Karimtech, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 273 464216 61492 822130 975108 970
Bankové úvery 31 80021 2054 8538 07710 842
Bežná likvidita III. stupeň -0,2896-0,72870,99431,081,08
Časové rozlíšenie aktív 1 0382 976645,00722,00609,00
Časové rozlíšenie pasív -267,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,85823,350,54581,160,1933
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2756-1,44-0,2359-0,1799-0,0306
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,732,752,597,197,51
Celkové tržby 520 072479 823322 768352 941250 694
Celkový dlh 215 853158 80466 972114 98896 172
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 168 383207 456-2 722-13 607-29 326
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -136 583-186 2517 57521 68440 168
Čistý cash flow 49 668-193 826-14 109-18 484-2 474
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 20243 31114 1745 0215 390
Čistý zisk -497,0032 4189 8633 2003 983
Čistý zisk v minulom roku 32 4189 8633 2003 9834 978
Cudzie zdroje -57 878-57 810-25 850-15 987-12 798
Daň z príjmov 623,008 9694 2121 1301 355
Daň z príjmov v minulom roku 8 9694 2121 1301 3551 332
Daň z príjmov z bežnej činnosti 623,008 9694 2121 1301 355
Dlhodobé bankové úvery 31 80021 2054 8538 07710 842
Dlhodobý dlh 31 80021 2054 8538 07710 842
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,7827,2626,4954,5618,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,7827,2626,4954,5618,22
Doba obratu aktív 192,00166,23106,49138,76162,30
Doba obratu pohľadávok 15,7827,2626,4954,5618,22
Doba obratu zásob 91,8286,8853,9466,2268,25
Doba splácania záväzkov 271,46233,53114,57184,79160,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 126,52103,0168,63108,85120,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 83,18105,4239,3365,3427,75
EBIT v minulom roku 43 31114 1745 0215 3906 310
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 20243 31114 1745 0215 390
EBITDA 52 40779 05232 87620 50912 706
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 52 40779 05232 87620 50912 706
Efektívna daňová sadzba 4,940,21670,29930,26100,2538
Finančná páka 4,723,753,598,198,51
Finančné účty -136 583-186 2517 57521 68440 168
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 50 45583 33131 81619 50322 794
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65900,61970,64440,78440,7430
Krátkodobé pohľadávky 22 47835 52223 09451 49612 234
Krátkodobé záväzky 180 205134 22959 819102 74380 963
Krytie dlhovej služby 6,4941,09332,0829,68244,35
Materiál 324,00266,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 8 0761 92499,00691,0052,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 92499,00691,0052,000,0000
Náklady na predaný tovar 412 815372 395264 084299 135214 730
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 242 301209 797190 577202 939183 855
Neobežný majetok 325 578314 43033 34620 25521 579
Obežný majetok -53 152-100 79258 831109 99886 782
Obrat aktív 1,902,203,432,632,25
Obrat neobežného majetku 1,601,519,5417,0111,36
Obrat obežného majetku -9,78-4,725,413,132,82
Obrat zásob 3,984,206,775,515,35
Odpisy 42 27632 13217 64414 4826 140
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 13816 0668 8227 2413 070
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 13816 0668 8227 2413 070
Osobné náklady 69 99237 36631 60138 67119 044
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9522 5151 0601 0061 046
Ostatné záväzky z obchodného styku 55 21660 59220 53536 32713 976
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 77964 55027 50717 68210 123
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,08770,52570,42950,17780,1925
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,4995-0,85980,08160,16560,3686
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65380,36200,58450,85220,6279
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,532,761,711,171,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95361,491,100,85371,20
Pohľadávky z obchodného styku 22 47835 52223 09451 49612 234
Pohotová likvidita II. stupeň -0,6284-1,100,52350,71930,6548
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,170,29831,830,86495,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,15-100,74-142,52-26,75-47,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78930,73310,72150,87790,8826
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,732,752,597,197,51
Pridaná hodnota 107 062103 22254 06945 37830 328
Primárna platobná neschopnosť 2,461,710,88920,70541,14
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00860,56080,38150,20020,3112
Rýchla likvidita I. stupeň -0,7591-1,390,12660,21110,4961
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,122,012,045,617,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,122,012,045,617,57
Služby 93 293111 95537 91166 67416 616
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 273 464216 61492 822130 975108 970
Spotreba materiálu… 77 22150 64335 59629 52214 259
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 80021 2054 8538 07710 842
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 519 877479 014318 153344 513250 625
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 3970,00000,00005 567
Tržby z predaja tovaru 309 597250 192230 572272 649234 405
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 210 280225 42587 58171 86410 653
Účtovný cash flow 49 668-193 826-14 109-18 484-2 474
Úročený dlh 31 80021 2054 8538 07710 842
Úrokové krytie 1,0222,51143,177,27103,65
Vlastné imanie 57 87857 81025 85015 98712 798
Všetky záväzky 215 853158 80466 972114 98896 172
Výsledok hospodárenia 10 13145 82615 2326 0276 434
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 13145 82615 2326 0276 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -497,0032 4189 8633 2003 983
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 32 4189 8633 2003 9834 978
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 126,0041 38714 0754 3305 338
Zásoby 60 95349 93728 16236 81834 380
Záväzky 215 853158 80466 972114 98896 172
Záväzky z obchodného styku 55 21660 59220 53536 32713 976
Zisk pred zdanením 126,0041 38714 0754 3305 338
Zmena EBIT 0,18943,062,820,93150,8542
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00004 4910,00000,00005 699