Wider s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 648 2703 271 0542 204 6531 223 006424 615
Bežná likvidita III. stupeň 1,231,041,081,16151,69
Časové rozlíšenie aktív 372,0010 263165,00400,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 60 97060 97060 9700,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 29,62-0,1907-0,09704,32-2,79
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,340,00940,0076-0,324911,07
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,1322,1114,8416,1837,35
Celkové tržby 10 412 39112 341 6015 935 7628 946 5220,0000
Celkový dlh 1 430 6323 071 2062 008 3581 151 799413 544
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 576 209-63 736-37 256-24 131-30 929
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -4 576 20963 73637 25624 13130 929
Čistý cash flow -4 639 94526 48013 125-307 38630 929
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 51 590178 51048 38680 514156 722
Čistý zisk 17 791133 37745 07857 608147 009
Čistý zisk v minulom roku 133 37745 07876 6482 528-142 391
Cudzie zdroje -156 668-138 878-135 325-71 207-11 071
Daň z príjmov 5 65432 1403 29619 0430,0000
Daň z príjmov v minulom roku 32 1403 2963,001 1430,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 65432 1403 29619 0430,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000937,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 428,56176,15144,3596,39177,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 416,92171,81144,3595,84146,37
Doba obratu aktív 118,54196,99168,76109,96191,55
Doba obratu pohľadávok 428,56176,15144,3596,39177,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,81169,36131,6985,061,26
EBIT v minulom roku 178 51048 38680 51427 235-137 184
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 51 590178 51048 38680 514156 722
EBITDA 356,0028 680-161 49121 358220 422
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 356,0028 680-161 49121 358220 422
Finančná páka 10,5223,5516,2917,1838,35
Finančné účty -4 576 20963 73637 25624 13130 929
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -18 84227 192-162 44321 141214 188
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64800,85970,78030,77350,0066
Krátkodobé pohľadávky 5 959 2632 924 9461 885 7961 072 042392 749
Krátkodobé záväzky 1 068 1002 812 2701 720 314945 9902 793
Krytie dlhovej služby 0,01262,21-13 4585,5322,69
Nákladové úroky 28 14512 99312,003 8639 713
Nákladové úroky v minulom roku 12 99312,003 86323 5645 207
Náklady na predaný tovar 5 176 7516 116 8664 930 6604 041 309656 687
Neobežný majetok 264 844272 109281 436126 4330,0000
Obežný majetok 1 383 0542 988 6821 923 0521 096 173424 615
Obrat aktív 3,081,852,163,321,91
Obrat neobežného majetku 19,1622,2716,9432,110,0000
Obrat obežného majetku 3,672,032,483,701,91
Odpisy 18 70618 65418 65410 0921 152
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 3539 3279 3275 0461 152
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 3539 3279 3275 0460,0000
Osobné náklady 3 5843 2573 082419,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 19 1981 488952,00217,006 234
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 073 7432 793 0421 691 983926 3660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 36 497152 03163 73267 700148 161
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,11360,96040,33310,809013,28
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -2,780,01950,01690,01970,0728
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -28,28-17,17-52,7043,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -4,55-2,55-7,471,73132,32
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,91420,00440,0028-0,07570,0382
Pohľadávky z obchodného styku 5 797 3122 852 9951 885 7961 065 873324 469
Pohotová likvidita II. stupeň 1,231,041,081,16151,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0338-5,24-10,310,2317-0,3579
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -164,862,041 094-79,573,18
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86800,93890,91100,94180,9739
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,1322,1114,8416,1837,35
Pridaná hodnota -101 350-55 924-162 42918 141152 428
Primárna platobná neschopnosť 0,18520,97900,89720,86910,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11360,96040,33310,809013,28
Rýchla likvidita I. stupeň -4,050,02220,02090,025511,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4 019107,09-12,4453,931,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4 019107,09-12,4453,931,88
Služby 5 110 8366 088 3704 907 5754 017 370656 384
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 648 2703 271 0542 204 6531 223 006424 615
Spotreba materiálu… 65 91528 49623 08523 939303,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 075 4016 060 9424 768 2314 059 450809 115
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 075 4016 060 9424 768 2314 059 450809 115
Účtovný cash flow -4 639 94526 48013 125-307 38630 929
Úrokové krytie 1,8313,744 03220,8416,14
Vlastné imanie 156 668138 878135 32571 20711 071
Všetky záväzky 1 430 6323 071 2062 008 3581 151 799413 544
Výsledok hospodárenia -18 35010 026-180 14511 266165 122
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -18 35010 026-180 14511 266165 122
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 791133 37745 07857 608147 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 133 37745 07876 6482 528-142 391
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 445165 51748 37476 651149 179
Záväzky 1 430 6323 071 2062 008 3581 151 799413 544
Záväzky z obchodného styku 1 073 7432 793 0421 691 983926 3660,0000
Zisk pred zdanením 23 445165 51748 37476 651149 179
Zmena EBIT 0,28903,690,60102,96-1,14
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000054 148