IDEATECH, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 43 57339 49444 12235 54129 886
Bežná likvidita III. stupeň 27,608,985,508,8915,35
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000799,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8534-1,04-1,18-0,8471-0,7630
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 22,708,305,336,6814,29
Celkové tržby 62 59950 79844 83859 2580,0000
Celkový dlh 1 5794 3978 0183 9981 515
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 837-36 515-42 741-26 720-21 646
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 83736 51542 74126 72021 646
Čistý cash flow 35 83736 51542 74126 72021 646
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 426,00-3,004 5614 6635 672
Čistý zisk -64,00-3,003 5583 6375 672
Čistý zisk v minulom roku -3,003 55816 273844,0015 089
Cudzie zdroje -41 994-35 097-36 104-31 543-28 371
Daň z príjmov 245,000,00001 0031 0260,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 0030,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 245,000,00001 0031 0260,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,1121,4111,2454,3311,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,08-25,00-23,2734,4511,89
Doba obratu aktív 254,06283,78359,18218,91434,94
Doba obratu pohľadávok 45,1121,4111,2454,3311,89
Doba splácania záväzkov 18,4152,36105,7839,8829,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,2131,5965,2724,6322,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14,0839,33103,8025,710,0000
EBIT v minulom roku -3,004 56116 2731 80415 089
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 426,00-3,004 5614 6635 672
EBITDA -329,001 4444 7037 9576 072
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -329,001 4444 7037 9576 072
Efektívna daňová sadzba 1,350,00000,21990,22000,0000
Finančná páka 1,041,131,221,131,05
Finančné účty 35 83736 51542 74126 72021 646
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9638-0,8887-0,8183-0,8875-0,9493
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96380,88870,81830,88750,9493
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -819,00972,004 5607 8315 960
Krátkodobé pohľadávky 7 7362 9791 3818 821817,00
Krátkodobé záväzky 1 5794 3978 0183 9981 515
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 2083 3037 8682 5780,0000
Krytie dlhovej služby -1,340,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 245,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 62 75249 04739 98251 17218 511
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 31 30930 65027 66736 59612 207
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00006 624
Obežný majetok 43 57339 49444 12235 54122 463
Obrat aktív 1,441,291,021,670,8392
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00003,79
Obrat obežného majetku 1,441,291,021,671,12
Odpisy 0,00000,00000,00003 170288,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00003 170288,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 490,00614,00143,00126,00112,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000142,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -64,00-3,003 5586 8075 960
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,82250,92460,96870,75180,7243
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,57250,71880,95320,45090,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00002,5522,81
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,57250,71880,95330,45090,8631
Pohľadávky z obchodného styku 5 330-3 480-2 8585 593817,00
Pohotová likvidita II. stupeň 27,608,985,508,8915,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,17-0,9612-0,8447-1,18-1,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 146,270,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -153,001 7514 8558 0866 569
Primárna platobná neschopnosť 0,2266-0,9491-2,750,46090,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 22,708,305,336,6814,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,803,051,700,50250,2495
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,803,051,700,50250,2495
Služby 12 1204 4395 4429 5932 440
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 57339 49444 12235 54129 886
Spotreba materiálu… 19 32313 9586 8734 9833 864
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 62 59950 79844 83759 25825 080
Tržby z predaja tovaru 35 08427 68527 98837 38911 655
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 51523 11316 84921 86913 425
Účtovný cash flow 35 83736 51542 74126 72021 646
Úrokové krytie 1,740,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 41 99435 09736 10431 54328 371
Všetky záväzky 1 5794 3978 0183 9981 515
Výsledok hospodárenia -329,001 4444 7034 7875 784
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -329,001 4444 7034 7875 784
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -64,00-3,003 5583 6375 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3,003 55816 273844,0015 089
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 181,00-3,004 5614 6635 672
Záväzky 1 5794 3978 0183 9981 515
Záväzky z obchodného styku 1 2083 3037 8682 5780,0000
Zisk pred zdanením 181,00-3,004 5614 6635 672
Zmena EBIT -142,00-0,00070,28032,580,3759