Inogroup a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 11 526 4990,000011 526 49926 49925 200
Bežná likvidita III. stupeň 4 8030,00008 00555,210,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000-0,9978-1,02-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00007 98655,210,0000
Celkový dlh 2 4000,00001 440480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 526 4990,0000-11 526 499-26 499-25 200
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 526 4990,000011 526 49926 49925 200
Čistý cash flow 0,00000,000011 500 00026 49925 200
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000-557,000,0000
Čistý zisk 0,00000,0000-960,00-1 0370,0000
Čistý zisk v minulom roku -960,000,0000-1 0371 8570,0000
Cudzie zdroje -11 524 0990,0000-11 525 059-26 019-25 200
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,0000480,00523,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00480,000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-557,002 3800,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000-557,000,0000
EBITDA 0,00000,00000,0000-487,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,0000-487,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,0000-0,86180,0000
Finančná páka 1,000,00001,001,021,0000
Finančné účty 11 526 4990,000011 526 49926 49925 200
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,99980,0000-0,9999-0,9819-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99980,00000,99990,98191,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,0000-557,000,0000
Krátkodobé záväzky 2 4000,00001 440480,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,0000487,000,0000
Obežný majetok 11 526 4990,000011 526 49926 49925 200
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,000070,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-960,00-1 0370,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4 8030,00008 00555,210,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,0000-1,00-0,9819-1,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-487,000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4 8030,00008 00555,210,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,0000-0,98560,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,0000-0,98560,0000
Služby 0,00000,00000,0000487,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 526 4990,000011 526 49926 49925 200
Účtovný cash flow 0,00000,000011 500 00026 49925 200
Vlastné imanie 11 524 0990,000011 525 05926 01925 200
Všetky záväzky 2 4000,00001 440480,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000-487,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,0000-487,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-960,00-1 0370,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -960,000,0000-1 0371 8570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,0000-557,000,0000
Záväzky 2 4000,00001 440480,000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,0000-557,000,0000