Konio Systems, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 20 05434 38631 32631 37721 122
Bežná likvidita III. stupeň 16,668,0583,547,413,82
Časové rozlíšenie aktív 64,00147,00123,0089,00142,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6702-0,13350,2400-0,0031-0,8137
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -10,2414,67-19,410,01892,28
Celkové tržby 1 27910 75726 40952 10132 548
Celkový dlh 1 6534 719999,005 5095 615
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 013-11 345-11 385-18 663-18 583
Čistá marža, Zisková marža, ROS -8,810,06870,16880,19890,2287
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 01315 34511 38518 66318 583
Čistý cash flow -12 3323 960-7 27880,0012 618
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 266851,005 68213 5049 544
Čistý zisk -11 266739,004 45910 3617 444
Čistý zisk v minulom roku 739,004 45910 3617 4442 681
Cudzie zdroje -18 401-29 667-30 327-25 868-15 507
Daň z príjmov 0,0000112,001 2233 1432 100
Daň z príjmov v minulom roku 112,001 2233 1432 1000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000112,001 2233 1432 100
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4 849661,83274,6988,4726,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000082,0454,7660,5026,81
Doba obratu aktív 5 7271 205434,19219,88236,87
Doba obratu pohľadávok 4 849661,83274,6988,4726,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 343,879,465,2029,6762,06
EBIT v minulom roku 851,005 68213 5049 5442 681
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 266851,005 68213 5049 544
EBITDA -11 524581,005 29813 6809 824
EBITDA marža -9,010,05400,20060,26260,3018
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -11 524581,005 29813 6809 824
Finančná páka 1,091,161,031,211,36
Finančné účty 3 01315 34511 38518 66318 583
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9176-0,8628-0,9681-0,8244-0,7342
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91760,86280,96810,82440,7342
Hrubá marža -7,790,08810,46640,42760,5292
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -11 664454,005 07513 4459 544
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00004 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 16 97718 89419 81812 6252 397
Krátkodobé záväzky 1 204270,00375,004 2345 534
Náklady na predaný tovar 11 2389 47214 01629 80915 322
Obežný majetok 19 99034 23931 20331 28820 980
Obrat aktív 0,06370,30300,84061,661,54
Obrat obežného majetku 0,06390,30430,84401,661,55
Osobné náklady 0,00000,00004 9917 5347 402
Ostatné náklady na finančnú činnosť 140,00127,00223,00235,00280,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 066132,00152,00158,0067,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11 266739,004 45910 3617 444
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,61220,02200,14700,40050,4800
Podiel EBIT k aktívam -0,56180,02470,18140,43040,4519
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,56180,02470,18140,43040,4519
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,59770,02490,18360,49750,6123
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,15020,44630,36340,59480,8798
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -9,640,3681-0,27560,00150,3877
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00002,472,962,33
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00002,472,962,33
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -9,650,3800-0,27640,00150,3877
Pohľadávky z obchodného styku 0,00002 3423 9518 6342 391
Pohotová likvidita II. stupeň 16,668,0583,547,413,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,49-7,494,17-323,35-1,23
Pridaná hodnota -9 960948,0012 31822 27717 226
Rentabilita aktív, ROA -0,56180,02150,14230,33020,3524
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,61220,02490,14700,40050,4800
Rýchla likvidita I. stupeň 2,503,5930,364,413,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,14348,120,18860,40270,5716
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,14348,120,18860,40270,5716
Služby 11 2389 47213 96719 08813 181
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 05434 38631 32631 37721 122
Spotreba materiálu… 0,00000,000049,0010 7212 141
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00004 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 27810 42026 33452 08632 548
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 27810 42026 33452 08632 548
Účtovný cash flow -12 3323 960-7 27880,0012 618
Úročený dlh 0,00004 0000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 18 40129 66730 32725 86815 507
Všetky záväzky 1 6534 719999,005 5095 615
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,61220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -11 524581,005 29813 6809 824
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 524581,005 29813 6809 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 266739,004 45910 3617 444
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 739,004 45910 3617 4442 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 266851,005 68213 5049 544
Záväzky 1 6534 719999,005 5095 615
Záväzky z obchodného styku 1 066132,00152,00158,0067,00
Zisk pred zdanením -11 266851,005 68213 5049 544
Zmena EBIT -13,240,14980,42081,413,56