FISS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 34 25936 62315 4168 9735 424
Bankové úvery 8 98612 9940,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,671,071,131,341,37
Bežné bankové úvery 8 98612 9940,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,82-0,4267-1,59-3,86-3,72
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,930,13301,021,321,37
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,385,521,552,912,72
Celkové tržby 233 730157 09260 78423 9983 329
Celkový dlh 19 88631 0089 3796 6803 966
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 13410 598-9 613-8 845-5 420
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 1202 3969 6138 8455 420
Čistý cash flow 26 1202 3969 6138 8455 420
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 5484 6724 7041 315-678,00
Čistý zisk 8 7573 1353 744835,00-1 158
Čistý zisk v minulom roku 3 1353 744835,00-1 158-856,00
Cudzie zdroje -14 373-5 615-6 037-2 293-1 458
Daň z príjmov 0,0000728,00960,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 728,00960,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000728,00960,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,7871,645,700,54750,4480
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,7867,08-0,0600-0,1521-1,12
Doba obratu aktív 53,5085,0992,57136,48607,47
Doba obratu pohľadávok 5,7871,645,700,54750,4480
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000075,970,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 1978 3505 5160,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,9141,8656,32101,60444,18
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000438,84158,46206,450,0000
EBIT v minulom roku 4 6724 7041 315-678,00-376,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 5484 6724 7041 315-678,00
EBITDA 12 0476 6535 9161 415-604,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 0476 6535 9161 415-604,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,18850,20410,3650-0,7080
Finančná páka 2,386,522,553,913,72
Finančné účty 26 1202 3969 6138 8455 420
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 4566 1295 6761 315-608,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26010,49190,60840,74450,7312
Krátkodobé pohľadávky 3 70130 831950,0036,004,00
Krátkodobé záväzky 8 91018 0149 3796 6803 966
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -153,006 603178,00250,0036,00
Krytie dlhovej služby 15,238,220,00000,00000,0000
Nákladové úroky 791,00809,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 809,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 207 699142 62654 51122 5833 863
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00005 492410,00442,000,0000
Neobežný majetok 4 4383 3964 8530,00000,0000
Obežný majetok 29 82133 22710 5638 9735 424
Obrat aktív 6,824,293,942,670,6008
Obrat neobežného majetku 52,6746,2612,530,00000,0000
Obrat obežného majetku 7,844,735,752,670,6008
Obrat zásob 0,00000,00000,00004,800,0000
Odpisy 1 9081 457972,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9081 457972,000,00000,0000
Osobné náklady 13 3957 4450,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 591,00524,00240,00100,00144,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 6654 5924 716835,00-1 158
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,37490,16850,62020,3642-0,7942
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,37670,25110,77920,5735-0,4650
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,76240,06540,62360,98570,9993
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51460,51470,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,11180,01530,15820,36861,63
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002,6315,303,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,941,940,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,701,626,450,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,11180,01530,15820,36861,66
Pohľadávky z obchodného styku 6 26128 871-10,00-10,00-10,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,671,071,131,331,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5503-2,34-0,6280-0,2592-0,2690
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 33,022,960,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58050,84670,60840,74450,7312
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,385,521,552,912,72
Pridaná hodnota 26 03114 4656 2731 415-604,00
Primárna platobná neschopnosť -0,02440,2287-17,80-25,00-3,60
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,60930,55830,62020,3642-0,7942
Rýchla likvidita I. stupeň 1,460,07731,021,321,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,654,661,594,72-6,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,654,661,594,72-6,57
Služby 152 094104 46744 40215 1183 431
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 25936 62315 4168 9735 424
Spotreba materiálu… 55 60532 6679 6997 023432,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 98612 9940,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 233 730157 09160 78423 9983 329
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,000070,00
Tržby z predaja tovaru 14 28520 161697,00935,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 219 445136 93060 08723 0633 259
Účtovný cash flow 26 1202 3969 6138 8455 420
Úročený dlh 8 98612 9940,00000,00000,0000
Úrokové krytie 12,075,780,00000,00000,0000
Vlastné imanie 14 3735 6156 0372 2931 458
Všetky záväzky 19 88631 0089 3796 6803 966
Výsledok hospodárenia 10 1395 1964 9441 415-534,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 1395 1964 9441 415-534,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 7573 1353 744835,00-1 158
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 1353 744835,00-1 158-856,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 7573 8634 7041 315-678,00
Zásoby 0,00000,00000,000092,000,0000
Záväzky 19 88631 0089 3796 6803 966
Záväzky z obchodného styku -153,006 603178,00250,0036,00
Zisk pred zdanením 8 7573 8634 7041 315-678,00
Zmena EBIT 2,040,99323,58-1,941,80