Patrik Svorada COMPACT

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015