Trans Nano s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 43 02444 89858 69566 1316 131
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00008 469
Bežná likvidita III. stupeň 1,891,220,28980,52370,3779
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00008 469
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9173-0,09450,3097-1,540,3389
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,300,12550,06270,04820,4797
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,151,92-8,2555,09-1,56
Celkové tržby 60 69047 13746 30225 776104 323
Celkový dlh 23 04529 51766 78664 95217 108
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 326-1 454-2 506-1 8214 749
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 3261 4542 5061 8213 720
Čistý cash flow 18 3261 4542 5061 8213 720
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 327-5 502-7 0011 233-20 188
Čistý zisk 4 598-6 528-9 271-92,00-22 612
Čistý zisk v minulom roku -6 528-9 271-92,00-22 61236,00
Cudzie zdroje -19 979-15 3818 091-1 17910 977
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,1397,0072,25269,420,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,4984,1049,35253,050,0000
Doba obratu aktív 258,75348,48467,16991,0421,45
Doba obratu pohľadávok 49,1397,0072,25269,420,0000
Doba obratu zásob 207,460,00000,00000,000015,11
Doba splácania záväzkov 15 6840,00000,00000,000048,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 85,0289,95318,10566,5327,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 485,930,00000,00000,00009,22
EBIT v minulom roku -5 502-7 0011 233-20 1881 160
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 327-5 502-7 0011 233-20 188
EBITDA 21 78110 8396 2785 516-20 188
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 78110 8396 2785 516-20 188
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,11551,11-0,0443
Finančná páka 2,152,92-7,2556,09-0,5585
Finančné účty 18 3261 4542 5061 8213 720
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4644-0,34260,1378-0,01781,79
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46440,3426-0,13780,0178-1,79
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 62810 9686 2145 431-20 188
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32860,25810,68090,57171,26
Krátkodobé pohľadávky 8 16912 4979 07817 9780,0000
Krátkodobé záväzky 14 13711 58939 96737 8047 755
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 438,00310,00585,001 8561 471
Krytie dlhovej služby 29,8810,564,7915,11-13,79
Nákladové úroky 729,001 0261 310365,001 464
Nákladové úroky v minulom roku 1 0261 310365,001 464164,00
Náklady na predaný tovar 32 33728 28631 25515 99759 419
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 329,000,00000,00000,000058 247
Neobežný majetok 16 34230 74147 11146 3320,0000
Obežný majetok 26 68214 15711 58419 7996 131
Obrat aktív 1,411,050,78130,368317,02
Obrat neobežného majetku 3,711,530,97340,52570,0000
Obrat obežného majetku 2,273,323,961,2317,02
Obrat zásob 1,760,00000,00000,000024,16
Odpisy 16 29915 98213 2134 1980,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 29915 98213 2134 1980,0000
Osobné náklady 2 4223 7393 7782 88158 204
Ostatné náklady na finančnú činnosť 153,0071,0064,0085,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 8979 4543 9424 106-22 612
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2301-0,42441,15-0,07809,02
Podiel EBIT k aktívam 0,1238-0,1225-0,11930,0186-3,29
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1238-0,1225-0,11930,0186-3,29
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1844-0,1652-0,37380,043512,43
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,42590,03240,04270,02750,6068
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,08540,19950,25870,34471,30
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 86,180,00000,00000,00000,7709
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 11,715,013,872,900,7715
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,510,95030,85951,180,7715
Pohľadávky z obchodného styku 7 56310 8366 20116 8860,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,871,200,28980,52370,2293
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,09-10,583,23-0,64742,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 25,141,421,914,992,54
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,00001,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53560,65741,140,98222,79
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,151,92-8,2555,09-1,56
Pridaná hodnota 28 35318 74114 6048 35944 904
Rentabilita aktív, ROA 0,1069-0,1454-0,1580-0,0014-3,69
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2301-0,42441,15-0,07802,06
Rýchla likvidita I. stupeň 1,300,12550,06270,04820,2293
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,062,7210,6411,78-0,8474
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,062,7210,6411,78-0,8474
Služby 9 2167 39810 8125 529665,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 02444 89858 69566 1316 131
Spotreba materiálu… 22 79220 88820 44310 468507,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00008 469
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 60 69047 12745 85924 356104 323
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000100,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 370,000,00000,00000,000053 237
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 60 32047 02745 85924 35651 086
Účtovný cash flow 18 3261 4542 5061 8213 720
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00008 469
Úrokové krytie 7,31-5,36-5,343,38-13,79
Vlastné imanie 19 97915 381-8 0911 179-10 977
Všetky záväzky 23 04529 51766 78664 95217 108
Výsledok hospodárenia 5 482-5 431-6 9351 318-20 188
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 482-5 431-6 9351 318-20 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 598-6 528-9 271-92,00-22 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 528-9 271-92,00-22 61236,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 598-6 528-8 311868,00-21 652
Zásoby 187,00206,000,00000,00002 411
Záväzky 23 04529 51766 78664 95217 108
Záväzky z obchodného styku 438,00310,00585,001 8561 471
Zisk pred zdanením 4 598-6 528-8 311868,00-21 652
Zmena EBIT -0,96820,7859-5,68-0,0611-17,40
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000388,000,00000,00000,0000