Pepco Slovakia s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 40 622 19128 725 98719 884 82510 553 0246 856 335
Bankové úvery 0,0000428,00947,00860,002 797
Bežná likvidita III. stupeň 5,194,513,101,990,7422
Bežné bankové úvery 0,0000428,00947,00860,002 797
Časové rozlíšenie aktív 208 069172 885119 835122 553141 127
Časové rozlíšenie pasív 418 846138 84160 63480 2990,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0602-0,13780,1220-0,27471,16
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,32680,6450-0,36160,5659-0,3255
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,20900,23670,37780,54273,73
Celkové tržby 85 629 67070 486 04052 451 04010 241 54318 222 491
Celkový dlh 6 950 8425 471 3085 436 2363 684 2115 406 634
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 746 839-4 743 781-1 557 760-3 313 466-1 620 690
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 746 8394 744 2091 558 7073 314 3261 623 487
Čistý cash flow 2 002 6303 185 502-1 755 6191 864 599-1 682 608
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 932 65711 082 0839 817 5751 880 8622 252 673
Čistý zisk 10 136 6658 727 8837 599 4401 452 6601 654 455
Čistý zisk v minulom roku 8 727 8837 599 4401 452 6603 886 153150 757
Cudzie zdroje -33 252 503-23 115 838-14 387 955-6 788 514-1 449 701
Daň z príjmov 2 795 9922 354 2002 218 135428 202501 225
Daň z príjmov v minulom roku 2 354 2002 218 135428 2021 144 99969 698
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 795 9922 354 2002 218 135428 202501 225
Dlhodobé pohľadávky 556 747401 687139 99293 398113 179
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 91,2969,8673,390,91361,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,966,011,730,08160,8905
Doba obratu aktív 173,37148,79138,46381,74139,17
Doba obratu pohľadávok 93,6671,9474,374,293,79
Doba obratu zásob 44,1442,8540,11233,7177,20
Doba splácania záväzkov 47,8746,9864,15235,40199,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,1525,5833,81119,18104,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 26,4024,0919,3295,1793,75
EBIT v minulom roku 11 082 0839 817 5751 880 8625 051 686220 455
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 932 65711 082 0839 817 5751 880 8622 252 673
EBITDA 15 931 17313 992 59812 021 4762 360 4153 318 826
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 931 17313 992 59812 021 4762 360 4153 318 826
Finančná páka 1,221,241,381,554,73
Finančné účty 6 746 8394 744 2091 558 7073 314 3261 623 487
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8186-0,8047-0,7236-0,6433-0,2114
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81860,80470,72360,64330,2114
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 071 12513 986 86211 916 2262 324 2833 218 410
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,15080,17190,24420,31220,7540
Krátkodobé pohľadávky 21 389 80013 488 34110 540 05425 25673 294
Krátkodobé záväzky 6 127 7534 938 5104 855 5673 294 8315 169 704
Krytie dlhovej služby 38,04100,78198,2629,4034,22
Materiál 0,0000733,00436,00365,00251,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000096 993
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000020 5340,0000
Náklady na predaný tovar 58 716 80548 437 17434 475 6966 383 30712 513 468
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 46 720 39238 370 49527 627 1165 108 7199 461 906
Neobežný majetok 6 071 2535 414 0774 490 3113 726 3882 903 979
Obežný majetok 34 342 86923 139 02515 274 6796 704 0833 811 229
Obrat aktív 2,112,452,640,95622,62
Obrat neobežného majetku 14,0913,0211,672,716,19
Obrat obežného majetku 2,493,053,431,514,72
Obrat zásob 8,278,529,101,564,73
Odpisy 3 173 5592 974 9142 200 110445 4661 051 869
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 530 0141 495 6321 126 242178 786520 222
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 643 5451 479 2821 073 868266 680531 647
Osobné náklady 12 051 8759 241 0536 844 2311 330 7642 468 439
Ostatné náklady na finančnú činnosť 30 60525 908110 68836 132101 198
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 117,000,00000,00000,0000782,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 711 794566 980656 827360 0792 430 174
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 310 22411 702 7979 799 5501 898 1262 706 324
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30480,37760,52810,21401,14
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,37950,46860,65590,26201,34
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,57110,57130,65030,68350,5695
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,212,372,622,622,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,751,791,991,971,53
Pohľadávky z obchodného styku 1 629 9301 160 447248 5662 25643 868
Pohotová likvidita II. stupeň 4,333,622,481,030,3553
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,60-7,268,20-3,640,8616
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-17,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,17110,19050,27340,34910,7886
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,20900,23670,37780,54273,73
Pridaná hodnota 26 684 30721 919 74817 964 8273 491 7195 388 704
Primárna platobná neschopnosť 2,072,185,88590,4655,40
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,30480,37760,52820,21401,14
Rýchla likvidita I. stupeň 1,030,93430,31700,98170,3139
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,43630,39100,45221,561,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,43630,39100,45221,561,63
Služby 10 182 5038 624 8545 560 5671 119 0562 678 376
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 622 19128 725 98719 884 82510 553 0246 856 335
Spotreba materiálu… 1 813 9101 441 8251 288 013155 532373 186
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000428,00947,00860,002 797
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 85 609 65270 480 25852 420 87110 090 38017 981 600
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 85 22010 0862 7190,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 84 452 43669 729 27452 418 15210 090 38017 981 600
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 071 996740 8980,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 002 6303 185 502-1 755 6191 864 599-1 682 608
Úročený dlh 0,0000428,00947,00860,002 797
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000023,23
Vlastné imanie 33 252 50323 115 83814 387 9556 788 5141 449 701
Všetky záväzky 6 950 8425 471 3085 436 2363 684 2115 406 634
Výnosy budúcich období dlhodobé 299 82297 43740 96960 6340,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 119 02441 40419 66519 6650,0000
Výsledok hospodárenia 12 779 65011 024 6369 800 0501 914 9492 266 957
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 779 65011 024 6369 800 0501 914 9492 266 957
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 136 6658 727 8837 599 4401 452 6601 654 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 727 8837 599 4401 452 6603 886 153150 757
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 932 65711 082 0839 817 5751 880 8622 155 680
Zásoby 5 649 4834 504 7883 035 9263 271 1032 001 269
Záväzky 6 950 8425 471 3085 436 2363 684 2115 406 634
Záväzky z obchodného styku 3 379 5482 532 3031 462 2481 332 0722 430 174
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 667 7541 965 323805 421971 9930,0000
Zisk pred zdanením 12 932 65711 082 0839 817 5751 880 8622 155 680
Zmena EBIT 1,171,135,220,372310,22
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 63 1843 13424 0350,00000,0000
Účtovné závierky