ENDLESS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 718 6614 666 5932 539 037757 180743 327
Bankové úvery 0,00004 86918 90022 94840 876
Bežná likvidita III. stupeň 0,34931,051,071,311,30
Časové rozlíšenie aktív 9 938103,00730,0051,0081,00
Časové rozlíšenie pasív 2 293 9572 412 9201 572 1200,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05900,13930,51790,6375-0,8348
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,29160,48273,753,524,09
Celkové tržby 2 799 7992 059 8911 949 6931 566 4381 474 994
Celkový dlh 773 138733 664763 212589 630597 296
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 440 462311 391113 757-10 191-99 079
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -440 462-284 022-72 35733 139139 955
Čistý cash flow -156 440-211 665-105 496-106 816121 908
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 46 99146 82757 16037 85696 085
Čistý zisk 28 79526 30436 15521 51970 171
Čistý zisk v minulom roku 26 30436 15521 51970 17141 157
Cudzie zdroje -2 651 566-1 520 009-203 705-167 550-146 031
Daň z príjmov 10 0299 51310 52311 06621 503
Daň z príjmov v minulom roku 9 51310 52311 06621 50311 640
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 0299 51310 52311 06621 503
Dlhodobé bankové úvery 0,00004 86918 90022 94840 876
Dlhodobé pohľadávky 6 0002 6002 6002 6002 600
Dlhodobý dlh 0,00004 86918 90022 94840 876
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 147,10616,13431,01110,31104,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,37180,05133,19105,83104,51
Doba obratu aktív 779,22884,20475,47176,45183,94
Doba obratu pohľadávok 147,91616,62431,50110,92105,15
Doba obratu zásob 182,060,00000,00000,0000810,97
Doba splácania záväzkov 332,510,00000,00000,00007 378
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 104,74128,47115,84112,42116,78
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 322,630,00000,00000,00007 070
EBIT v minulom roku 46 82757 16037 85696 08554 028
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 46 99146 82757 16037 85696 085
EBITDA 695 55532 955171 092112 040163 177
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 695 55532 955171 092112 040163 177
Finančná páka 2,163,0712,464,525,09
Finančné účty -440 462-284 022-72 35733 139139 955
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 682 056290 574164 539104 569156 086
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,13440,14530,24360,63710,6349
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000022 50022 5000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 079 5333 251 8002 301 592473 355422 339
Krátkodobé záväzky 768 660678 044618 566482 410471 920
Krytie dlhovej služby 0,30210,01360,108121,2636,99
Materiál 100 578307 276135 568125 75626 550
Nákladové úroky 8 16711 01010 4825 2714 411
Nákladové úroky v minulom roku 11 01010 4825 2714 4111 231
Náklady na predaný tovar 2 340 8961 880 6371 761 8941 435 7861 306 741
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 843 7650,00000,00000,000023 346
Neobežný majetok 4 642 7761 388 836170 904122 279126 481
Obežný majetok 1 065 9473 277 6542 367 403634 850616 765
Obrat aktív 0,46840,41280,76772,071,98
Obrat neobežného majetku 0,57701,3911,4012,8111,66
Obrat obežného majetku 2,510,58770,82332,472,39
Obrat zásob 2,000,00000,00000,00000,4501
Odpisy 635 056104 158107 37666 71458 692
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 317 52852 07953 68833 35729 346
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 317 52852 07953 68833 35729 346
Osobné náklady 77 87862 29069 53248 89733 147
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 49910 4796 5537 4717 091
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 0980,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 745 817635 381605 213478 553452 207
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 663 851130 462143 53188 233128 863
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,23051,360,37140,37480,1970
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,40040,00000,00000,00007,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,340,73452,692,675,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47380,27491,061,131,83
Pohľadávky z obchodného styku 648 515950 269711 227454 147422 339
Pohotová likvidita II. stupeň 0,21190,95321,011,051,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 16,957,181,931,57-1,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -19,16-19,22-10,06-20,2627,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,13520,15720,30060,77870,8035
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,29160,48273,753,524,09
Pridaná hodnota 337 81745 754187 211130 465168 253
Primárna platobná neschopnosť 1,150,66860,85091,051,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,1122,264,465,263,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,1122,264,465,263,66
Služby 95 577117 754159 86174 14572 650
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 718 6614 666 5932 539 037757 180743 327
Spotreba materiálu… 1 401 5541 762 8831 602 0331 361 6411 210 745
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000027 36941 40022 94840 876
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 678 7132 059 8911 949 1051 566 2511 474 994
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000133 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 937 517333 28479 1280,0000349 152
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 741 1961 593 1071 869 9771 566 2511 125 842
Účtovný cash flow -156 440-211 665-105 496-106 816121 908
Úročený dlh 0,000027 36941 40022 94840 876
Úrokové krytie 5,754,255,457,1821,78
Vlastné imanie 2 651 5661 520 009203 705167 550146 031
Všetky záväzky 773 138733 664763 212589 630597 296
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 293 9572 412 9201 572 1200,00000,0000
Výsledok hospodárenia 60 49956 20863 71645 326104 485
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 60 49956 20863 71645 326104 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 79526 30436 15521 51970 171
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 30436 15521 51970 17141 157
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 38 82435 81746 67832 58591 674
Zásoby 420 876307 276135 568125 75651 871
Záväzky 773 138733 664763 212589 630597 296
Záväzky z obchodného styku 745 817635 381605 213478 553452 207
Zisk pred zdanením 38 82435 81746 67832 58591 674
Zmena EBIT 1,000,81921,510,39401,78
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 0890,00000,00000,0000