ECONOMY DP 44, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 5536 7112 2493 2094 156
Bežná likvidita III. stupeň 0,00005,794,693,34-36,78
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,21-1,27-1,43-0,9735
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00005,794,693,34-36,78
Celkové tržby 0,00009 5780,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,00001 159480,00960,00-113,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 553-6 711-2 249-3 209-4 156
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 5536 7112 2493 2094 156
Čistý cash flow 5 5536 7112 2493 2094 156
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00005 9020,00000,0000-3 946
Čistý zisk 0,00004 743-480,00-960,00-3 946
Čistý zisk v minulom roku 4 743-480,00-960,00-1 0613 216
Cudzie zdroje -5 553-5 552-1 769-2 249-4 269
Daň z príjmov 0,00001 159480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 159480,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 159480,00960,000,0000
Doba obratu aktív 0,0000255,740,00000,000077,23
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000-1,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000044,170,00000,0000-2,10
EBIT v minulom roku 5 9020,00000,0000-101,003 216
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00005 9020,00000,0000-3 946
EBITDA 0,00005 9310,00000,0000-3 741
EBITDA marža 0,00000,61920,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00005 9310,00000,0000-3 741
Finančná páka 1,00001,211,271,430,9735
Finančné účty 5 5536 7112 2493 2094 156
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8273-0,7866-0,7008-1,03
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,82730,78660,70081,03
Hrubá marža 0,00000,61920,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00005 9020,00000,0000-3 849
Krátkodobé záväzky 0,00001 159480,00960,00-113,00
Náklady na predaný tovar 0,00003 6470,00000,000021 249
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00007 771
Obežný majetok 5 5536 7112 2493 2094 156
Obrat aktív 0,00001,430,00000,00004,73
Obrat obežného majetku 0,00001,430,00000,00004,73
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000088,000,00000,0000108,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000059,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00004 743-480,00-960,00-3 946
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,8543-0,2713-0,4269-0,9243
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,87950,00000,0000-0,9495
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,87950,00000,0000-0,9495
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00001,060,00000,0000-0,9243
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,70070,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,70070,00000,00000,2116
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00005,794,693,34-36,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,8273-0,7866-0,7008-1,03
Pridaná hodnota 0,00005 9310,00000,0000-1 608
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,7068-0,2134-0,2992-0,9495
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,8543-0,2713-0,4269-0,9243
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00005,794,693,34-36,78
Služby 0,00003,000,00000,000010 035
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 5536 7112 2493 2094 156
Spotreba materiálu… 0,00003 6440,00000,00003 443
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00009 5780,00000,000019 641
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000019 626
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00009 5780,00000,000015,00
Účtovný cash flow 5 5536 7112 2493 2094 156
Vlastné imanie 5 5535 5521 7692 2494 269
Všetky záväzky 0,00001 159480,00960,00-113,00
Výsledok hospodárenia 0,00005 9310,00000,0000-3 741
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00005 9310,00000,0000-3 741
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00004 743-480,00-960,00-3 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 743-480,00-960,00-1 0613 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00005 9020,00000,0000-3 946
Záväzky 0,00001 159480,00960,00-113,00
Zisk pred zdanením 0,00005 9020,00000,0000-3 946
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,0000-1,23