TAX, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 18 72621 67715 20815 2759 844
Bežná likvidita III. stupeň 2,801,832,431,991,95
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-0,8140-0,6790-0,5849-0,3319
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,810,67560,97110,57660,3146
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,55871,210,69921,011,06
Celkové tržby 50 45748 79740 42730 1920,0000
Celkový dlh 6 71211 8526 2587 6925 054
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 096-7 998-6 077-4 435-1 590
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 0967 9986 0774 4351 590
Čistý cash flow 12 0967 9986 0774 4351 590
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 6691 3541 8472 110101,00
Čistý zisk 2 189874,001 3671 630101,00
Čistý zisk v minulom roku 874,001 3671 6301 164-311,00
Cudzie zdroje -12 014-9 825-8 950-7 583-4 790
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,98102,6282,54131,05101,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,24100,8180,36131,05100,19
Doba obratu aktív 135,52162,62137,47184,66121,17
Doba obratu pohľadávok 47,98102,6282,54131,05101,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000068,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,4888,8256,5792,9962,21
EBIT v minulom roku 1 3541 8472 1101 644-311,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 6691 3541 8472 110101,00
EBITDA 2 7671 4621 9482 213195,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 7671 4621 9482 213195,00
Finančná páka 1,562,211,702,012,06
Finančné účty 12 0967 9986 0774 4351 590
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6416-0,4532-0,5885-0,4964-0,4866
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64160,45320,58850,49640,4866
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 6691 3541 8472 110101,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35770,54620,41150,50360,5134
Krátkodobé pohľadávky 6 63013 6799 13110 8408 254
Krátkodobé záväzky 6 69911 8396 2587 6925 054
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00005 5400,0000720,000,0000
Náklady na predaný tovar 38 32439 58931 16218 42026 929
Obežný majetok 18 72621 67715 20815 2759 844
Obrat aktív 2,692,242,661,983,01
Obrat obežného majetku 2,692,242,661,983,01
Osobné náklady 8 4617 2275 4468 7410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,00108,00101,00103,0094,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 189874,001 3671 630101,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64590,36900,39960,29030,1615
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69860,79730,59080,74250,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,431,251,691,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,431,251,691,350,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 38913 4388 89010 8408 140
Pohotová likvidita II. stupeň 2,801,832,431,991,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9932-1,23-1,47-1,71-3,01
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,35840,54680,41150,50360,5134
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,55871,210,69921,011,06
Pridaná hodnota 12 1129 0649 21811 7722 725
Rýchla likvidita I. stupeň 1,810,67560,97110,57660,3146
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,438,113,213,4825,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,438,113,213,4825,92
Služby 35 88639 58931 16218 42026 929
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 72621 67715 20815 2759 844
Spotreba materiálu… 2 4380,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 43648 65340 38030 19229 654
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000520,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 43648 65340 38030 19229 134
Účtovný cash flow 12 0967 9986 0774 4351 590
Vlastné imanie 12 0149 8258 9507 5834 790
Všetky záväzky 6 71211 8526 2587 6925 054
Výsledok hospodárenia 2 7671 4621 9482 213195,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 7671 4621 9482 213195,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 189874,001 3671 630101,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 874,001 3671 6301 164-311,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 6691 3541 8472 110101,00
Záväzky 6 71211 8526 2587 6925 054
Záväzky z obchodného styku 0,00005 5400,0000720,000,0000
Zisk pred zdanením 2 6691 3541 8472 110101,00
Zmena EBIT 1,970,73310,87541,28-0,3248