GLENOR s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 82957 46672 05278 88923 316
Bežná likvidita III. stupeň 0,34491,150,88790,80501,55
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2132-2,52-4,77-3,34-1,51
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,36326,672,021,460,8260
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,383,037,177,111,83
Celkové tržby 38 100113 370176 02180 97976 309
Celkový dlh 21 24943 20163 23769 16015 071
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8 913-7 787-13 832-4 262-12 448
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,77910,0481-0,00520,01830,0482
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 28735 98742 03232 46212 448
Čistý cash flow 3 28735 98742 03232 46212 448
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -29 5237 164411,002 4444 637
Čistý zisk -29 6855 451-914,001 4843 677
Čistý zisk v minulom roku 5 45146,002 4443 677-356,00
Cudzie zdroje 15 420-14 265-8 815-9 729-8 245
Daň z príjmov 0,00001 449960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 4490,00000,0000960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 449960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,2010,353,0336,4051,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,619,083,032,6551,98
Doba obratu aktív 68,07219,37149,41355,58111,52
Doba obratu pohľadávok 47,2010,353,0336,4051,98
Doba splácania záväzkov 0,00003 6471 5390,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,6820,6043,1099,8872,09
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 7791 3710,00000,0000
EBIT v minulom roku 7 164411,002 4444 637604,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -29 5237 164411,002 4444 637
EBITDA 14 23317 07410 2783 3284 741
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 23317 07410 2783 3284 741
Efektívna daňová sadzba 0,00000,210020,870,39280,2070
Finančná páka -0,37804,038,178,112,83
Finančné účty 3 28735 98742 03232 46212 448
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,65-0,2482-0,1223-0,1233-0,3536
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,650,24820,12230,12330,3536
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 58916 95610 2023 2594 636
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,550,09390,28850,28090,6464
Krátkodobé finančné výpomoci 12 20028 20028 20028 2000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 0422 7121 4618 07610 868
Krátkodobé záväzky 9 0495 39620 78522 16015 071
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 8672 63218 51520 18912 586
Krytie dlhovej služby 87,8664,6728,160,00000,0000
Nákladové úroky 162,00264,00365,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 264,00365,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 14 90094 715164 02677 50871 199
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000540,004 9290,00000,0000
Neobežný majetok -1 50018 76728 55938 3510,0000
Obežný majetok 7 32938 69943 49340 53823 316
Obrat aktív 5,361,662,441,033,27
Obrat neobežného majetku -20,845,096,162,110,0000
Obrat obežného majetku 4,262,474,052,003,27
Odpisy 9 7279 7929 792816,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 7279 7929 792816,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 334,00118,0076,0069,00105,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -19 95815 2438 8782 3003 677
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 9,220,1284-0,02470,03910,4460
Podiel EBIT k aktívam -5,060,12470,00570,03100,1989
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -5,060,12470,00570,03100,1989
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 9,170,13760,00800,04310,5624
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56390,62620,58340,41150,5339
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,662,430,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,680,09171,224,250,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 3922 3781 461588,0010 868
Pohotová likvidita II. stupeň 0,34491,150,88790,80501,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,69-0,3964-0,2097-0,2997-0,6624
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 20,29136,31115,160,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,090,49070,39140,35750,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,650,75180,87770,87670,6464
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,383,037,177,111,83
Pridaná hodnota 16 355898,0011 9953 4715 110
Primárna platobná neschopnosť 0,84521,1112,6734,341,16
Rentabilita aktív, ROA -5,090,0949-0,01270,01880,1577
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,930,3821-0,10370,15250,4460
Rýchla likvidita I. stupeň 0,15471,070,85810,64460,8260
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,492,536,1520,783,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,492,536,1520,783,18
Služby 10 21689 072157 13377 29271 199
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 82957 46672 05278 88923 316
Spotreba materiálu… 4 6845 1031 964216,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 20028 20028 20028 2000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 10095 613176 02180 97976 309
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 8450,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00001 24212 8020,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 25594 371163 21980 97976 309
Účtovný cash flow 3 28735 98742 03232 46212 448
Úročený dlh 12 20028 20028 20028 2000,0000
Úrokové krytie -182,2427,141,130,00000,0000
Vlastné imanie -15 42014 2658 8159 7298 245
Všetky záväzky 21 24943 20163 23769 16015 071
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 9,220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -29 1897 282486,002 5124 741
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -29 1897 282486,002 5124 741
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 6855 451-914,001 4843 677
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 45146,002 4443 677-356,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -29 6856 90046,002 4444 637
Záväzky 21 24943 20163 23769 16015 071
Záväzky z obchodného styku 2 8672 63218 51520 18912 586
Zisk pred zdanením -29 6856 90046,002 4444 637
Zmena EBIT -4,1217,430,16820,52717,68
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 40 5400,00000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Skladovanie
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych..
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Reklamné a marketingové služby
Poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
Spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Vydavateľská činnosť
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Prenájom hnuteľných vecí
Administratívne služby
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Prípravné práce k realizácii stavby
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických..
Počítačové služby
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Čistiace a upratovacie služby
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Technicko organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne..
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve