PLOTY SKALA, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 351 065318 933241 210240 985190 570
Bankové úvery 45 52129 15424 10529 39426 696
Bežná likvidita III. stupeň 0,93311,030,85860,84910,8112
Bežné bankové úvery 45 5210,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 1001 4131 35850,0022,00
Časové rozlíšenie pasív 102,00128,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1413-0,23901,21-1,060,0147
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,2311,629,9113,1110,46
Celkové tržby 854 766632 685466 437415 278430 973
Celkový dlh 322 267293 541219 111223 910173 943
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 43 34422 92323 9122 48117 939
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 1776 231193,0026 9138 757
Čistý cash flow -4 0546 038-26 72018 156-244,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 74012 33213 0956 7897 691
Čistý zisk 3 4323 1655 023448,002 045
Čistý zisk v minulom roku 3 1655 023448,002 0454 370
Cudzie zdroje -28 696-25 264-22 099-17 075-16 627
Daň z príjmov 1 4191 383960,001 5781 047
Daň z príjmov v minulom roku 1 383960,001 5781 0471 267
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4191 383960,001 5781 047
Dlhodobé bankové úvery 0,000029 15424 10529 39426 696
Dlhodobý dlh 0,000029 15424 10529 39426 696
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,8333,218,594,8354,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,8333,168,114,8354,50
Doba obratu aktív 150,63185,62192,10213,20158,57
Doba obratu pohľadávok 40,8333,218,594,8354,50
Doba obratu zásob 73,4993,5788,3586,1251,68
Doba splácania záväzkov 113,25140,71119,52160,50214,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 84,38103,6382,3391,76108,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 34,0634,9632,2647,0848,53
EBIT v minulom roku 12 33213 0956 7897 6917 714
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 74012 33213 0956 7897 691
EBITDA 68 03068 43163 67244 34332 732
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 03068 43163 67244 34332 732
Efektívna daňová sadzba 0,29250,30410,16050,77890,3386
Finančná páka 12,2312,6210,9114,1111,46
Finančné účty 2 1776 231193,0026 9138 757
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 65 73570 82162 54941 53131 550
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56020,55830,42860,43040,6839
Krátkodobé pohľadávky 95 16857 05910 7905 45665 502
Krátkodobé záväzky 196 662178 056103 373103 717130 339
Krytie dlhovej služby 8,628,798,959,317,12
Materiál 7 00217 1311 3106 8396 939
Nákladové úroky 7 8897 7847 1124 7634 599
Nákladové úroky v minulom roku 7 7847 1124 7634 5992 077
Náklady na predaný tovar 738 801533 601378 228333 647376 301
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 633 859461 888315 685235 869222 154
Neobežný majetok 124 990135 825152 458152 91784 835
Obežný majetok 224 975181 69587 39488 018105 713
Obrat aktív 2,421,971,901,712,30
Obrat neobežného majetku 6,814,623,012,705,17
Obrat obežného majetku 3,783,455,244,694,15
Obrat zásob 4,973,904,134,247,06
Odpisy 52 68254 26849 45434 74223 130
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 34127 13424 72717 37111 565
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 34127 13424 72717 37111 565
Osobné náklady 63 75647 89343 68543 59238 987
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2952 2761 1682 8121 266
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000045,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 59 15244 23927 90230 42429 536
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 56 11457 43354 47735 19025 175
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56990,51200,54550,55230,6253
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,751,951,831,811,60
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96090,91570,85991,011,00
Pohľadávky z obchodného styku 95 16856 97210 1855 45665 502
Pohotová likvidita II. stupeň 0,40630,36310,11940,31260,5699
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,08-4,180,8271-0,940568,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,51390,7757-3,763,81-0,0531
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91800,92040,90840,92910,9128
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,2311,629,9113,1110,46
Pridaná hodnota 111 88293 54880 08778 93062 345
Primárna platobná neschopnosť 0,62160,77652,745,580,4509
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,744,293,445,055,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,744,293,445,055,31
Služby 133 41328 30733 36419 38322 208
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 351 065318 933241 210240 985190 570
Spotreba materiálu… -28 47143 40629 17978 395123 572
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 45 52129 15424 10529 39426 696
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 850 683629 482458 315412 577438 688
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 3330,00000,000042,00
Tržby z predaja tovaru 471 130378 895297 358304 842268 517
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 379 553248 254160 957107 735170 129
Účtovný cash flow -4 0546 038-26 72018 156-244,00
Úročený dlh 45 52129 15424 10529 39426 696
Úrokové krytie 1,611,581,841,431,67
Vlastné imanie 28 69625 26422 09917 07516 627
Všetky záväzky 322 267293 541219 111223 910173 943
Výsledok hospodárenia 15 34814 77414 2189 6018 957
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 34814 77414 2189 6018 957
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 4323 1655 023448,002 045
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 1655 023448,002 0454 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 8514 5485 9832 0263 092
Zásoby 127 630118 40576 41155 64931 454
Záväzky 322 267293 541219 111223 910173 943
Záväzky z obchodného styku 59 15244 23927 90230 42429 536
Zisk pred zdanením 4 8514 5485 9832 0263 092
Zmena EBIT 1,030,94171,930,88270,9970
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-8 367
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-8 367
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 7220,00000,0000687,00