Beeston, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 645 409246 816314 212114 503655 978
Bežná likvidita III. stupeň 1,021,071,061,151,01
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000127,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -11,20-3,73-12,094,41-67,78
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,53150,35680,7221-0,65640,8520
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 21,1310,8216,746,7179,58
Celkové tržby 100 14250 00050 00053 3340,0000
Celkový dlh 616 247225 928296 50499 655647 837
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -326 531-77 815-214 115-49 645-551 822
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 326 53177 815214 11549 645551 822
Čistý cash flow 326 53177 815214 115-65 410551 822
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 3154 4773 9424 188749,00
Čistý zisk 17 6393 1802 8603 014737,00
Čistý zisk v minulom roku -9 3642 8603 0143 6932 404
Cudzie zdroje -29 162-20 888-17 708-14 848-8 141
Daň z príjmov 4 5001 1201 0821 1740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 0821 1741 0460,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 5001 1201 0821 1740,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 1061 142730,71443,01633,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -1 2201 141730,71443,01633,62
Doba obratu aktív 2 3541 8022 294783,633 991
Doba obratu pohľadávok 1 1061 142730,71443,01633,62
Doba splácania záväzkov 862 5090,00000,00000,00004 159
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 2411 5922 164682,023 940
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 351 9850,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -8 5133 9424 1884 7392 404
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 3154 4773 9424 188749,00
EBITDA 32 9449 9375 8057 2032 962
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 9449 9375 8057 2032 962
Finančná páka 22,1311,8217,747,7180,58
Finančné účty 326 53177 815214 11549 645551 822
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 9596 9853 9374 167-1 094
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,95190,88370,94360,87030,9873
Krátkodobé pohľadávky 303 210156 501100 09764 731104 156
Krátkodobé záväzky 614 390218 099296 50499 655647 677
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 250 729216 631295 1020,00000,0000
Krytie dlhovej služby 187,1856,140,00000,0000246,83
Nákladové úroky 176,00177,000,00000,000012,00
Nákladové úroky v minulom roku 851,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 60 18038 13043 38645 65356 847
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 260,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 15 66812 5000,00000,00000,0000
Obežný majetok 629 741234 316314 212114 376655 978
Obrat neobežného majetku 6,394,000,00000,00000,0000
Odpisy 8 6752 5000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 6752 5000,00000,00000,0000
Osobné náklady 811,00810,00809,00403,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0362 9521 9033 0364 056
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 51,000,000035,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000097 6240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 3145 6802 8603 014737,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,60490,15220,16150,20300,0905
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,71940,15590,22260,28210,0902
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50590,31530,68140,43360,8412
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,261,564,28-1,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 153,440,00000,00000,00000,0555
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 49,1914,658,1819,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,213,598,1819,060,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,261,564,28-1,239,20
Pohľadávky z obchodného styku -334 433156 344100 09764 731104 156
Pohotová likvidita II. stupeň 1,021,071,061,151,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 855439,630,00000,000045 985
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95480,91540,94360,87030,9876
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 21,1310,8216,746,7179,58
Pridaná hodnota 39 89411 8706 6147 6803 153
Primárna platobná neschopnosť -0,74971,392,951,510,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,60490,15220,16150,20300,0905
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53150,35680,72210,49820,8520
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,7122,7451,0813,84218,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,7122,7451,0813,84218,72
Služby 58 78635 31138 99739 04456 837
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 645 409246 816314 212114 503655 978
Spotreba materiálu… 1 1342 8194 3896 60910,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 100 07450 00050 00053 33360 000
Tržby z predaja tovaru 261,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 99 81350 00050 00053 33360 000
Účtovný cash flow 326 53177 815214 115-65 410551 822
Úrokové krytie 126,7925,290,00000,000062,42
Vlastné imanie 29 16220 88817 70814 8488 141
Všetky záväzky 616 247225 928296 50499 655647 837
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,60490,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 24 2697 4375 8057 2032 962
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 2697 4375 8057 2032 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 6393 1802 8603 014737,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 3642 8603 0143 6932 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 1394 3003 9424 1881 235
Záväzky 616 247225 928296 50499 655647 837
Záväzky z obchodného styku 250 729216 631295 10297 6240,0000
Zisk pred zdanením 22 1394 3003 9424 1881 235
Zmena EBIT -2,621,140,94130,88370,3116