CONNEW Art of life, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 80 55874 090107 52566 18318 224
Bankové úvery 0,00000,00000,00004,004 153
Bežná likvidita III. stupeň 2,037,744,891,741,40
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00004,004 153
Časové rozlíšenie aktív 238,00717,00487,00141,0024,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00380,5778-0,2898-0,0775-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0047-4,121,030,05730,6153
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,340,82001,061,352,51
Celkové tržby 114 430177 407155 59592 5560,0000
Celkový dlh 46 11933 38155 33538 05713 027
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -527,00-658,00-24 181-9 054-1 307
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 527,00658,0024 1819 0585 460
Čistý cash flow -131,00-23 52315 1232 1795 460
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 266-8 94710 516694,00-762,00
Čistý zisk -6 270-11 4817 396-653,00-1 135
Čistý zisk v minulom roku -11 4817 396-653,0023 582693,00
Cudzie zdroje -34 439-40 709-52 190-28 126-5 197
Daň z príjmov 0,0000960,002 1461 1340,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 1461 1346 6710,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 1461 1340,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,408,087,03136,2559,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,188,080,0000127,2959,37
Doba obratu aktív 256,96152,43261,90271,02474,55
Doba obratu pohľadávok 18,408,087,03136,2559,37
Doba obratu zásob 235,72116,43207,46177,71676,81
Doba splácania záväzkov 131,3817,0968,77285,00266,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,8611,7635,78155,72231,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12,331,3536,98264,890,0000
EBIT v minulom roku -8 94710 516694,0030 901693,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 266-8 94710 516694,00-762,00
EBITDA 6 4192 74622 515335,00-363,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 4192 74622 515335,00-363,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,09120,22492,360,0000
Finančná páka 2,341,822,062,353,51
Finančné účty 527,00658,0024 1819 0585 460
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4275-0,5495-0,4854-0,4250-0,2852
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42750,54950,48540,42500,2852
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 3482 67522 181100,00-568,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34580,07710,13660,57460,4869
Krátkodobé pohľadávky 5 7673 9262 88533 2732 280
Krátkodobé záväzky 27 8575 71414 69038 0278 874
Krytie dlhovej služby 6,391,7423,121,57-0,9732
Materiál 0,0000294,00920,000,00000,0000
Nákladové úroky 1 0041 574974,00213,00373,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 574974,00213,00648,000,0000
Náklady na predaný tovar 106 299165 060126 40582 09712 148
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 77 394122 06977 96548 7015 641
Neobežný majetok 24 04429 85135 6580,00000,0000
Obežný majetok 56 27643 52271 38066 04218 200
Obrat aktív 1,422,391,391,350,7692
Obrat neobežného majetku 4,765,944,200,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,034,082,101,350,7702
Obrat zásob 1,553,131,762,050,5393
Odpisy 11 61411 61411 6140,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 8075 8075 8070,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 8075 8075 8070,00000,0000
Osobné náklady 5 86312 20811 0069 7580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 71,0071,00334,00235,00205,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 614450,007 90035 3440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 344133,0019 010-653,00-1 135
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72110,98870,46941,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,391,012,130,72120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,46520,51831,040,72120,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 7003 9260,000031 0852 280
Pohotová likvidita II. stupeň 0,23450,92771,881,120,5960
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 262,891,73-3,45-12,91-0,9518
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,1305-14,9415,5310,2314,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57250,45050,51460,57500,7148
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,340,82001,061,352,51
Pridaná hodnota 8 13112 34723 4477 0371 869
Primárna platobná neschopnosť 0,45860,11460,00001,140,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01890,11521,650,23820,4191
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,1812,162,46113,60-35,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,1812,162,46113,60-35,89
Služby 7 81315 9368 49412 9581 315
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 80 55874 090107 52566 18318 224
Spotreba materiálu… 21 09227 05539 94620 4385 192
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00004,004 153
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 114 430177 407149 85289 13414 017
Tržby z predaja tovaru 92 873130 900125 75585 9839 737
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 55746 50724 0973 1514 280
Účtovný cash flow -131,00-23 52315 1232 1795 460
Úročený dlh 0,00000,00000,00004,004 153
Úrokové krytie -5,25-5,6810,803,26-2,04
Vlastné imanie 34 43940 70952 19028 1265 197
Všetky záväzky 46 11933 38155 33538 05713 027
Výsledok hospodárenia -5 195-8 86810 901335,00-363,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 195-8 86810 901335,00-363,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 270-11 4817 396-653,00-1 135
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 4817 396-653,0023 582693,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 270-10 5219 542481,00-933,00
Zásoby 49 98238 93844 31423 71110 460
Záväzky 46 11933 38155 33538 05713 027
Záväzky z obchodného styku 2 614450,007 90035 3440,0000
Zisk pred zdanením -6 270-10 5219 542481,00-933,00
Zmena EBIT 0,5886-0,850815,150,0225-1,10