SLEEK INVEST, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 31,00476,0050 59154 207506 348
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,23111,014,970,6709
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000119,000,0000863,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00000,09530,89521,380,1459
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,1573-0,0136-6,290,0483
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,3079,300,2517-3,03
Celkové tržby 0,00000,0000-360,002 264 191928 250
Celkový dlh 0,00002 06049 96110 902756 270
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31,00884,008 435740,00-60 604
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,000015,760,1295-0,2755
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31,00216,0065,00629,0060 604
Čistý cash flow 31,00151,00-564,00-59 97536 473
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -395,00-1 254-4 715304 171-252 808
Čistý zisk -395,00-2 214-5 675293 227-255 688
Čistý zisk v minulom roku -2 214-5 675293 227-255 688-107,00
Cudzie zdroje -31,001 584-630,00-43 305249 922
Daň z príjmov 0,0000960,00960,009 5752 880
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,009 5752 880480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,009 5752 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00008,64175,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,1161175,29
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00008,74199,51
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00008,64175,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00001,54297,39
EBIT v minulom roku -1 254-4 715304 171-252 808373,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -395,00-1 254-4 715304 171-252 808
EBITDA -311,00-1 051-4 271304 437-229 315
EBITDA marža 0,00000,000011,860,1345-0,2470
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -311,00-1 051-4 271304 437-229 315
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,7656-0,20360,0316-0,0114
Finančná páka 1,0000-0,300580,301,25-2,03
Finančné účty 31,00216,0065,00629,0060 604
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00003,33-0,0125-0,79890,4936
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000-3,330,01250,7989-0,4936
Hrubá marža 0,00000,000010,020,1345-0,2398
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -395,00-1 254-5 075304 390-252 809
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00002,020,81950,17591,49
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00001 1008 5001 3690,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000260,0050 40753 578444 881
Krátkodobé záväzky 0,0000960,0041 4619 533754 770
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000222,380,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001 3690,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001 3690,00000,0000
Náklady na predaný tovar 120,00203,003 6071 959 1211 148 952
Obežný majetok 31,00476,0050 47254 207505 485
Obrat aktív 0,00000,00000,000041,761,83
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,000041,761,83
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,00203,0084,001 24723 494
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00003 5500,0000709 890
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -395,00-2 214-5 675293 227-255 688
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -12,744,57-0,62166,561,02
Podiel EBIT k aktívam -12,74-2,63-0,09325,61-0,4993
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -12,74-2,63-0,09325,61-0,4993
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -12,742,59-0,51646,811,02
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,45380,00130,01160,1197
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00001,57-0,02650,0393
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000260,00548,00720,00444 881
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,23111,014,970,6709
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,000010,491,120,72216,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-43,810,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00002,310,16800,02530,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00004,330,98750,20111,49
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,3079,300,2517-3,03
Pridaná hodnota -120,00-203,00-3 607304 470-222 602
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00006,480,00001,60
Rentabilita aktív, ROA -12,74-4,65-0,11225,41-0,5050
Rentabilita vlastného imania, ROE -12,741,40-9,016,771,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-1,96-11,700,0358-3,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-1,96-11,700,0358-3,30
Služby 120,00203,003 6071 959 1211 148 893
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31,00476,0050 59154 207506 348
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,000059,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 1008 5001 3690,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000-360,002 264 1912 746 350
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00001 820 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000-360,00600,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00002 263 591926 350
Účtovný cash flow 31,00151,00-564,00-59 97536 473
Úročený dlh 0,00001 1008 5001 3690,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000222,180,0000
Vlastné imanie 31,00-1 584630,0043 305-249 922
Všetky záväzky 0,00002 06049 96110 902756 270
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -12,740,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -311,00-1 051-4 631305 037-229 315
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -311,00-1 051-4 631305 037-229 315
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -395,00-2 214-5 675293 227-255 688
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 214-5 675293 227-255 688-107,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -395,00-1 254-4 715302 802-252 808
Záväzky 0,00002 06049 96110 902756 270
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00003 5500,0000709 890
Zisk pred zdanením -395,00-1 254-4 715302 802-252 808
Zmena EBIT 0,31500,2660-0,0155-1,20-677,77