MAGNA TEPLO a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,0000915 597563 120345 32939 570
Bankové úvery 0,0000594 253364 636206 8380,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,081,331,962,51
Bežné bankové úvery 0,00000,000033 06926 0740,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00006 793150,00325,003 060
Časové rozlíšenie pasív 0,000015 2395 6030,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,4016-3,21-1,57-0,8204
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,51011,090,31161,88
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,000012,4857,04101,620,4374
Celkové tržby 0,0000369 546251 329151 4860,0000
Celkový dlh 0,0000833 549547 912341 96412 041
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000574 828318 383191 435-22 584
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000019 42546 25315 40322 584
Čistý cash flow 0,0000-26 82830 8505 28422 584
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,000029 47820 486-5 648-508,00
Čistý zisk 0,00007 2046 423-11 369-508,00
Čistý zisk v minulom roku 0,00006 423-11 369-12 795-3 057
Cudzie zdroje 0,0000-66 809-9 605-3 365-27 529
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000594 253331 567180 7640,0000
Dlhodobý dlh 0,0000594 253331 567180 7640,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000046,8662,11164,8557,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000046,8662,1183,8845,03
Doba obratu aktív 0,0000917,53817,92832,06494,96
Doba obratu pohľadávok 0,000046,8662,11164,8557,04
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000110,020,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000021 952197,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000052,7041,0640,86150,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000017 1550,0000
EBIT v minulom roku 0,000020 486-5 648-11 835-3 057
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,000029 47820 486-5 648-508,00
EBITDA 0,0000194 168108 62340 282591,00
EBITDA marža 0,00000,52540,43220,26590,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000194 168108 62340 282591,00
Finančná páka 0,000013,7058,63102,621,44
Finančné účty 0,000019 42546 25315 40322 584
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,0730-0,0171-0,0097-0,6957
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,07300,01710,00970,6957
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000191 832106 28136 967501,00
Krátkodobé pohľadávky 0,000046 76342 75868 4164 560
Krátkodobé záväzky 0,000052 59328 27116 96012 016
Krytie dlhovej služby 0,00009,118,298,460,0000
Materiál 0,000032,0046,0085,000,0000
Nákladové úroky 0,000021 31413 1034 7610,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000013 1034 7610,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000229 359173 145115 84422 152
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000282,000,0000
Neobežný majetok 0,0000842 584473 913261 1009 366
Obežný majetok 0,000066 22089 05783 90427 144
Obrat aktív 0,00000,39780,44630,43870,7374
Obrat neobežného majetku 0,00000,43230,53030,58023,12
Obrat obežného majetku 0,00005,502,821,811,08
Obrat zásob 0,00000,00000,00003,320,0000
Odpisy 0,0000162 35485 79642 6161 009
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000081 17742 89821 3081 009
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000081 17742 89821 3080,0000
Osobné náklady 0,000020 6849 85813 0990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00002 3362 3423 31590,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00003 32518 08113 2540,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000169 55892 21931 247501,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,02120,08210,04460,5707
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000126,390,3173
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00006,527,932,720,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,73690,81700,63976,97
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-0,07370,12280,03490,7740
Pohľadávky z obchodného styku 0,000046 76342 75834 8113 600
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,081,331,962,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00002,49-0,3113-0,6368-1,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-1,262,351,110,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,64900,64750,59900,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,91040,97300,99030,3043
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,000012,4857,04101,620,4374
Pridaná hodnota 0,0000134 87478 14935 6427 028
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,010,42290,38070,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,10780,6687-3,38-0,0185
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,28640,69090,35791,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00004,295,048,4920,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00004,295,048,4920,37
Služby 0,000033 33743 32029 1645 067
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000915 597563 120345 32939 570
Spotreba materiálu… 0,0000196 022129 82586 39817 085
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000594 253364 636206 8380,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000364 233251 294151 48629 180
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000364 233251 294151 48629 180
Účtovný cash flow 0,0000-26 82830 8505 28422 584
Úročený dlh 0,0000594 253364 636206 8380,0000
Úrokové krytie 0,00001,381,56-1,190,0000
Vlastné imanie 0,000066 8099 6053 36527 529
Všetky záväzky 0,0000833 549547 912341 96412 041
Výsledok hospodárenia 0,000031 81422 827-2 334-418,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000031 81422 827-2 334-418,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00007 2046 423-11 369-508,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00006 423-11 369-12 795-3 057
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00008 1647 383-10 409-508,00
Zásoby 0,000032,0046,0085,000,0000
Záväzky 0,0000833 549547 912341 96412 041
Záväzky z obchodného styku 0,000047 13418 08113 2540,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000043 8090,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00008 1647 383-10 409-508,00
Zmena EBIT 0,00001,44-3,630,47720,1662