ChipSet s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 38 510981 3398 572158 7860,0000
Bežná likvidita III. stupeň 8,741,028,930,98040,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000764,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,13-0,7544-1,13-4,950,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,740,01208,931,140,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,129363,010,12616,020,0000
Celkové tržby 2 523 9521 366 98416 3950,00000,0000
Celkový dlh 4 408966 007960,00136 1580,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -38 510-11 566-8 572-73 9620,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00740,0056-0,66030,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 51011 5668 572111 9620,0000
Čistý cash flow 38 51011 5668 572111 9620,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 76010 600-9 8658 0010,0000
Čistý zisk 18 7707 720-10 8258 0010,0000
Čistý zisk v minulom roku 7 720-10 825-4 1929 6270,0000
Cudzie zdroje -34 102-15 332-7 612-22 6280,0000
Daň z príjmov 3 9902 880960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 9902 880960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000258,940,000039,990,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000258,940,000039,320,0000
Doba obratu aktív 5,57262,03190,84310,730,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000258,940,000039,990,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000211,490,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,6375257,9321,37191,440,0000
EBIT v minulom roku 10 600-9 865-3 2329 6270,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 76010 600-9 8658 0010,0000
EBITDA 22 92310 743-9 74514 8280,0000
EBITDA marža 0,00910,0079-0,59440,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 92310 743-9 74514 8280,0000
Finančná páka 1,1364,011,137,020,0000
Finančné účty 38 51011 5668 572111 9620,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8855-0,0156-0,8880-0,14250,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88550,01560,88800,14250,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 76010 600-9 86514 7650,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11450,98440,11200,61610,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000038 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000969 7730,000020 4350,0000
Krátkodobé záväzky 4 408966 007960,0097 8280,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 348,00961 7260,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 501 0291 356 24114 618168 8400,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,000025 6250,0000
Obežný majetok 38 510981 3398 572132 3970,0000
Obrat aktív 65,541,391,911,170,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00007,280,0000
Obrat obežného majetku 65,541,391,911,410,0000
Odpisy 0,00000,00000,00004 3750,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00004 3750,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 163,00143,00120,0063,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 7707 720-10 82512 3760,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,55040,5035-1,420,13200,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,59100,0108-1,150,05040,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,59100,0108-1,150,05040,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,66740,6914-1,300,13130,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,01181,00000,70510,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01530,00850,52280,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00004,040,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01530,00850,52280,60030,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000969 7730,000020 0910,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 8,741,028,930,98040,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8855-1,33-0,8880-0,20210,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,11450,98440,11200,85750,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,129363,010,12616,020,0000
Pridaná hodnota 22 92310 7431 77717 6780,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,99170,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,48740,0079-1,260,05040,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,55040,5035-1,420,35360,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 8,740,01208,930,82430,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,192389,92-0,09859,180,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,192389,92-0,09859,180,0000
Služby 2 500 0131 356 24114 578168 8400,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 510981 3398 572158 7860,0000
Spotreba materiálu… 1 0160,000040,000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000038 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 523 9521 366 98416 395186 5180,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 523 9521 366 98416 395186 5180,0000
Účtovný cash flow 38 51011 5668 572111 9620,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,000038 0000,0000
Vlastné imanie 34 10215 3327 61222 6280,0000
Všetky záväzky 4 408966 007960,00136 1580,0000
Výsledok hospodárenia 22 92310 743-9 74510 4530,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 92310 743-9 74510 4530,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 7707 720-10 8258 0010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 720-10 825-4 1929 6270,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 76010 600-9 86510 3910,0000
Záväzky 4 408966 007960,00136 1580,0000
Záväzky z obchodného styku 348,00961 7260,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 22 76010 600-9 86510 3910,0000
Zmena EBIT 2,15-1,073,050,83110,0000