KLM real estate a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 729 7737 795 6556 015 9246 433 7074 496 999
Bankové úvery 0,00000,00000,0000477 0233 178 100
Bežná likvidita III. stupeň 0,52810,26290,28090,34480,7552
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000185 520
Časové rozlíšenie aktív 48 470216,00242,00112,004 245
Časové rozlíšenie pasív 14,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,112,432,892,8936,02
Celkové tržby 2 708 9416 372 876470 1271 728 342640 110
Celkový dlh 5 635 4535 524 9394 468 4414 777 8824 375 513
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 467 3813 156 0481 251 8801 373 7973 124 579
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,280,2186-0,23050,88780,1482
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 140 466426 84165 03858 08653 521
Čistý cash flow 713 625361 8036 9524 5621 125
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 748 2541 986 848-61 0422 097 779272 701
Čistý zisk 3 479 9941 393 058-108 3421 534 33994 840
Čistý zisk v minulom roku 1 393 058-108 3421 534 33994 862-118 178
Cudzie zdroje -5 094 306-2 270 716-1 547 483-1 655 825-121 486
Daň z príjmov 934 339368 708240,00446 08618 679
Daň z príjmov v minulom roku 368 708240,00446 08618 6862 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 934 339368 708240,00446 08618 679
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000477 0232 992 580
Dlhodobé pohľadávky 5 061 2664 226 7470,000020 0000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000477 0232 992 580
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 488,98243,798 237302,71199,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 339,2842,61558,3233,6453,79
Doba obratu aktív 3 2222 91847 8211 5382 573
Doba obratu pohľadávok 2 0091 8268 237307,49199,50
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000055,987 444
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 37714 037
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 594,27383,7124 473782,31677,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000790,63315,70
EBIT v minulom roku 1 986 848-61 0422 097 779272 70413 124
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 748 2541 986 848-61 0422 097 779272 701
EBITDA -351 022717 646-57 398-243 550520 471
EBITDA marža -0,12960,1126-0,1221-0,14090,8131
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -351 022717 646-57 398-243 550520 471
Finančná páka 2,113,433,893,8937,02
Finančné účty 1 140 466426 84165 03858 08653 521
Hrubá marža -0,15380,0493-0,1113-0,15410,6393
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -316 2441 489 811777 3011 060 769516 106
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,18440,13150,51180,50880,2633
Krátkodobé finančné výpomoci 3 607 8473 582 8891 316 918954 8600,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 628 164651 3101 036 2541 266 537348 718
Krátkodobé záväzky 1 978 7601 025 1083 078 7433 273 2191 184 127
Krytie dlhovej služby -1,053,19-1,22-2,083,27
Materiál 196,00186,00113,0042,000,0000
Nákladové úroky 333 921225 08247 060117 354159 182
Nákladové úroky v minulom roku 225 08247 060117 354159 156128 421
Náklady na predaný tovar 1 631 881661 18298 2531 793 559228 789
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000867 76030 790
Neobežný majetok 2 718 1692 357 3134 781 2354 955 8883 462 598
Obežný majetok 7 963 1345 438 1261 234 4471 477 7071 030 156
Obrat obežného majetku 0,15260,17930,03721,030,6193
Obrat zásob 0,00000,00000,00006,520,0490
Odpisy 176 246121 7740,0000112 996252 310
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 88 12360 8870,000056 498126 155
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 88 12360 8870,000056 498126 155
Osobné náklady 12 5700,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 2841 11719 721295 5594 365
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00006 0001 599 8780,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 406 893153 523812 6681 879 67326 631
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 656 2401 514 832-108 3421 647 335347 150
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,54260,2935-0,02080,66380,0823
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-0,307013,29
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -33,140,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,212,580,0000-2,361,62
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,58720,37100,15140,00300,0018
Pohľadávky z obchodného styku 1 129 704113 83570 237140 74094 028
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50430,23400,25060,31330,2968
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,14-6,28-222,60-362,96-107,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,141,610,14770,03890,0071
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,33620,45960,21890,22260,7067
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52520,70870,74280,74260,9730
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,112,432,892,8936,02
Pridaná hodnota -416 524313 937-52 336-266 384409 228
Primárna platobná neschopnosť 0,36021,3511,5713,360,2832
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,68310,6135-0,07000,92660,7807
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -16,057,70-77,85-19,628,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -16,057,70-77,85-19,628,41
Služby 1 611 274647 18394 432911 530169 972
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 729 7737 795 6556 015 9246 433 7074 496 999
Spotreba materiálu… 20 60713 9993 82114 26928 027
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 607 8473 582 8891 316 9181 431 8833 178 100
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 823 3894 070 387470 1274 770 269644 017
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 23 589 0012 708 6270,00003 243 0946 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 031386 641424 2100,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00001 334 59130 790
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 215 357975 11945 917192 584607 227
Účtovný cash flow 713 625361 8036 9524 5621 125
Úročený dlh 3 607 8473 582 8891 316 9181 431 8833 178 100
Úrokové krytie 14,228,83-1,3017,881,71
Vlastné imanie 5 094 3062 270 7161 547 4831 655 825121 486
Všetky záväzky 5 635 4535 524 9394 468 4414 777 8824 375 513
Výsledok hospodárenia -527 242730 943-57 398-356 546268 161
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -527 242730 943-57 398-356 546268 161
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 479 9941 393 058-108 3421 534 33994 840
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 393 058-108 3421 534 33994 862-118 178
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 414 3331 761 766-108 1021 980 425113 519
Zásoby 133 238133 228133 155133 084627 917
Záväzky 5 635 4535 524 9394 468 4414 777 8824 375 513
Záväzky z obchodného styku 406 893153 523812 6681 879 67326 631
Zisk pred zdanením 4 414 3331 761 766-108 1021 980 425113 519
Zmena EBIT 2,39-32,55-0,02917,6920,78
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 19 005251 570424 2100,00000,0000