Zurich Consulting Partners s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 70926 65194 16672 27346 977
Bežná likvidita III. stupeň 3,402,011,221,716,94
Časové rozlíšenie aktív 78,004 277114,0029,00804,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000213,00213,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6700140,31-0,1335-1,70-0,5810
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,11-5,870,02340,40904,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,308177,457,236,110,1529
Celkové tržby 7 74865 143104 479102 2920,0000
Celkový dlh 2 28726 10182 53862 1026 229
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 025-8 998-56 284-54 760-23 676
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,9144-0,17000,01190,04570,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 0258 99856 28454 76023 676
Čistý cash flow -4 973-47 2861 52417 29523 676
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 045-10 1171 8697 12835 248
Čistý zisk 7 085-11 0771 2434 67135 248
Čistý zisk v minulom roku -11 0771 2434 67135 38322 698
Cudzie zdroje -7 422-337,00-11 415-10 171-40 748
Daň z príjmov 960,00960,00626,002 4570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00626,002 45710 1750,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00626,002 4570,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,505418,8381,3972,5251,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00003,0870,7620,3251,49
Doba obratu aktív 817,86149,45333,70299,78218,27
Doba obratu pohľadávok 0,505418,8381,3972,5251,49
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000134,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 101,9345,19230,33175,3923,82
EBIT v minulom roku -10 1171 8697 12845 55822 698
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 045-10 1171 8697 12835 248
EBITDA 16 931-423,0010 7336 60249 946
EBITDA marža 2,19-0,00650,10270,06450,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 931-423,0010 7336 60249 946
Finančná páka 1,3179,088,257,111,15
Finančné účty 4 0258 99856 28454 76023 676
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7644-0,0126-0,1212-0,1407-0,8674
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76440,01260,12120,14070,8674
Hrubá marža -0,07810,74490,83630,65920,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 845-517,0010 6808 97349 885
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12460,30240,69020,58510,1091
Krátkodobé pohľadávky 6,003 35822 96817 48411 082
Krátkodobé záväzky 1 2108 05864 99842 2845 127
Materiál 0,000018,000,00000,000014,00
Náklady na predaný tovar 4 93816 56815 62420 56113 926
Neobežný majetok 5 60010 00014 8000,000011 401
Obežný majetok 4 03112 37479 25272 24434 772
Obrat aktív 0,44632,441,091,221,67
Obrat neobežného majetku 0,77386,516,960,00006,89
Obrat obežného majetku 1,075,261,301,222,26
Odpisy 8 8009 6008 800634,003 801
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4004 8004 400317,003 801
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 4004 8004 400317,000,0000
Osobné náklady -11 63352 15480 38967 6120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 86,0094,0053,0049,0061,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 41,0019,0063,00273,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 885-1 47710 0435 30539 049
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,9546-32,870,10890,45920,8650
Podiel EBIT k aktívam 0,8286-0,37960,01980,09860,7503
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,8286-0,38270,01990,09860,7503
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,9466-0,55040,06450,23770,8422
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41460,33760,59770,75770,5040
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 19,231,070,92001,000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,6418-0,72590,01460,16910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00004,64
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,05200,93041,090,99740,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,21360,78570,97970,988117,00
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,15-0,72650,01480,19650,3014
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000550,0019 9684 90011 082
Pohotová likvidita II. stupeň 3,402,011,221,716,94
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,490,0071-7,49-0,5881-1,72
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,23560,97940,87650,85930,1326
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,308177,457,236,110,1529
Pridaná hodnota -605,0048 52287 37567 43564 631
Rentabilita aktív, ROA 0,7297-0,41560,01320,06460,7503
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,9546-32,870,10890,45920,8650
Rýchla likvidita I. stupeň 3,331,090,86311,304,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,1351-61,707,699,410,1247
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,1351-61,707,699,410,1247
Služby 4 66614 70612 90418 63711 579
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 70926 65194 16672 27346 977
Spotreba materiálu… 272,001 8622 7201 9242 347
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 33365 090102 99989 20678 557
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 2100,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 33365 090102 99987 99678 557
Účtovný cash flow -4 973-47 2861 52417 29523 676
Vlastné imanie 7 422337,0011 41510 17140 748
Všetky záväzky 2 28726 10182 53862 1026 229
Výsledok hospodárenia 8 131-10 0231 9337 17846 145
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 131-10 0231 9337 17846 145
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 085-11 0771 2434 67135 248
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 0771 2434 67135 38322 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 045-10 1171 8697 12846 072
Zásoby 0,000018,000,00000,000014,00
Záväzky 2 28726 10182 53862 1026 229
Záväzky z obchodného styku 41,0019,0063,00273,000,0000
Zisk pred zdanením 8 045-10 1171 8697 12846 072
Zmena EBIT -0,7952-5,410,26220,15651,55