AUTO DOLLY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 44621 62538 08016 4229 880
Bankové úvery 4,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,21330,85680,63850,02681,11
Bežné bankové úvery 4,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,35173,11-0,1086-0,4453-0,2700
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,27-6,999,8823,968,88
Celkové tržby -5 35821 9399 9440,00009 663
Celkový dlh 16 15725 23834 58015 7648 880
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 475-11 225-380,00-293,00-270,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,70-0,3242-0,01590,0000-0,0227
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -4 47111 225380,00293,00270,00
Čistý cash flow -4 47111 225380,00293,00270,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 099-7 112322,00-862,00261,00
Čistý zisk -9 099-7 112-158,00-1 342-219,00
Čistý zisk v minulom roku -7 112-158,00-1 342-219,00-5 350
Cudzie zdroje 12 7113 613-3 500-658,00-1 000,00
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -539,33550,14365,000,0000365,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 169,150,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív -234,751 1441 4040,0000375,65
Doba obratu pohľadávok -539,33550,14365,000,0000365,38
Doba obratu zásob 0,00000,0000574,270,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000780,671 6830,0000402,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -1 1001 3351 2750,0000337,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000011,8811,680,000010,87
EBIT v minulom roku -7 112322,00-862,00261,00-5 350
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 099-7 112322,00-862,00261,00
EBITDA -9 041-6 024385,00-806,00318,00
EBITDA marža 1,69-0,27460,03870,00000,0329
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 041-6 024385,00-806,00318,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00001,49-0,55681,84
Finančná páka -0,2711-5,9910,8824,969,88
Finančné účty -4 47111 225380,00293,00270,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,690,1671-0,0919-0,0401-0,1012
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,69-0,16710,09190,04010,1012
Hrubá marža 1,66-0,24580,15850,00000,0865
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 09923 888322,00-862,00261,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,691,170,90810,95990,8988
Krátkodobé pohľadávky 7 91710 4009 900129,009 610
Krátkodobé záväzky 16 15325 23834 58015 7648 880
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 290384,00240,00624,00240,00
Náklady na predaný tovar 3 54012 2928 324484,008 764
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000011 8007 5000,00008 060
Neobežný majetok 0,00000,000016 00016 0000,0000
Obežný majetok 3 44621 62522 080422,009 880
Obrat aktív -1,550,31910,26000,00000,9717
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,61880,00000,0000
Obrat obežného majetku -1,550,31910,44840,00000,9717
Obrat zásob 0,00000,00000,63560,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 58,0088,0063,0056,0057,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 099-7 112-158,00-1 342-219,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,71611,97-0,0451-2,04-0,2190
Podiel EBIT k aktívam -2,64-0,32890,0085-0,05250,0264
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,64-0,32890,0085-0,05250,0264
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,71611,970,0920-1,310,2610
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -1,300,51910,01000,01780,0273
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,83450,51160,03820,00000,0279
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,83451,630,03840,00000,0281
Pohľadávky z obchodného styku -2 4830,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,21330,85680,29730,02681,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,840,3219-9,21-2,25-3,70
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,691,170,90810,95990,8988
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,27-6,999,8823,968,88
Pridaná hodnota -8 898-5 3921 576-484,00836,00
Primárna platobná neschopnosť -1,330,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -2,64-0,3289-0,0041-0,0817-0,0222
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,71581,97-0,0451-2,04-0,2190
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,79-4,1989,82-19,5627,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,79-4,1989,82-19,5627,92
Služby 3 540492,00545,00484,00300,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 44621 62538 08016 4229 880
Spotreba materiálu… 0,00000,0000279,000,0000404,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -5 35821 9009 9000,00009 600
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000015 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00006 9009 9000,00009 600
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -5 3580,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -4 47111 225380,00293,00270,00
Úročený dlh 4,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -12 711-3 6133 500658,001 000,00
Všetky záväzky 16 15725 23834 58015 7648 880
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,71610,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -9 041-7 024385,00-806,00318,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 041-7 024385,00-806,00318,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 099-7 112-158,00-1 342-219,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 112-158,00-1 342-219,00-5 350
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 099-7 112322,00-862,00261,00
Zásoby 0,00000,000011 8000,00000,0000
Záväzky 16 15725 23834 58015 7648 880
Záväzky z obchodného styku 3 290384,00240,00624,00240,00
Zisk pred zdanením -9 099-7 112322,00-862,00261,00
Zmena EBIT 1,28-22,09-0,3736-3,30-0,0488
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000016 0000,00000,00000,0000