý zisk v minulom roku 11 194-831,00-1 066-5 6337 943
Cudzie zdroje -12 022-7 6613 5332 702-3 997
Daň z príjmov 792,002 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 792,002 880960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 405,58246,681 0520,0000129,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 405,50245,971 0520,0000129,07
Doba obratu aktív 526,74324,601 3050,0000245,82
Doba obratu pohľadávok 405,58246,681 0520,0000129,07
Doba obratu zásob 226,6499,800,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 983,98485,241 3780,0000287,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 523,71320,671 3650,0000233,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 967,32480,871 3610,00000,0000
EBIT v minulom roku 14 074129,00-106,00-4 6737 943
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 27314 074129,00-106,003 835
EBITDA 860,0014 340213,00-57,003 963
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 860,0014 340213,00-57,003 963
Efektívna daňová sadzba 0,34840,20467,44-9,060,0000
Finančná páka 175,0982,56-21,68-19,2019,52
Finančné účty 2 14523 31814 82115 83526 257
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 01614 074129,00-106,003 835
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99420,98791,051,050,9488
Krátkodobé pohľadávky 1 620 780480 65761 76236 05040 970
Krátkodobé záväzky 2 092 853624 82580 09954 58774 030
Materiál 0,00000,00000,00000,000010 800
Náklady na predaný tovar 1 436 337695 92621 21345,0094 150
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 776 327470 00021 2130,00000,0000
Obežný majetok 2 104 964632 48676 58351 88578 027
Obrat aktív 0,69291,120,27980,00001,48
Obrat obežného majetku 0,69291,120,27980,00001,48
Obrat zásob 1,613,660,00000,00000,0000
Osobné náklady 21 383941,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 330,00266,0084,0049,00128,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 057 421619 20779 08353 6270,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 48111 194-831,00-1 0663 835
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12321,460,23630,39450,9595
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,18771,84-0,03670,03920,9595
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96000,06160,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,0416,240,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,0416,240,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 620 448479 28261 75536 04440 970
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77550,80660,95590,95050,9081
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,5678-0,9016-3,482,81-0,1522
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99430,98791,051,050,9488
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 174,0981,56-22,68-20,2018,52
Pridaná hodnota 22 27315 281213,00-45,0021 708
Primárna platobná neschopnosť 1,271,291,281,490,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12321,460,23520,39450,9595
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2 43443,57376,13-957,6718,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2 43443,57376,13-957,6718,68
Služby 610 366225 3420,000028,002 279
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 104 964632 48676 58351 88578 027
Spotreba materiálu… 49 644584,000,000017,0091 871
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000017,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 460 353711 20721 4260,0000115 858
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 7430,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 068 456613 42021 4260,0000730,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 390 15497 7870,00000,0000115 128
Účtovný cash flow -21 1738 497-1 014962,0026 257
Úročený dlh 0,00000,000017,000,00000,0000
Vlastné imanie 12 0227 661-3 533-2 7023 997
Všetky záväzky 2 092 942624 82580 11654 58774 030
Výsledok hospodárenia 2 60314 340213,00-57,003 963
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 60314 340213,00-57,003 963
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 48111 194-831,00-1 0663 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 194-831,00-1 066-5 6337 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 27314 074129,00-106,003 835
Zásoby 482 039128 5110,00000,000010 800
Záväzky 2 092 942624 82580 11654 58774 030
Záväzky z obchodného styku 2 057 421619 20779 08353 6270,0000
Zisk pred zdanením 2 27314 074129,00-106,003 835
Zmena EBIT 0,1615109,10-1,220,02270,4828