Citrix Systems Slovakia s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 98 717137 367201 881152 104168 837
Bežná likvidita III. stupeň 9,6821,469,302,578,74
Časové rozlíšenie aktív 12 144518,0094 60730 47998 270
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2843-0,05940,5439-0,67010,5296
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,310,8796-1,780,7324-1,61
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19200,44791,841,361,88
Celkové tržby 260 505284 482460 709340 789421 681
Celkový dlh 15 89942 495130 87687 521110 132
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 132-39 679-34 048-72 666-29 387
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 13239 67934 04872 66629 387
Čistý cash flow -23 5475 631-38 61843 279-31 091
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 05423 86727 2426 83813 718
Čistý zisk -12 05423 8676 4225 878-4 882
Čistý zisk v minulom roku 23 8676 4225 878-4 8825 258
Cudzie zdroje -82 818-94 872-71 005-64 583-58 705
Daň z príjmov 0,00000,000020 820960,0018 600
Daň z príjmov v minulom roku 0,000020 820960,0018 6002 246
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000020 820960,0018 600
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,70124,7658,0352,6635,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 85,4287,5127,0926,990,0000
Doba obratu aktív 138,31176,36159,99163,59146,14
Doba obratu pohľadávok 98,70124,7658,0352,6635,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,298,2217,2063,5616,72
EBIT v minulom roku 23 86727 2426 83813 7187 505
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 05423 86727 2426 83813 718
EBITDA -11 56823 96327 53211 04914 139
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -11 56823 96327 53211 04914 139
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,76430,14041,36
Finančná páka 1,191,452,842,362,88
Finančné účty 16 13239 67934 04872 66629 387
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8389-0,6906-0,3517-0,4246-0,3477
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83890,69060,35170,42460,3477
Hrubá marža 0,85670,78670,86840,82750,8229
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -11 85823 67227 24210 73313 782
Krátkodobé pohľadávky 70 44197 17073 22648 95941 180
Krátkodobé záväzky 10 1986 40221 69959 09619 315
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 37 33760 48460 48357 37874 685
Obežný majetok 86 573136 849107 274121 62570 567
Obrat aktív 2,642,072,282,232,50
Obrat obežného majetku 3,012,084,292,795,98
Osobné náklady 199 998199 305372 694243 659332 857
Ostatné náklady na finančnú činnosť 290,00291,00290,00316,00357,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 1516 402777,00623,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12 05423 8676 4225 878-4 882
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89620,89050,93150,86400,9593
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,121,071,161,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,121,071,161,04
Pohľadávky z obchodného styku 60 96468 15734 18325 0910,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 9,6821,469,302,578,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,52-16,851,84-1,491,89
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16110,30940,64830,57540,6523
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19200,44791,841,361,88
Pridaná hodnota 223 168223 809400 081282 000346 996
Rýchla likvidita I. stupeň 1,586,201,571,231,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,371,774,757,927,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,371,774,757,927,79
Služby 37 33760 29459 91956 21972 058
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 98 717137 367201 881152 104168 837
Spotreba materiálu… 0,0000190,00564,001 1592 627
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 260 505284 293460 564339 378421 681
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 260 505284 293460 564339 378421 681
Účtovný cash flow -23 5475 631-38 61843 279-31 091
Vlastné imanie 82 81894 87271 00564 58358 705
Všetky záväzky 15 89942 495130 87687 521110 132
Výsledok hospodárenia -11 56823 96327 53211 04914 139
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 56823 96327 53211 04914 139
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 05423 8676 4225 878-4 882
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 8676 4225 878-4 8825 258
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12 05423 86727 2426 83813 718
Záväzky 15 89942 495130 87687 521110 132
Záväzky z obchodného styku 10 1516 402777,00623,000,0000
Zisk pred zdanením -12 05423 86727 2426 83813 718
Zmena EBIT -0,50500,87613,980,49851,83