THT REAL s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 075 094990 114267 991281 6950,0000
Bankové úvery 437 455287 4553 2620,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,662,883,441,450,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00003 2620,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-0,5109-0,6704-0,20130,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,651,212,050,14510,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,111,570,36941,430,0000
Celkové tržby -133 553869 377534 965364 1230,0000
Celkový dlh 729 888604 89072 286165 7750,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 78 57995 657-122 931-18 3290,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 363 876196 798131 19323 3290,0000
Čistý cash flow 363 876196 798131 19323 3290,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -35 014245 25750 88140 2690,0000
Čistý zisk -40 018189 51939 30831 1000,0000
Čistý zisk v minulom roku 152 51939 30840 47742 7150,0000
Cudzie zdroje -345 206-385 224-195 705-115 9200,0000
Daň z príjmov 0,000051 44011 5739 1690,0000
Daň z príjmov v minulom roku 51 44011 57312 31512 8700,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000051 44011 5739 1690,0000
Dlhodobé bankové úvery 437 455287 4550,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 68 0006 0006 0001 000,000,0000
Dlhodobý dlh 437 455287 4550,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -360,61125,3980,51217,430,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -44,6722,599,907,620,0000
Doba obratu aktív -2 470434,89183,76282,370,0000
Doba obratu pohľadávok -516,86128,0284,62218,440,0000
Doba splácania záväzkov 0,000018 6440,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -315,7971,3543,90161,160,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000012 1270,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 208 25750 88152 79255 5850,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -35 014245 25750 88140 2690,0000
EBITDA -159 309231 63479 16356 3210,0000
EBITDA marža 1,190,26640,14800,15470,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -159 309231 63479 16356 3210,0000
Finančná páka 3,112,571,372,430,0000
Finančné účty 363 876196 798131 19323 3290,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3211-0,3891-0,7303-0,41150,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32110,38910,73030,41150,0000
Hrubá marža 1,350,29180,15570,15770,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -159 764305 13666 06654 8140,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12780,16410,23890,57070,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 5 0005 0005 0005 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 156 941285 464117 410216 9110,0000
Krátkodobé záväzky 137 433162 43564 024160 7750,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 181 803105 65650 793160 5400,0000
Krytie dlhovej služby -31,8453,890,00000,00000,0000
Nákladové úroky 5 0044 2980,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 2980,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 22 031577 326449 024306 7190,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 1800,00000,00000,0000
Neobežný majetok 486 277501 85213 38840 4550,0000
Obežný majetok 588 817488 262254 603241 2400,0000
Obrat aktív -0,14780,83931,991,290,0000
Obrat neobežného majetku -0,32671,6639,769,000,0000
Obrat obežného majetku -0,26981,702,091,510,0000
Odpisy 21 00021 67015 19014 5530,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 00021 67015 19014 5530,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000700,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 455,00498,0013 0971 5070,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -19 018211 18954 49845 6530,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,720,22640,24520,06410,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000079,770,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,000082,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -8,6111,715,483,760,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -2,290,23680,24650,06410,0000
Pohľadávky z obchodného styku 19 43951 43914 4397 6050,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,662,883,441,450,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9487-1,96-1,49-4,970,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 72,7245,790,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67890,61090,26970,58850,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,111,570,36941,430,0000
Pridaná hodnota -180 882253 66383 27557 4040,0000
Primárna platobná neschopnosť 9,352,053,5221,110,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,551,181,810,14070,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,582,610,91312,940,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,582,610,91312,940,0000
Služby 22 031547 101445 969305 1090,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 075 094990 114267 991281 6950,0000
Spotreba materiálu… 0,000027 0453 0551 6100,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 442 455292 4558 2625 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -96 851867 989532 299364 1230,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 62 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000037 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000026,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -158 851830 963532 299364 1230,0000
Účtovný cash flow 363 876196 798131 19323 3290,0000
Úročený dlh 442 455292 4558 2625 0000,0000
Úrokové krytie -7,0057,060,00000,00000,0000
Vlastné imanie 345 206385 224195 705115 9200,0000
Všetky záväzky 729 888604 89072 286165 7750,0000
Výsledok hospodárenia -180 309245 75463 97341 7680,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -180 309245 75463 97341 7680,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40 018189 51939 30831 1000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 152 51939 30840 47742 7150,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -40 018240 95950 88140 2690,0000
Záväzky 729 888604 89072 286165 7750,0000
Záväzky z obchodného styku 181 803105 65650 793160 5400,0000
Zisk pred zdanením -40 018240 95950 88140 2690,0000
Zmena EBIT -0,16814,820,96380,72450,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 2100,00000,00000,0000