LEVICKÝ ŠPORT PART, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 07223 1008 7026 4782 783
Bankové úvery 23 1020,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,18121,9212,481,691,17
Bežné bankové úvery 23 1020,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0401-2,07-1,09-2,57-7,25
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,06091,9112,481,691,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,221,090,08801,576,25
Celkové tržby 0,000071 22631 19314 7565 854
Celkový dlh 50 07012 028704,003 9622 399
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 21 459-22 970-8 702-6 478-2 783
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,05830,19420,1769-0,6203
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 64322 9708 7026 4782 783
Čistý cash flow 1 64322 9708 7026 4782 783
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -47 9154 1566 0572 611-3 631
Čistý zisk -47 9574 1566 0572 611-3 631
Čistý zisk v minulom roku 43,004 9762 611-3 631-505,00
Cudzie zdroje 40 998-11 072-7 998-2 516-384,00
Daň z príjmov v minulom roku 4 1131 0810,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,67590,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000120,10123,43160,24173,52
Doba obratu pohľadávok 0,00000,67590,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 4 9160,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000062,549,8994,99148,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 0120,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 1566 0572 611-3 631-505,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -47 9154 1566 0572 611-3 631
EBITDA -46 3404 0776 1592 474-3 532
EBITDA marža 0,00000,05720,19740,1677-0,6033
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -46 3404 0776 1592 474-3 532
Finančná páka -0,22132,091,092,577,25
Finančné účty 1 64322 9708 7026 4782 783
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,52-0,4793-0,9191-0,3884-0,1380
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,520,47930,91910,38840,1380
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -47 9124 1566 0572 611-3 631
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,970,52070,08010,59280,8577
Krátkodobé pohľadávky 7 429130,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 26 96512 028697,003 8402 387
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 55011 9900,00003 2561 035
Krytie dlhovej služby -1 1030,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 42,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 44 48665 61110 2577 7195 751
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 0020,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 9 07223 1008 7026 4782 783
Obrat aktív 0,00003,042,962,282,10
Obrat obežného majetku 0,00003,042,962,282,10
Osobné náklady 1 3861 38314 6983 8842 716
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 572113,00102,00107,0099,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000192,000,0000244,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -47 9574 1566 0572 611-3 631
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,680,37540,75731,04-9,46
Podiel EBIT k aktívam -5,280,17990,69600,4031-1,30
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -5,280,17990,69600,4031-1,30
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,680,37540,75670,9898-9,17
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,18110,99441,00001,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,03120,30120,94970,551926,37
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -22,220,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -32,103,321,051,810,0379
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -32,103,321,051,810,0379
Pohotová likvidita II. stupeň 0,18121,9212,481,691,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 24,95-0,4820-0,9191-0,3884-0,1380
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 39,120,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,550,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,520,52070,08090,61160,8620
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,221,090,08801,576,25
Pridaná hodnota -44 4864 59115 4777 037103,00
Rentabilita aktív, ROA -5,290,17990,69600,4031-1,30
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,170,37540,75731,04-9,46
Rýchla likvidita I. stupeň 0,03281,9112,481,691,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,082,950,11431,60-0,6792
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,082,950,11431,60-0,6792
Služby 12 33021 8711 6406 3324 349
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 07223 1008 7026 4782 783
Spotreba materiálu… 30 15443 7408 6171 3871 402
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 1020,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000070 20225 73414 7565 854
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000070 20225 73414 7565 854
Účtovný cash flow 1 64322 9708 7026 4782 783
Úročený dlh 23 1020,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -1 1410,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -40 99811 0727 9982 516384,00
Všetky záväzky 50 07012 028704,003 9622 399
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,680,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -46 3404 0776 1592 474-3 532
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -46 3404 0776 1592 474-3 532
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -47 9574 1566 0572 611-3 631
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 43,004 9762 611-3 631-505,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -47 9574 1566 0572 611-3 631
Záväzky 50 07012 028704,003 9622 399
Záväzky z obchodného styku 5 55011 9900,00003 2561 035
Zisk pred zdanením -47 9574 1566 0572 611-3 631
Zmena EBIT -11,530,68612,32-0,71917,19