VSS Energy, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 166 751154 969165 163113 64981 596
Bežná likvidita III. stupeň 1,090,76320,67730,52961,70
Časové rozlíšenie aktív 1 064771,00533,00350,00793,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000032,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,21671,120,2182-0,010046,94
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,3731,76-5,34-2,69-800,65
Celkové tržby 723 602642 421661 113627 8650,0000
Celkový dlh 140 565150 238203 240180 96481 666
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 396-4 721-10 034-1 724-4 788
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 3964 72110 0341 7244 788
Čistý cash flow 5 675-5 3138 310-672,004 788
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 69347 91934 1573 06024 914
Čistý zisk 21 45542 80829 238-1 78324 043
Čistý zisk v minulom roku 42 80829 238-1 783-65 430-29 145
Cudzie zdroje -26 186-4 73138 07767 315102,00
Daň z príjmov 1 3022 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 3022 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,8141,3952,6740,9537,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,9439,7252,4440,8537,16
Doba obratu aktív 84,2388,1291,2566,1548,27
Doba obratu pohľadávok 43,8141,3952,6740,9537,27
Doba splácania záväzkov 67,46100,95158,07125,9528,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,3258,3386,3979,6123,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 23,4923,0078,5064,230,0000
EBIT v minulom roku 47 91934 1573 060-61 418-29 145
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 69347 91934 1573 06024 914
EBITDA 40 96456 63437 4816 42328 946
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 40 96456 63437 4816 42328 946
Efektívna daňová sadzba 0,05720,06300,08972,630,0000
Finančná páka 6,3732,76-4,34-1,69-799,96
Finančné účty 10 3964 72110 0341 7244 788
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1570-0,03050,23050,59230,0013
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,15700,0305-0,2305-0,5923-0,0013
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 40 92156 59537 4396 34228 885
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53800,66200,94681,200,4955
Krátkodobé pohľadávky 86 72872 80095 33970 36463 007
Krátkodobé záväzky 89 718102 582156 374136 78340 429
Krytie dlhovej služby 21,1625,3918,383,2733,23
Materiál 0,00000,00000,00000,000051,00
Nákladové úroky 1 9362 2312 0391 963871,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 2312 0391 9631 1320,0000
Náklady na predaný tovar 525 790427 556448 356451 112522 530
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 485 423370 900361 078396 399379 172
Neobežný majetok 68 56376 67759 25741 21112 957
Obežný majetok 97 12477 521105 37372 08867 846
Obrat aktív 4,334,144,005,527,56
Obrat neobežného majetku 10,548,3711,1515,2247,62
Obrat obežného majetku 7,448,286,278,709,09
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00007 435
Odpisy 16 2288 6763 2823 2823 971
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 1144 3381 6411 6413 971
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 1144 3381 6411 6410,0000
Osobné náklady 159 200157 179171 797166 3000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 43,0039,0042,0081,0061,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 31 24423 36777 65269 7570,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 68351 48432 5201 49928 014
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,81939,05-0,76790,0265-235,72
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,32060,91473,89-0,13230,6057
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80900,73320,80910,94490,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,40540,57800,58800,44400,1808
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,361,241,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,291,211,0423,79
Pohľadávky z obchodného styku 85 00869 86094 91970 18662 818
Pohotová likvidita II. stupeň 1,090,76320,67730,52961,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,610,89054,58-100,170,0213
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,93-2,384,08-0,34235,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84300,96951,231,591,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,3731,76-5,34-2,69-800,65
Pridaná hodnota 196 795214 370212 319176 00094 481
Primárna platobná neschopnosť 0,36750,33450,81810,99390,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,81939,05-0,76790,0265-235,72
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,432,655,4228,172,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,432,655,4228,172,82
Služby 21 58835 25265 20323 57032 814
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 166 751154 969165 163113 64981 596
Spotreba materiálu… 18 77921 40422 07531 143110 544
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 722 585641 926660 675627 112617 011
Tržby z predaja tovaru 579 196464 541455 440508 245464 985
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 143 389177 385205 235118 867152 026
Účtovný cash flow 5 675-5 3138 310-672,004 788
Úrokové krytie 12,7521,4816,751,5628,60
Vlastné imanie 26 1864 731-38 077-67 315-102,00
Všetky záväzky 140 565150 238203 240180 96481 666
Výsledok hospodárenia 24 73647 95834 1993 14124 975
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 73647 95834 1993 14124 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 45542 80829 238-1 78324 043
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 42 80829 238-1 783-65 430-29 145
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 75745 68832 1181 09724 043
Zásoby 0,00000,00000,00000,000051,00
Záväzky 140 565150 238203 240180 96481 666
Záväzky z obchodného styku 31 24423 36777 65269 7570,0000
Zisk pred zdanením 22 75745 68832 1181 09724 043
Zmena EBIT 0,51531,4011,16-0,0498-0,8548