BALDUS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 228 639263 16390 910175 99362 944
Bankové úvery 151 358116 3095 82512 9150,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,291,211,671,121,25
Bežné bankové úvery 151 358116 3095 82512 9150,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5209-0,1882-0,4360-1,09-0,9713
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,980,13320,32530,13800,2448
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,743,321,508,603,97
Celkové tržby 856 9631 270 298815 110504 9930,0000
Celkový dlh 167 448202 30854 555157 65250 274
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 119 481104 856-10 025-7 057-12 306
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 87711 45315 85019 97212 306
Čistý cash flow 31 87711 45315 85019 97212 306
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 60845 42113 7596 3695 196
Čistý zisk 336,0024 50010 8703 4895 196
Čistý zisk v minulom roku 24 5000,00007 1442 1822 474
Cudzie zdroje -61 191-60 855-36 355-18 341-12 670
Daň z príjmov 844,008 0012 8892 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 0010,00002 015615,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 844,008 0012 8892 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,5867,1633,61112,7744,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,8829,6533,61112,7744,94
Doba obratu aktív 97,3875,6240,71127,2055,87
Doba obratu pohľadávok 78,5867,1633,61112,7744,94
Doba splácania záväzkov 454,773 2660,00000,000056,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,8524,7121,82104,6144,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 297,362 9130,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 45 4210,00009 1592 7972 474
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 60845 42113 7596 3695 196
EBITDA 23 00354 10114 2777 0237 219
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 00354 10114 2777 0237 219
Efektívna daňová sadzba 0,71530,24620,21000,45220,0000
Finančná páka 3,744,322,509,604,97
Finančné účty 31 87711 45315 85019 97212 306
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 59851 44513 7596 3696 748
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07040,32680,53600,82240,7987
Krátkodobé pohľadávky 184 485233 72175 060156 02150 638
Krátkodobé záväzky 16 09085 99948 730144 73750 274
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 10 52176 69219 90145 5500,0000
Krytie dlhovej služby 2,014,190,00000,00000,0000
Nákladové úroky 11 42812 9200,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 12 9200,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 792 2991 171 525557 984440 449322 464
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 9149 6110,00000,00000,0000
Neobežný majetok 12 27717 9890,00000,00000,0000
Obežný majetok 216 362245 17490 910175 99362 944
Obrat aktív 3,754,838,972,876,53
Obrat neobežného majetku 69,8070,620,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,965,188,972,876,53
Odpisy 7 1695 8410,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 1695 8410,00000,00000,0000
Osobné náklady 37 93336 96426 6688 4610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4052 656518,00654,00471,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 50530 34110 8703 4895 196
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58660,37420,10370,13110,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,0110,280,00000,00000,2753
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,702,679,647,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,432,319,647,630,0000
Pohľadávky z obchodného styku 98 332103 20675 060156 02150 638
Pohotová likvidita II. stupeň 1,291,211,671,121,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,92-5,31-2,29-0,9183-1,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,790,88650,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,66200,44200,06410,07340,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73240,76880,60010,89580,7987
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,743,321,508,603,97
Pridaná hodnota 64 66398 771257 12664 54488 772
Primárna platobná neschopnosť 0,10700,74310,26510,29190,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,283,743,8222,456,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,283,743,8222,456,96
Služby 769 4141 146 559552 665438 107314 683
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 228 639263 16390 910175 99362 944
Spotreba materiálu… 9 97115 3555 3192 3427 781
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 151 358116 3095 82512 9150,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 856 9621 270 296815 110504 993411 236
Tržby z predaja tovaru 25 98933 2490,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 830 9731 237 047815 110504 993411 236
Účtovný cash flow 31 87711 45315 85019 97212 306
Úročený dlh 151 358116 3095 82512 9150,0000
Úrokové krytie 1,103,520,00000,00000,0000
Vlastné imanie 61 19160 85536 35518 34112 670
Všetky záväzky 167 448202 30854 555157 65250 274
Výsledok hospodárenia 15 83448 26014 2777 0237 219
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 83448 26014 2777 0237 219
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 336,0024 50010 8703 4895 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 5000,00007 1442 1822 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 18032 50113 7596 3696 748
Záväzky 167 448202 30854 555157 65250 274
Záväzky z obchodného styku 10 52176 69219 90145 5500,0000
Zisk pred zdanením 1 18032 50113 7596 3696 748
Zmena EBIT 0,27760,00001,502,282,10

Činnosti firmy
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Vedenie účtovníctva
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
Prípravné práce k realizácii stavby
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych..
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
Reklamné a marketingové služby
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Skladovanie
Čistiace a upratovacie služby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Počítačové služby
Prevádzkovanie športových zariadení
Prenájom hnuteľných vecí
Administratívne služby