VISIONARY FIELDS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 740 233144 88370 1232 3646 577
Bankové úvery 41 27622,000,00000,00006,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,310,34190,61030,565919,60
Bežné bankové úvery 41 27622,000,00000,00006,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2658-0,9314-0,1340-0,4206-0,3951
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11630,03750,02260,565920,58
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,3724,875,930,99660,0522
Celkové tržby 2 903 44966 52050 7940,00000,0000
Celkový dlh 1 224 317139 28360 0041 180326,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -95 875-5 194-1 356-498,00-2 464
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2016-0,9904-0,09280,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 137 1515 2161 356498,002 470
Čistý cash flow 137 1515 2161 356498,002 470
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 742 937-64 919-4 234-1 647-2 244
Čistý zisk 585 326-65 879-4 714-2 131-2 245
Čistý zisk v minulom roku -65 879-4 714-2 131-2 937-1 504
Cudzie zdroje -515 916-5 600-10 119-1 184-6 251
Daň z príjmov 156 608960,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 156 608960,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 183,75279,33253,420,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 123,19244,0531,570,00000,0000
Doba obratu aktív 218,97954,52503,900,00002 400 605
Doba obratu pohľadávok 183,75279,33253,420,00000,0000
Doba splácania záväzkov 12 0380,00000,00000,000052,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 148,43917,48431,180,000043 800
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9 5260,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -64 919-4 234-1 647-2 457-1 503
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 742 937-64 919-4 234-1 647-2 244
EBITDA 793 127-44 231-821,00-463,00-839,00
EBITDA marža 0,2732-0,6649-0,01620,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 793 127-44 231-821,00-463,00-839,00
Finančná páka 3,3725,876,932,001,05
Finančné účty 137 1515 2161 356498,002 470
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2965-0,0387-0,1443-0,5008-0,9504
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,29650,03870,14430,50080,9504
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 783 775-33 110-920,00-527,00-1 125
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67790,96120,85570,37230,0182
Krátkodobé pohľadávky 1 460 35842 39935 2660,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 179 645139 26160 004880,00120,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 933 50116 81017 455400,000,0000
Krytie dlhovej služby 790,750,00000,0000-115,75-839,00
Nákladové úroky 1 0030,00000,00004,001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00004,000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 1 993 51786 59349 869433,00840,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 7690,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 142 72497 26833 5011 8664 107
Obežný majetok 1 597 50947 61536 622498,002 470
Obrat aktív 1,670,38240,72440,00000,0002
Obrat neobežného majetku 20,320,56961,520,00000,0002
Obrat obežného majetku 1,821,161,390,00000,0004
Odpisy 40 83712 4383 3141 1201 120
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 40 83712 4383 3141 1201 120
Osobné náklady 111 5297 4930,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 3524 87999,0064,00286,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 626 163-53 441-1 400-1 011-1 125
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,05-11,72-0,4659-1,80-0,3588
Podiel EBIT k aktívam 0,4269-0,4481-0,0604-0,6967-0,3412
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,4269-0,4481-0,0604-0,6967-0,3412
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,33-11,55-0,4184-1,11-0,3475
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 25,370,00000,00000,0000-0,9988
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 8,14-4,160,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,95-1,560,2791-0,3866-0,7491
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,04730,09410,02670,00002 470
Pohľadávky z obchodného styku 979 05037 0434 3930,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,310,34190,61030,565919,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,76-1,07-7,46-2,38-2,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 136,740,00000,0000124,502 470
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70350,96130,85570,49920,0496
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,3724,875,930,99660,0522
Pridaná hodnota 907 330-31 191925,00-433,00-839,00
Primárna platobná neschopnosť 0,95350,45383,970,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,3363-0,4547-0,0672-0,9014-0,3413
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,13-11,76-0,4659-1,80-0,3591
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11230,03740,02260,565919,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,54-3,15-73,09-2,55-0,3886
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,54-3,15-73,09-2,55-0,3886
Služby 1 930 91979 94147 409433,00840,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 740 233144 88370 1232 3646 577
Spotreba materiálu… 26 8296 6522 4600,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 41 27622,000,00000,00006,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 900 84763 40250 7940,00001,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00008 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 221 4770,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 679 37055 40250 7940,00001,0000
Účtovný cash flow 137 1515 2161 356498,002 470
Úročený dlh 41 27622,000,00000,00006,00
Úrokové krytie 740,710,00000,0000-411,75-2 244
Vlastné imanie 515 9165 60010 1191 1846 251
Všetky záväzky 1 224 317139 28360 0041 180326,00
Výsledok hospodárenia 752 290-60 040-4 135-1 583-1 959
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 752 290-60 040-4 135-1 583-1 959
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 585 326-65 879-4 714-2 131-2 245
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -65 879-4 714-2 131-2 937-1 504
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 741 934-64 919-4 234-1 651-2 245
Záväzky 1 224 317139 28360 0041 180326,00
Záväzky z obchodného styku 933 50116 81017 455400,000,0000
Zisk pred zdanením 741 934-64 919-4 234-1 651-2 245
Zmena EBIT -11,4415,332,570,67031,49
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000011 3710,00000,00000,0000